Vyšlo v Softwarových novinách č. 3/99, v březnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a903s200/a903s205.php3

Jak se smí zdražovat?

Pokud jde o ceny za telekomunikační služby (resp. o tarify), pak zde SPT Telecom a jeho strategický partner rozhodně nedostali volnou ruku. Tarifní politiku si ve svých rukou podržel český stát, skrze Ministerstvo financí a Český telekomunikační úřad - ale již v Hlavních zásadách se český stát rozhodnul vypracovat v této oblasti určitou konkrétní strategii (cenovou politiku). Hovoří o tom bod VI, který konkrétně říká:

Státní regulační rámec, který tvoří zejména tarifní politika, regulace vstupu subjektů do odvětví, vymezení vztahu provozovatelů k zákazníkovi, způsob přidělování omezených zdrojů (kmitočtové spektrum, číslovací plány) a zajištění technické kompatibility, bude dopracován do 30.června1995.

Tarifní politika, která bude vycházet z tarifní formule odvozované od vývoje inflace a korekčního koeficientu, bude zpracována do 30.listopadu1994

K vypracování tarifní politiky skutečně došlo, a to v podobě dokumentu s názvem "Sdělení Ministerstva financí o regulaci cen výkonů v telekomunikacích platném od roku 1997" , který byl publikován v Cenovém věstníku, částka 4/1995, ze dne 21. února 1995. Odkaz na tento dokument pak byl zanesen i do tzv. transakčních dokumentů (zejména do tzv. Akcionářské smlouvy, ve které je zakotvena povinnost české strany neměnit cenovou politiku stanovenou v tomto dokumentu).

Tarifní změny, ke kterým SPT Telecom přistoupil na přelomu roků 1998 a 1999, podle mnoha nezávislých zdrojů překračují možnosti zvyšování které ze zmíněné tarifní politiky vyplývají, a to zejména v oblasti místního hovorného - které bylo podle těchto nezávislých zdrojů zdražení mnohem více, než kolik "Sdělení" připouští. Navíc bylo toto zvýšení schváleno samotných Ministerstvem financí, které původní Sdělení vypracovalo.