Vyšlo v Softwarových novinách č. 4/98, v dubnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a804s200/a804p218.php3

Střízlivost a postupné zdokonalování

Dalším zajímavým rysem technické koncepce Internetu je důraz kladený na to, aby veškerá řešení začínala "odspodu", od jednoduššího, méně složitého, resp. méně "bohatého", a teprve následně usilovala o případná vylepšení, zdokonalení či obohacení. I to je ostrý kontrast s přístupem, aplikovaným například ve světě ISO/ISO, kde se od začátku usiluje o dokonalé řešení - ve světě Internetu se začíná u fungujícího řešení, a teprve pak se z něj postupným zdokonalováním a obohacování spěje k řešení dokonalejšímu. Příznivým důsledkem je pak možnost "jít na nejmenšího společného jmenovatele" - když se mají spolu dorozumět dvě řešení, která jsou různým a vzájemně nekompatibilním způsobem obohacena a zdokonalena, mají vždy možnost dohodnout se na společném minimu funkcí, které podporují obě strany, a to pak používat. Příkladem může být fungování aplikace, která vůči náležitě vybavenému terminálu nabízí mnoho různých funkcí a možností, ale dokáže pracovat i s nejjednodušším řádkovým terminálem, byť přitom nenabízí některé ze svých schopností. Jiným příkladem může být fungování WWW browserů, když narazí na části obsahu WWW stránek, kterým nerozumí - neodmítnou zobrazit stránku celou, ale ignorují pouze ty části či prvky, kterým nerozumí.