Vyšlo v Softwarových novinách č. 4/98, v dubnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a804s200/a804p207.php3

Jaká je perspektiva?

Jaká tedy bude budoucnost Internetu? Jistě báječná - ale jaký model řízení Internetu se nakonec prosadí? Bude to nějaká jednoduchá obměna stávajícího modelu, které se podaří alespoň nějak vyrovnat se stávajícími problémyu, ale hlavně s problémy, které teprve stojí na obrozu? Nebo se prosadí centrálně dirigistická koncepce, po které již dnes mnozí lidé volají? Nebo bude Internet paralyzován a utopen v záplavě sporů a nejrůznějších komplikací, a jeho rozvoj brzděn neustálým prosazováním partikulárních zájmů některých subjektů, na úkor zájmů subjektů ostatních? Nebo se prosadí zcela jiný model řízení, například na principu "ad hoc" společenství, která se utvoří ze zainteresovaných stran pro vyřešení nějakého konkrétního problému (jako se tomu stalo v případě nových generických domén, viz článek " Proč se Internet nemůže řídit sám?"), a pak zase zaniknou?

Svět ostatně zná jeden zajímavý precedentní případ - světovou ekonomiku. Je podobná Internetu v tom, že jde o nesmírně složitou soustavu vzájemných vztahů a dílčích částí, přičemž každá dílčí část má zřejmé vlastníky, ale jako celek žádného vlastníka nemá, a nikdo jí nerozkazuje jako celku. Přesto funguje, někde lépe a někde hůře, v mnoha aspektech zdaleka ne optimálně, ale funguje - jako výslednice působení velmi velkého počtu různých subjektů, často i s diametrálně odlišnými zájmy a schopnostmi. Pokusy o její direktivní a plánované řízení viditelně zkrachovaly, a jako mnohem smysluplnější se ukazuje ponechat prostor pro přirozenou soutěživost, seberealizaci a tvůrčí zaujetí, stanovit určité mantinely správného chování, a korigovat případné excesy. Dokáže se Internet inspirovat přednostmi světové ekonomiky, převzít z ní to dobré a užitečné, a vyvarovat se toho špatného? Držme mu palce!