pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

Kdo fakticky připravuje standardy? •      dříve: –    lidé z akademické sféry –    přímo na půdě standardizačním orgánů (ICCB, IAB, IETF) •      dnes: –    hlavně lidé z podnikové sféry (firmy) –    technická řešení vznikají uvnitř firem, jako jejich vlastní (proprietární) řešení •    včetně financování vývoje –    teprve následně jsou proprietární řešení předkládána ke standardizaci •    navrhována jako standard •      mění se charakter standardizačních orgánů jako je IETF –    dříve: přímo vyvíjeli standardy –    dnes: spíše vybírají mezi návrhy, zkoumají je, dopracovávají, …. •    kde dochází ke konsensu •      pro firmy je velmi prestižní záležitostí, aby se jejich řešení stalo standardem Internetu –    první vlaštovkou byl protokol NFS pro sdílení souborů •    pochází od Sun Microsystems