Vyšlo v Softwarových novinách č. 4/98, v dubnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a804s200/a804p220.php3

Proč se Internet nemůže řídit sám?

Jestliže velké množství rutinních činností řídícího charakteru může být v Internetu distribuováno a decentralizováno, přesto stále ještě existují takové činnosti, se kterými to udělat nejde, a které naopak musí být zajišťovány centrálně.

Pojďme si nejprve vyjmenovat, které oblasti to jsou, a pak si je rozebrat podrobněji. První, relativně nejméně problematickou oblastí, je přidělování číselných IP adres, nutných pro faktické fungování přenosových služeb.

Další důležitou oblastí je celý systém doménových jmen, kde se problémy projevují zřejmě nejpalčivěji. Proto se zde podíváme na celou situaci hned z několika pohledů - jak to vypadá v nejkritičtější doméně .com, jaká je situace v naší národní doméně .cz, a pak si řekneme něco o nejnovějším vývoji celého systému DNS.

Třetí důležitou oblastí, kde Internet již dlouhou dobu potřebuje centrální řízení a koordinaci, je vydávání standardů - této problematice se věnuje samostatný článek.