Vyšlo v Softwarových novinách č. 4/98, v dubnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a804s200/a804p262.php3

Kritika konsorcia W3C

Jednou z častých námitek proti činnosti konsorcia W3C je to, že je do značné míry ovládán "velkými rybami" (čímž jsou míněny hlavně firmy Microsoft a Netscape), a že vlastně jen formálně posvěcuje to, co tyto dvě velké firmy chtějí prosadit jako své vlastní řešení. Tim Berners-Lee, autor samotné služby WWW a prezident konsorcia, to odmítá a říká, že W3C je místem, kde se různé divergence a odstředivé tendence spíše eliminují, místo nich se hledá společná cesta, a znepřátelené strany se naopak podněcují ke spolupráci. Pro příklady,kdy velké firmy chtěly jednostranně prosadit své řešení, není třeba chodit daleko - v případě rozšíření jazyka HTML a jeho značek (tag-ů) se již podařilo dospět ke společnému kompromisnímu návrhu (HTML 4.0, původně připravovaném pod kódovým jménem Wilbur). V jiných případech, jako například u dynamického HTML, stávající odlišnosti návrhů od firem Microsoft a Netscape přetrvávají, a kompromis se teprve hledá - což je ale dosti problematické v situaci, kdy oba tito významní producenti již implementovali své návrhy do svých nejnovějších produktů.

Pokud jde o konkrétní témata, kterými se konsorcium W3C momentálně (v době psaní článku) zabývá, pak tyto oblasti lze rozdělit do tří velkých okruhů (formálně označovaných jako domény):

  • Doména "Uživatelské rozhraní": zde se řeší vývoj jazyka HTML, kaskádujících style sheetů, dynamický objektový model (DOM), problematika matematické notace v rámci WWW, problematika práce s grafikou, oblast internacionbalizace a lokalizace, a problematika fontů na WWW.
  • Doména "technologie a společnost": zde se řeší systém PICS (pro hodnocení obsahu), problematika digitálního podpisu, možnost zachovávání soukromí, otázky dostupnosti Web-u pro postižené, otázky autorských práv a ochrany duševního vlastnictví atd.
  • Doména "architektura WWW", v rámci které se řeší vývoj protokolu HTTP, rozvoj multimédií v rámci Web-u, rozvoj jazyků SGML a XML či problematika odkazů URL.

Domovská stránka konsorcia W3C

Domovskou stránku konsorcia W3C lze nalézt na adrese http://www.w3c.org