pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

Příčiny úspěchu TCP/IP •      vlastní systém adresování –    zabudovaný do mechanismů fungování –    umožňuje identifikovat a adresovat uzly (zařízení) i dílčí entity (služby atd.) bez znalosti detailů jejich připojení •    IP a DNS, nově ENUM … •    součástí je systém celosvětové koordinace –   přidělování IP adres, stromová struktura DNS –    systém adresování se dokázal uzpůsobit stále většímu rozsahu sítí •    výjimka: rozsah adres IPv4, vznik IPv6 •      dobrá škálovatelnost –    původní řešení vzniklo pro sítě s desítkami uzlů –    dnes funguje pro Internet s miliony uzlů •    v zásadě beze změny •    výjimka: IPv4 – IPv6 –    základní rozhodnutí vznikla před 30 lety •    a dodnes se nemusela měnit –    změny v TCP/IP byly spíše "inkrementálního" charakteru •    něco se přidalo