pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

Princip maximální snahy •      anglicky"best effort" –    přenosová část sítě se maximálně snaží vyhovět všem požadavkům, které jsou na ni kladeny –    pokud se jí to nedaří, má právo krátit požadavky (limitovat, ignorovat je, nevyhovět jim, …) •    např. pozdržet přenášené pakety do doby, než je bude moci zpracovat •    může i zahazovat pakety, které vůbec nedokáže zpracovat –    dělá to rovnoměrně vůči všem požadavkům •    "měří všem stejně", nepracuje s prioritami •       je to celková filosofie TCP/IP –     je praktickým důsledkem použití paketového přenosu a přístupu ke spolehlivosti •       alternativa: –     garance služeb (QoS, Quality of Service) •    QoS nabízí telekomunikační sítě •       výhoda: –     sítě fungující na principu "best effort" jsou mnohem efektivnější (i ekonomicky) než sítě nabízející QoS •    kdyby Internet poskytoval QoS, byl by mnohem dražší než dnes a méně rozvinutý •       nevýhoda: –     vadí to multimediálním přenosům