Vyšlo v Softwarových novinách č. 3/99, v březnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a903s200/a903s208.php3

Jak Internet dostal nejvíc na frak

Zvýšení telefonních tarifů pro rok 1999, oznámené Telecomem, má samozřejmě velmi negativní dopad na všechny uživatele telefonů v naší zemi. Faktem ale je, že toto zdražení nedopadá stejnou měrou na všechny uživatele telefonních služeb: velmi krátké hovory (do 2 minut), kterých je podle dostupných statistik cca 70 procent, jsou zdraženy jen o 8,33 procent. Naproti tomu hovory od 2 do 3 minut, kterých je statisticky mnohem méně, jsou zdraženy o 116%, hovory od 3 do 4 minut zase jen o 8,33 procent atd. - křivka zdražení u velmi krátkých hovorů značně osciluje, a teprve s prodlužující se délkou se ustaluje na hodnotě 62,5 procenta - jak ostatně ukazuje obrázek.

Takže ten, kdo bude telefonovat déle (pomocí delších hovorů), pocítí na své kapse faktické zdražení ve výši plných 62,5 procneta (zatímco ten, kdo volá vždy jen krátce, má šanci se "vejít" do mnohem menšího zdražení - s tím, že průměr je někde kolem 31 procent, viz článek "Hra čísel šálivá"). Přitom velkou skupinou uživatelů telefonní sítě, kteří poměrně často telefonují dlouho (pomocí dlouhých hovorů), jsou uživatelé Internetu - to, co oni pocítí na své kapse, se bude blížit spíše k oněm 62,5 procentům, než k proklamovaným 25 procentům (a faktickým 31 procentům). Lze se proto divit, že jako první se začali bouřit právě uživatelé Internetu?