Vyšlo v Softwarových novinách č. 4/98, v dubnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a804s200/a804p244.php3

Dokumenty RFC

Standardy Internetu jsou vydávány ve formě dokumentů RFC (Request for Comment), které jsou volně dostupné a volně šiřitelné, a jsou distribuovány nejčastěji v elektronické formě, zejména prostřednictvím samotného Internetu.

Historie dokumentů RFC je v mnohém poučná, a datuje se do roku 1969, těsně před vznikem zárodečného ARPANET-u. V prvopočátku se jednalo o způsob, kterým mladí lidé kolem vznikajícího ARPANETu chtěli získat reakci svých starších kolegů (profesorů) na své názory, myšlenky a podněty - sepsali je ve formě dokumentu, který nazvali "žádost o komentář" (request for comment). Nemohli totiž svým profesorům něco direktivně naordinovat, mohli je pouze slušně požádat o jejich reakci. Díky celkové atmosféře vzájemné ohleduplnosti, slušnosti a všeobecné spolupráce se pak toto "mírné" označení pro předkládané návrhy udrželo, a to i do doby, kdy se již přestalo jednat o nezávazné návrhy a začalo jít o skutečné standardy Internetu.

Dlužno dodat, že tradice dokumentů RFC vydržela dodnes. Jednotlivé dokumenty RFC jsou číslovány pořadovými čísly (dnes jich je přes 2000), a mají tu zajímavou vlastnost, že se nikdy nemění - jakmile je určitý dokument RFC xxx (s pořadovým číslem xxx) vydán, není již nikdy změněn. To velmi usnadňuje jejich distribuci (nikomu se nemůže stát, že by měl neaktuální verzi některého dokumentu RFC), ale na druhé straně to poněkud komplikuje případné změny, ke kterým zákonitě dochází - například vydávání nových verzí standardů apod. Takovéto změny se řeší tím způsobem, že je vydán nový dokument RFC (s pořadovým číslem podle momentální situace), a tento nový dokument RFC "zneplatní" starý dokument RFC (ve svém záhlaví deklaruje, že ruší platnost staršího dokumentu RFC).