Vyšlo v Softwarových novinách č. 3/99, v březnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a903s200/a903s200.php3

Telekomunikační listopad 1998

Tento text je věnován pohnutým událostem na sklonku roku 1998, kdy došlo k nebývalému zdražení telekomunikačních poplatků SPT telecom, zejména za místní hovory (a tudíž i za přístup k Internetu).

Jde o větší část cover story, který vyšla v Softwarových novinách č. 3/99 pod nepříliš trefným názvem "Březen, měsíc Internetu?". Další části této cover story napsal Ondřej Neff.