Vyšlo v Softwarových novinách č. 4/98, v dubnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a804s200/a804p226.php3

gTLD-MOU

Byla to nakonec právě Internet Society a její prezident Don Heath, kdo vnesl do celé záležitosti kolem modifikace systému doménových jmen zcela nový prvek - přišel s myšlenkou zapojit do procesu hledání nejvhodnějšího řešení také další instituce, včetně těch, které dosud stály zcela mimo Internet. V listopadu roku 1996 byla ustavena pracovní skupina se zajímavým názvem IAHC (Internet Ad Hoc Committee), ve které byli vedle zástupců IANA a ISOC také lidé z ITU (International Telecommunications Union, Ženeva), WIPO (World Intellectual Property Organization), INTA (International Trademark Association), právníci, lidé z akademické sféry, zástupci NSF a další.

Memorandum of Understanding o nových TLD
Výsledkem činnosti této účelově zřízené pracovní skupiny bylo zejména konstatování, že doménový prostor Internetu je veřejným vlastnictvím, a jako s takovým by s ním mělo být nakládáno - za účasti všech zainteresovaných subjektů, s jasnými a veřejně deklarovanými pravidly. Ta dostala podobu dokumentu nazvaného Memorandum of Understanding (MoU), ke kterému se různé subjekty mohou přihlašovat formou jeho podpisu (správcem dokumentu je ITU v Ženěvě). Po věcné stránce skupina IAHC navrhla zřízení sedmi nových generických domén nejvyšší úrovně, a to:

.firm pro podnikatelské subjekty
.shop (původně .store) pro subjekty nabízející zboží ke koupi
.web pro subjekty aktivní na poli služby WWWzdůrazňující
.arts pro subjekty zabývající se kulturními a zábavnými aktivitami
.rec pro subjekty zabývající se rekreačně-zábavnými aktivitami
.info pro subjekty poskytující informační služby
.nom pro ty, kteří chtějí mít osobní domény

Pokud jde o praktickou realizaci, předpokládalo se zavedení až 28 registračních subjektů (subjektů oprávněných provádět registrace), které by byly vybírány formou loterie! Později ale byla tato představa kvůli silné kritice pozměněna, a registrátorských subjektů bylo vybráno 88 z 23 zemí (z toho 25 z USA), na základě jejich přihlášky a zaplacení vstupního poplatku.

Jednotlivé registrátorské subjekty jsou sdruženy do zastřešující organizace CORE (Council of Registrars, se sídlem v Ženevě), nad kterou funguje jako dohlížecí orgán skupina POC (Policy Oversight Committee). Ta dbá na dodržování stanovených pravidel (vyjádřených v dokumentu MoU), a spolu s dalším orgánem, skupinou PAB (Policy Advisory Body) řeší další související otázky.

Vše je ale zatím ve stádiu realizace, v době psaní tohoto článku byl dokončován distribuovaný systém SRS (Shared Registry System), který je základem datové struktury nových TLD domén, a který si skupina CORE nechala implementovat od firmy Emergent Inc. Po absolvování nezbytných testů je faktické spuštění nových domén plánováno na březen 1998, tedy na dobu publikování tohoto článku.

Bude jistě zajímavé sledovat, jaký efekt zavedení nových domén vyvolá, a zda to vyřeší stávající problémy s ochrannými známkami a jmény domén v Internetu. Bude to ale ještě jedna velmi důležitá zkouška - zkouška toho, jak zafunguje praktická spolupráce s organizacemi jako ITU (Mezinárodní telekomunikační unie), které se významně podílející na celém projektu, ale dosud byly považovány za příliš byrokratické a spíše brzdící rozvoj Internetu.

Zprostředkování registrace vlastní subdomény v nových doménách nejvyšší úrovně je již nabízeno i u nás, firmou Globe, za cenu 3000,- Kč (viz obrázek).

Možnost registrace pod novými gTLD