Vyšlo v Softwarových novinách č. 4/98, v dubnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a804s200/a804p212.php3

Dodržování standardů

Internet je nesmírně složitou soustavou, vybudovanou z velmi velkého počtu komponent (koncových počítačů jednotlivých uživatelů, různých serverů, směrovačů atd.). Aby si tyto komponenty vzájemně rozuměly a dokázaly spolupracovat (tj. dosahovaly toho, čemu se říká interoperabilita), musí dodržovat stejné postupy, konvence, parametry atd. Tyto společné konvence, postupy atd. jsou definovány ve formě standardů Internetu.

Důležité přitom je, že tyto standardy Internetu jsou svojí povahou standardy de-facto. Nestojí za nimi žádná instituce, která by jejich dodržování někomu nařídila či formálně vymáhala, Přesto jsou tyto standardy respektovány a dodržovány, a to mnohem důsledněji než u standardů de-jure, které jsou nařizovány a jejich dodržování vymáháno. Důvod je vcelku jednoduchý - subjekty, které s Internetem pracují, mají samy eminentní zájem na tom, aby si jejich uzly, komponenty, služby atd. rozuměly s ostatními částmi Internetu, a proto samy cítí potřebu dodržovat standardy Internetu, ve svém vlastním zájmu. To je důvod, proč Internet nepotřebuje ke svému fungování žádného "technického ředitele", který by nařizoval a následně kontroloval dodržování daných pravidel - to si "hlídají" opět sami uživatelé.

Na druhé straně je faktem, že standardy Internetu musí být jednotné. To je důvod, proč samotná tvorba standardů (ale nikoli již jejich prosazování do praxe) spadá do zmíněného procenta činností, které musí být zajišťovány centrálně.