pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

Koncepce TCP/IP: katenetový model •      TCP/IP předpokládá že "svět" (internetwork, internet) je: –    tvořen soustavou dílčích sítí •    chápaných jako celky na úrovni síťové vrstvy, tzv. IP sítí –    dílčí sítě jsou vzájemně propojeny na úrovni síťové vrstvy •    pomocí směrovačů (dříve nazývaných IP Gateways, dnes: IP Routers) –    toto propojení může být libovolné •    může být stylem "každý s každým", nebo "do řetězce" apod. –   jedinou podmínkou je souvislost grafu –   "katenet" je "řetězec" – ten je jakousi minimální podmínkou pro souvislost celé soustavy sítí •    možné je i redundantní propojení