Vyšlo v Softwarových novinách č. 4/98, v dubnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a804s200/a804p246.php3

Dokumenty FYI a BCP

Na dokumenty STD se lze dívat jako na určitou specifickou podmnožinu dokumentů RFC, týkající se právě standardů a se specifickou organizací. Podobnou úvahou se dospělo i k "vyčlenění" dalších podmnožin dokumentů RFC, konkrétně k dokumentům FYI a BCP.

Dokumenty BCP (Best Current Practice) jsou specifické tím, že se netýkají ani tak technických řešení, jako spíše postojů, názorů, stanovisek a strategií kolem Internetu. Vyjadřují určité mínění a postoje, které jsou považovány za správné (odsud také jejich název, v doslovném překladu "nejlepší současné praktiky). Patří mezi ně například dokumenty RFC popisující samotný standardizační proces Internetu, organizační otázky (např. vztah IETF k ISOC), a do budoucna sem zřejmě budou patřit i různá stanoviska a deklarace (například ke spammingu, k etickým a morálním otázkám apod.), která budou vydána ve formě dokumentů RFC. Dokumenty BCP jsou tedy další podmnožinou dokumentů RFC (v tom smyslu, že každý dokument BCP je současně dokumentem RFC), ale podobně jako dokumenty STD mají vlastní číslování, nezávislé na dokumentech RFC (například dokument RFC 2026, popisující proces standardizace v Internetu, je současně dokumentem BCP 9).

Podobně koncipovanou podmnožinou dokumentů RFC jsou i dokumenty FYI (For Your Information, doslova: pro vaší informaci).