Vyšlo v Softwarových novinách č. 4/98, v dubnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a804s200/a804p234.php3

Nová struktura Internetu

Páteřní síť NSFNET nebyla zdaleka jedinou sítí, kterou organizace NSF financovala - z jejích grantů byl zajišťován provoz celé řady dalších sítí, sloužících vědeckovýzkumné a akademické komunitě. Sama NSF však dbala na to, aby všechny tyto sítě byly navzájem propojeny, a to s respektováním postavení sítě NSFNET jako páteřní sítě celého Internetu - tj. ostatní sítě byly připojovány hierarchickým způsobem k této páteři.

Původně byly tyto sítě, financované organizací NSF, koncipovány spíše jako "oborové", a měly sloužit určité specifické komunitě uživatelů z oblasti vědy a výzkumu, bez ohledu na jejich regionální rozmístění (což souviselo s tím, že tyto sítě původně vznikaly jako zcela samostatné a teprve následně byly mezi sebou propojovány). Později ale NSF tuto "oborovou" koncepci změnila na "regionální", a začala podporovat vznik regionálně vymezených sítí (tzv. regionals), které by se z jedné strany připojovaly na páteřní síť NSF, a zajišťovaly její "rozvod" v určitém geografickém regionu - tedy z druhé strany by se na tyto regionální sítě připojovaly různé místní sítě, například lokální sítě různých univerzit, škol, výzkumných ústavů apod. Celková architektura Internetu tak dostala novou podobu - z dřívější spíše ploché struktury, kterou naznačuje obrázek č. 2, se stává více hierarchická (tříúrovňová) struktura, kterou naznačuje obrázek č. 3. Pokud vám tato koncepce připomíná dnešní situaci s poskytovateli připojení k Internetu (Internetovými providery) a jejich sítěmi, které také zajišťují "rozvod Internetu" v určitých lokalitách, pak se nemýlíte, jde skutečně o jejich zárodek.

NSFNET jako páteřní síť Internetu sa tříúrovňovou architekturou (cca od roku 1986-88, do roku 1991)