Vyšlo v Softwarových novinách č. 3/99, v březnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a903s200/a903s210.php3

Proč sestavovací poplatek?

SPT Telecom oficiálně nijak nezdůvodnil nutnost zavedení sestavovacího poplatku. V jeho tiskových zprávách se pouze konstatuje, že tento poplatek bude účtován, ale ne proč. Jediná vysvětlení, která kdy padla z úst představitelů Telecomu, byla neoficiální, a velmi rozporuplná.

Prvního vysvětlení se dočkali představitelé hnutí IPM ještě během jednání s představiteli Telecomu. Podle očitého svědectví jednoho z účastníků, Ivo Lukačoviče, Telecom argumentoval takto:

Nejsilnějším argumentem Telecomu pro zavedení tohoto sestavovacího poplatku je prý antimonopolní úřad, který prý bude tarify Internet 99 jistě zkoumat. K zavedení sestavovacího poplatku se prý přistoupilo, aby se znevýhodnilo dvouminutové spojení k providerovi proti klasickému dvouminutovému telefonnímu hovoru. (viz zde]

Ovšem antimonopolní úřad se k něčemu takovému nechce znát - například poslanec Mlynář, který se zabýval peticí hnutí IPM, si tuto informaci u antimonopolního úřady ověřoval, a zjistil že antimonopolní úřad s tím nemá nic společného (ani nebyl v této souvislosti Telecomem dotazován).

Jiné a diametrálně odlišné vysvětlení důvodu zavedení sestavovacího poplatku přinesla tisková mluvčí Telecomu paní Dana Dvořáková - ve druhém dílu televizního pořadu Zavináč (vysílal se 17. ledna na ČT 2) řekla, že sestavovací poplatek je nutný z technických důvodů, kvůli tomu aby SPT Telecom dokázal rozlišit "datová" volání od "telefonních".

Nabízí se samozřejmě ještě jiné možné vysvětlení: Telecom zavedl sestavovací poplatek proto, aby na službě Internet 99 náležitě vydělal. Osobně považuji právě toto vysvětlení za správné, a vedou mne k tomu důvody které rozvádím v následujících odstavcích.