Vyšlo v Softwarových novinách č. 4/98, v dubnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a804s200/a804p214.php3

Interoperabilita a možnost volby

Existence volně dostupných, všeobecně uznávaných a skutečně dodržovaných standardů měla velmi blahodárný vliv na rozvoj celého Internetu. Výrobci, kteří chtěli uvést na trh určitý produkt pro Internet či Internetovou službu, tak mohli učinit aniž by svůj postup museli koordinovat s kýmkoli jiným (ani s žádným centrálním koordinátorem vývoje produktů pro celý Internet) - stačilo jim dodržet existující a veřejně dostupné standardy. Pokud totéž udělali i ostatní výrobci, což oni sami ve vlastním zájmu dělali, jejich produkty si navzájem rozuměly a dosahovaly potřebné interoperability. Výsledkem byl doslovný boom nabídky produktů pro Internet, který trvá dodnes, a dodnes nepotřebuje žádné centrální řízení ani koordinaci.

Důsledky všeobecné interoperability jsou velmi významné i pro koncové uživatele Internetu, a nejen pro výrobce. Vytváří totiž širokou nabídku vzájemně zastupitelných (a vzájemně si konkurujících) produktů, což velmi prospívá tempu jejich inovací i ceně, a současně to dává uživatelům možnost i právo výběru nástrojů a prostředků, které budou ke své práci využívat. Ani zde tedy nemusí být žádná centrální koordinace či direktivní řízení toho, co uživatelé mohou, mají či smějí používat. O všem rozhodují podle svého vlastního uvážení miliony uživatelů Internetu, a tato jejich rozhodnutí vytváří zpětně nesmírný tlak na výrobce a producenty, aby dodržovali standardy Internetu.