Vyšlo v Softwarových novinách č. 4/98, v dubnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a804s200/a804p219.php3

Důraz na robustnost

Principy a zásady, popisované v předchozích odstavcích, samy o sobě výrazně přispívají ke schopnosti Internetu koordinovat sám sebe. Zajímavé a velmi důležité je ale i jejich společné působení - konfederační princip, spolu s všeobecně uznávanými a dodržovanými standardy, které jsou značně tolerantní a postupující "zdola nahoru" pokud jde o svou náročnost - to vše vychází vstříc tomu, aby Internet mohl být značně robustní. Aby dokázal fungovat i v situaci, kdy některé jeho části jsou mimo provoz, či nějak omezeny ve svém fungování. To ostatně bylo i jedním z fundamentálních požadavků, které stály před autory celé koncepce Internetu: měli vytvořit síť, která bude maximálně robustní a dokáže přežít třeba i atomový úder nepřítele (nezapomínejme, že to bylo v období studené války). Proto takový důraz na celkovou robustnost, a proto zcela jednoznačná volba decentralizované koncepce, bez jakéhokoli centrálního prvku, na kterém by závisela provozuschopnost celého Internetu - vždyť právě takovýto centrální prvek by nepřítel odstřelil jako první.