Články, publikované v ostatních titulech v roce 2010
eGovernment: Úskalí autorizované konverze dokumentů
Nejen kolem samotných datových schránek, ale i kolem autorizovaných konverzí dokumentů stále panují určité nejasnosti. Například ohledně toho, zda elektronický podpis na dokumentu ke konverzi musí či nemusí být platný. A jak při konverzi ošetřit možnost revokace certifikátu? Měli bychom na CzechPointech správně čekat 12 či 24 hodin, než nám konverzi provedou? (IT Biz, 16.04.2010)
Datové schránky po pěti měsících
Bezprostředně po ostrém startu datových schránek měli jejich uživatelé starosti především praktického rázu: jak svou datovou schránku zprovoznit a jak s ní pracovat. S postupem času se to (snad) naučili. Mezitím se ale objevily jiné druhy problémů, vyplývající zejména z celkové nedotaženosti právní úpravy elektronizace a doručování prostřednictvím datových schránek. (IT Biz, 06.04.2010)
Datové schránky: završení revoluce, která ještě neproběhla
Datové schránky nejsou zdaleka jen o transportu dokumentů v elektronické formě z jednoho místa na druhé. Je s nimi spojena i nová povinnost, týkající se nejen všech orgánů veřejné moci, ale i všech právnických osob: od teď  už musí vystačit jen s elektronickými dokumenty, protože od státu (ani od obcí a dalších orgánů veřejné moci) už jiné dostávat nebudou. Kdyby již proběhla revoluce, spočívající v přechodu od práce s listinnými dokumenty k práci s čistě elektronickými dokumenty, bylo by uložení takovéto povinnosti jejím logickým završením. Jenže tato revoluce dosud neproběhla! (časopis Veřejná správa, 1/2010)