Vyšlo v Softwarových novinách č. 3/99, v březnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a903s200/a903s209.php3

Tarif Internet 99: je skutečně výhodný?

Největším ústupkem SPT Telecomu protestujícím uživatelům Internetu byl příslib zavedení speciálního tarifu jménem Internet 99. Na první pohled by se mohlo zdát, že je skutečně výhodný - ale při podrobnějším pohledu začíná být patrné, že věc je mnohem složitější.

Začněme nejprve fakty: SPT Telecom slíbil protestujícímu hnutí Internet proti monopolu zavést tarif Internet 99, a to od 1. ledna 1999. V době redakční uzávěrky však tento tarif ještě nebyl zaveden. Podstatou tarifu přitom bylo zavedení tří časových pásem: I. pásma pro pracovní dny od 7 hod. do 17. Hodin, II. pásma pro dobu od 17 do 21 hodiny, a III. pásma pro dobu od 21 hodin večer do 7 hodin rána a pro celé weekendy a svátky. Pro tato pásma pak Telecom prodloužil časové intervaly, za které naskakují jednotlivé impulsy ve "standardní" ceně 2,60 Kč.

I. internetové pásmoII. internetové pásmo III. internetové pásmo
1 impuls každé 3 minuty 1 impuls každé 6,5 minuty 1 impuls každé 12,5 minuty

K této tabulce je ovšem nutné dodat jednu velmi podstatnou skutečnost: SPT Telecom si ke každému uskutečněnému spojení podle tohoto tarifu hodlá účtovat jednorázový poplatek (tzv. sestavovací poplatek) ve výši shodné s cenou jednoho impulsu!

Něco takového je v telefonní síti naprostou raritou, ale je to vcelku běžné v datových sítích, kde provozovatel sítě ručí za kvalitu spojení (například za přenosovou rychlost), a za to si nechává explicitně platit. V případě sítě telefonní však její provozovatel neovlivňuje ani takovou základní veličinu, jakou je přenosová rychlost, ani negarantuje že vůbec dojde ke spojení modemů - protože nezbytné modemy jsou majetkem uživatele na straně jedné a Internet providera na straně druhé. Přesto si náš SPT Telecom chce nechat za zřízení spojení platit sestavovací poplatek.

Zavedení sestavovacího poplatku přitom výrazným způsobem ovlivňuje výhodnost celého tarifu Internet 99 - způsobem, který si rozebereme záhy. Nejprve ale k jiné související otázce: proč byl vlastně tento poplatek zaveden?