pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

Vztah TCP/IP k Internetu •      Internet je více než TCP/IP –    TCP/IP vzniklo “v lůně” Internetu –    TCP/IP je "technologie", Internet je “produkt” –    TCP/IP vychází z filosofie Internetu –    TCP/IP je hlavní technologií Internetu •    ale dnes již není jedinou •      TCP/IP je více než Internet –    použití TCP/IP není vázáno na připojení k Internetu ... –    ... TCP/IP se používá i mimo Internet –    k rozvoji TCP/IP přispívají i subjekty (firmy), které nejsou přímo zainteresovány na Internetu