Vyšlo v Softwarových novinách č. 3/99, v březnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a903s200/a903s214.php3

Kolik vlastně stojí?

O tarifu Internet 99 již bylo napsáno v odborném tisku opravdu hodně, včetně rozborů a srovnání cen, které uživatelé zaplatí. I zde přinášíme jedno takové srovnání tohoto tarifu s "běžnými" telefonními tarify pro roky 1998 a 1999, aby si čtenář mohl udělat vlastní představu. Základem jsou grafy ukazující celkovou cenu jednoho souvislého hovoru, pro všechna tři "internetová pásma" zavedená tarifem Internet 99. Jelikož na těchto grafech je velmi důležitá jejich úvodní část, odpovídající krátkým hovorům, je vyobrazena na samostatných obrázcích.

Na těchto grafech je možné velmi názorně předvést, kdy a za jakých podmínek je tarif Internet 99 výhodnější než běžné telefonní tarify pro rok 1998 a 1999: například v době silného provozu (mezi 7 hodinou ranní a 17hodinou odpolední) je oproti běžnému tarifu roku 1999 nový tarif Internet 99 výhodnější až pro hovory delší než 8 minut hovor (zatímco oproti běžnému tarifu roklu 1998 není výhodnější nikdy).

V době od 17 do 19 hodiny je tarif Internet 99 výhodnější než běžný tarif pro rok 1999 od 2 minuty souvislého hovoru, a oproti běžnému tarifu z roku 1998 se stává výhodnějším cca od 9 minuty.

V době od 19 do 21 hodiny je začíná být tarif Internet 99 výhodnější než běžný tarif pro rok 1999 cca od 12. minuty, resp. 16. minuty. Oproti běžnému tarifu pro rok 1998 není výhodnější ani při sebedelším hovoru.

V nejvíce zvýhodněné době, od 21 hodiny večerní do 7 hodiny ranní (a během weekendů) je tarif Internet 99 výhodnější oproti běžnému tarifu z roku 1999 od 8. minuty, zatímco oproti běžnému tarifu z roku 1998 až od 18 minuty!!! Jinými slovy: má-li "domácí" uživatel Internetu pocítit skutečné zvýhodnění komutovaného přístupu oproti roku 1998, v době kterou halasně Telecom prezentuje jako dobu největšího zvýhodnění, musí telefonovat souvisle nejméně 18 minut!!! Samozřejmě mu přitom nesmí ani jednou "spadnout linka", protože jinak mu znova naskočí penále v podobě sestavovacího poplatku.