Vyšlo v Softwarových novinách č. 3/99, v březnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a903s200/a903s207.php3

Jak Telecom neřekl (celou) pravdu

Na prvním oznámení o nových tarifech bylo zajímavé i to, že Telecom zde neřekl celou pravdu v její úplné šíři. Tisková zpráva ze dne 29.10, totiž říká, že místní telefonické hovory budou zdraženy v průměru o 25 procent, a že tohoto zdražení bude dosaženo zvýšením ceny impulsu z původních 2,40 na 2,60 Kč a současně zkrácením impulsu.

Telecom tehdy ještě neřekl, jak konkrétně bude interval připadající na jeden impuls zkrácen. Jsou jen dvě možná vysvětlení toho, proč to neudělal - možná sám nevěděl, k jakému zkrácení dojde. Tuto možnost ale vylučuje fakt, že již dokázal spočítat jaký to bude mít celkový efekt: 25 procent. Pak již zbývá jen druhá možnost - věděl o kolik se interval zkrátí (a díky tomu mohl vypočítat celkový efekt), ale neřekl to. Jakou ale k tomu mohl mít Telecom motivaci? Proč by před veřejností tajil tak důležité věci, které tak jako tak musí dříve či později vyplynout na povrch?

Jedním možným vysvětlením je samotný výpočet oněch 25 procent: kdyby totiž Telecom na rovinu řekl, že cena impulsu se zdražuje ze 2,40 na 2,60, a současně se v době silného provozu délka impulsu zkracuje ze 3 minut na 2, pak by si každý mohl sám provést následující triviální výpočet: když tři minuty dříve stály 2,40, na jednu minutu to bylo 0,80 Kč. Nově budou 2 minuty stát 2,60, takže na jednu minutu připadne 1,30 Kč. Ovšem skok z 80 haléřů na 1,30 Kč není skokem o 25 procent, ale o 62,5 procenta!!!

Způsob výpočtu oněch 25 procent je poněkud komplikovanější, a vychází z váženého průměru - podrobněji se mu věnuje samostatný článek (… prosím dát odkaz na článek "Hra čísel šálivá" …). Faktem ale je, že Telecom se do uzávěrky této cover story vůbec nenamáhal říci veřejnosti, jak k oněm 25 procentům dospěl! Ani k tomu, proč jemu vychází 25 procent, zatímco Ministerstvo financí, které bylo přeci jen sdílenější, uvádí 26 procent (viz zmíněný článek "Hra čísel šálivá"). Asi nejspravedlivějším měřítkem zdražení je to, o kolik lidé zaplatí navíc, oproti roku 1998, za stejný objem "odebraných" služeb: takto chápaná míra zdražení se podle článku "Hra čísel šálivá" pohybuje někde kolem 31 procent.