Vyšlo v Softwarových novinách č. 4/98, v dubnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a804s200/a804p252.php3

Členství v IETF je duševním rozpoložením

Faktická "standardizační práce" kolem technického rozvoje Internetu probíhá na půdě orgánu IETF (Internet Engineering Task Force). Tento orgán je zajímavý již svou samotnou organizací, která je až nebývale volná - jde v podstatě o přímé pokračování otevřených diskusních skupin, do kterých může kdokoli a kdykoli vstoupit a zapojit se do diskuse (a stejně tak z ní vystoupit). IETF dodnes funguje právě na tomto principu otevřených diskusí - nemá žádné formální členství, a za účastníka IETF se může považovat každý, kdo se nějak podílí na jeho práci. Snad nejlépe to vystihuje jeden z oblíbených sloganů: "členství v IETF je duševním rozpoložením" - každý, kdo má chuť a zájem, se na činnosti IETF může podílet. Lze tak činit prostřednictvím diskusí, probíhajících na různá témata prostřednictvím elektronické pošty, nebo účastí na plenárních zasedáních, která se konají třikrát do roka (a kde se za účast platí, kvůli pokrytí nákladů).

Tak volná organizace, jakou IETF má, ovšem nekoresponduje s její úlohou - s tím, že musí vykonávat určité formální kroky, ke kterým patří především přijímání návrhů na nové standardy, jejich "postup" mezi jednotlivými fázemi standardů (viz podrobnější popis v článku "Standardizace v Internetu") a formální schvalování. Proto existuje nad IETF jeho "dozorčí orgán", který již má mnohem striktnější organizaci a formální členství - jde o IESG (Internet Engineering Steering Group), formálně podřízený orgánu IAB (Internet Architecture Board). Podobně je na tom i orgán IRTF, také on má dosti volnou vnitřní organizaci, a také on má nad sebou svůj "dozorčí orgán", IRSG (Internet Research Steering Group).

Faktická práce v rámci IETF probíhá v osmi oblastech (tzv. Areas), konkrétně:

  • Applications (Aplikace)
  • Internet
  • IP: Next Generation (nová generace protokolu IP, tj. IPv6)
  • Network Management (správa sítí)
  • Operational Requirements (provoz)
  • Routing (směrování)
  • Security (bezpečnost)
  • Transport and User Services (transportní a uživatelské služby)

Každá z těchto "oblastí" přitom má jednoho nebo dva ředitele (directors), a tito ředitelé, spolu s předsedou IETF, pak tvoří personální obsazení "dozorčího orgánu", neboli IESG.

V rámci jednotlivých oblastí (areas) přitom existují různé pracovní skupiny, který vznikají dynamicky, na základě konkrétní potřeby vyřešení určité otázky či problému, a poté zase zanikají (například po "dotažení" své činnosti do stádia publikování dokumentu RFC s výsledkem jejich práce). Vznik nových pracovních skupin je řešen formou neformálních setkání zvaných "Beards of Feather", na kterých se zjišťuje zájem odborné veřejnosti - pokud se k určitému konkrétnímu problému sejde dostatek zainteresovaných lidí ochotných přiložit ruku k dílu, je založena nová pracovní skupina, která se řešení problému ujímá.

Jednotlivé pracovní skupiny si vytváří své vlastní elektronické diskusní konference, a jejich prostřednictvím pak pracují (z toho lze následně odvodit, že členem určité pracovní skupiny je ten, kdo tuto konferenci odebírá a účastní se diskuse v ní, tj. také do ní nějak přispívá). Stejným způsobem, tj. prostřednictvím elektronické pošty, se pak řeší i oznamování různých formálních kroků, například "přestupy" různých návrhů mezi jednotlivými fázemi standardů (např. když se z navrhovaného standardu stává předběžný standard apod.), a stejně tak se elektronickou poštou oznamují začátky a konce období, kdy širší odborná veřejnost může zasílat své připomínky k různým návrhům.

Domovská stránka IETF