Vyšlo v Softwarových novinách č. 4/98, v dubnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a804s200/a804p200.php3

Páni Internetu

Toto je text cover story Softwarových novin č. 4/98, věnované problematice vývoje Internetu, jeho řízení a vlastnickým vztahům k této celosvětové síti. Vyšlo v dubnu 1998.

Obsah