Vyšlo na serveru Digiweb.cz, 31.5.2005
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b05/b0531001.php3

V předvečer velkého převodu

Zítra začne Český Telecom převádět své zákazníky na nové cenové programy. Připomeňme si při té příležitosti, o co vlastně jde a jak se vyvíjely ceny regulovaných hlasových služeb v předchozích letech.

Zítřejší den, tj. 1. červen 2005, bude "dnem D". Alespoň v tom ohledu, že právě k tomuto dni převede Český Telecom na nové cenové programy část těch svých zákazníků, kteří si nestihli zvolit nový program sami, a jejichž zúčtovací období začíná prvním dnem kalendářního měsíce. Ostatní uživatele to postihne také v průběhu června, podle toho, kdy začíná jejich zúčtovací období (buďto 11.6., nebo 17.6.2005).

Významným aspektem je to, že pokud si zákazník nezměnil svůj cenový program (tarif) sám, udělá to Český Telecom za něj, a to i bez jeho souhlasu. Posvětil mu to totiž regulátor (Český telekomunikační úřad), který mu také nalinkoval základní mantinely nových cenových programů. Dovolím si je zhodnotit tak, že pro koncové uživatele až na výjimky představují zhoršení.

Například nejpočetnější skupina "účastníků" s tarifem Home Standard bude převedena na nový tarif Telefon Standard. Z informačního letáčku, který Český Telecom rozesílal svým zákazníkům, se lidé dozvědí že za něj zaplatí 329 Kč místo dosavadních 338,86 Kč. Tedy cca o 10 Kč méně. Na podstatu zdražení ale upozorněni nejsou: že když původní tarif obsahoval volný kredit ve výši 102 Kč, ale nový tarif žádný volný kredit nemá, pak budou muset zaplatit celé hovorné, a nikoli pouze hovorné snížené o oněch 102 Kč volného kreditu (vše včetně DPH).

Ještě hůře dopadnou lidé, kteří si svou pevnou linku drží jen jako "povinnou podložku" pod ADSL (které nelze zřídit bez toho, že by zákazník platil některý hlasový tarif). Až dosud mohli používat tarif Home Mini a platit za něj 215 Kč měsíčně. Ovšem dosavadní Home Mini je rušen a místo něj nastupuje Telefon Mini. Ten už ale má zakázanou kombinaci s ADSL (nemluvě již o zákazu volby operátora, která existovala u dosavadního Home Mini). Uživatel s dosavadním tarifem Home Mini, který "nad ním" má ADSL, tak bude převeden na tarif Telefon Expres, za který ale zaplatí měsíčně již 329 Kč (tedy o 114 Kč více). Kromě toho přijde také o volný kredit ve výši 102 Kč (vše včetně DPH).

Ovšem i ten, kdo ADSL nemá a je odkázán na dial-up, může dopadnout podobně. Pokud až dosud používal cenový program (tarif) Internet 780, měl v ceně 780 minut dial-upového připojení, a platil měsíčně 452,20 Kč. Nyní bude převeden na tarif Telefon Standard s balíčkem Internet NaDoma 420, a za oba dohromady zaplatí 449 Kč, tj. o 3,20 Kč méně. Bude tedy naplněno hlavní kritérium, kterým je převedení zákazníka na službu se stejnou či srovnatelnou cenou, které Telecom uplatňuje i u ostatních převodů (neb to tak má nařízeno od regulátora).

Problém je ale v tom, že zákazník za stejné či o něco menší peníze dostane třeba i o hodně méně služeb. Právě zmiňovaný uživatel dial-upu měl až dosud každý měsíc 780 volných minut pro připojení (v rámci tarifu Internet 780), ale nově jich dostane jen 420. Pokud by si chtěl doplatit zbývajících 360 minut (6 hodin), mohl by si dokoupit dva balíčky Internet NaDoma 180, každý za 55 Kč měsíčně. Takže aby se dostal zpět na stejný objem služeb jako dříve, musel by si připlatit 110 Kč. To už není žádné nezanedbatelné zdražení.

Konkrétní informace o tom, na jaký tarif bude kdo převeden, pokud si nevybral sám, najdete na webu Českého Telecomu, byť poněkud zastrčené (na samém konci dokumentu FAQ). On-line původce, který vám pomůže s vlastní volbou nového tarifu, najdete zde.

Jak to bylo dříve?

Exaktní zhodnocení efektu současných změn není vůbec jednoduché. Ne všechno je totiž z pohledu zákazníka zhoršením, jako třeba ztráta kreditu v korunách či volných minutách (bez souměřitelné změny celkové ceny). Jsou zde i změny k lepšímu, zejména v cenách meziměstského a mezinárodního hovorného. Je to ostatně i logické, protože v těchto oblastech existuje konkurence (hlavně skrze volbu operátora), a na ni musí Telecom reagovat. Je proto zákonité, že se snaží přesouvat těžiště svých výnosů do oblastí, kde nemá žádnou konkurenci (zejména do měsíčních paušálů), či kde jeho konkurence má jen minimální prostor (což jsou hlavně místní hovory).

Obecně tedy meziměstské a mezinárodní hovory zlevňují, zatímco místní hovory spíše zdražují, a hlavně roste fixní složka výnosů (měsíční paušály). V odborném žargonu se tomu říká "rebalancování".

Abychom si to dali do historických souvislostí a dokázali odhadnout míru tohoto rebalancování, podívejme se na vývoj měsíčních paušálů a místních hovorů za uplynulá léta, na příkladu nejrozšířenějšího "základního" tarifu (Standard). Situaci ukazuje následující tabulka (všechny ceny jsou včetně DPH).

 

měsíční paušál (Standard)

1 minuta místního hovoru ve špičce

nejkratší místní hovor (120 sekund)

1 minuta místního hovoru mimo špičku

nejkratší hovor (120 sekund)

volný kredit

1998

100 Kč

0,80 Kč

2,40 Kč

(180 sec.)

0,40 Kč

2,40 Kč (360 sec.)

13,50 Kč

1999

135 Kč

1,30 Kč

2,60 Kč

0,65 Kč

2,60 Kč (240 sec.)

23,25 Kč

2000

175 Kč

1,30 Kč

2,60 Kč

0,58 Kč

2,60 Kč (270 sec.)

44,20 Kč

2001

175 Kč

1,45 Kč

2,90 Kč

0,80 Kč

1,60 Kč

žádný

2002,

2003

299 Kč

1,40 Kč

2,80 Kč

0,70 Kč

1,40 Kč

90 Kč

1.1.2004

347,41 Kč

1,62 Kč

3,24 Kč

0,81 Kč

1,62 Kč

104,57 Kč

1.5.2004

338,86 Kč

1,58 Kč

3,16 Kč

0,79 Kč

1,58 Kč

101,99 Kč

1.5.2005

329 Kč

1,58 Kč

3,16 Kč

0,75 Kč

1,50 Kč

žádný

 

Ještě v roce 1998 přišel měsíční paušál na 100 Kč měsíčně, a za hovory se platilo po impulsech. Každý impuls stál 2,40 Kč, a u místních hovorů ve špičce naskočil jeden impuls za každé, byť jen započaté 3 minuty (resp. 180 sekund). Přepočteno na minuty to odpovídalo 0,80 Kč za minutu, s tím že nejkratší hovor (za 1 impuls) stál 2,40 Kč. Mimo špičku vydržel impuls dvojnásobnou dobu (6 minut), takže minutová cena odpovídala 0,40 Kč. Navíc už tehdy obsahoval měsíční paušál jistou formu kreditu: prvních deset impulsů bylo za 1,05 Kč, místo za 2,40 Kč. Šlo o určitou dočasnou kompenzaci za dřívější zdražení.

Telekomunikační listopad 1998

Velký skok ale přišel s přechodem do roku 1999. Telecom (tehdy ještě SPT Telecom) zvýšil měsíční paušál ze 100 Kč na 135 Kč, a zdražil impuls ze 2,40 Kč na 2,60 Kč. Současně jej ale zkrátil, ve šičce zde 3 minut na 2 minuty, a mimo špičku ze 6 minut na 4 minuty. Také "volný kredit", obsažený v měsíčním paušálu, se mírně zvětšil, protože za 1,05 Kč bylo již 15 impulsů.

Vše pak Telecom deklaroval jako celkové zdražení o pouhých 3,9 procenta, a hovorného o 25 procent. Vycházel totiž z váženého cen na základě četnosti jejich délky, kde hlavní roli hrály (nejpočetnější) hovory v délce do 2 minut. Ty skutečně zdražily jen z 2,40 Kč na 2,60 Kč, protože se "vešly" do jediného impulsu. Internetové veřejnosti ale brzy došlo, že jejich dial-upové hovory podraží horentně, o plných 62,5 procenta. Možná si ještě vzpomenete na velké protestní akce uživatelů Internetu, které přiměly Český Telecom k zavedení speciálního Internetového tarifu: tehdy Internet99.

Rok 2000

Příchod nového milénia přinesl změnu názvu našeho inkumbenta, z SPT Telecom na Český Telecom. Pro zákazníky ale bylo podstatnější to, že měsíční paušál tarifu Standard opět zdražil, tentokráte ze 135 Kč na 175 Kč. Tarifikace po impulsech zůstala, a s ní i cena impulsů (2,60 Kč). Pouze u místních hovorů mimo špičku se prodloužila délka impulsu, ze 4 minut na 4 minuty a 30 sekund. To poněkud srazilo minutovou cenu, ale cena nejkratšího hovoru se tím nezměnila (představovala tak jako tak cenu 1 impulsu). Regulátor si ovšem vymínil, že v měsíčním paušálu již bude zahrnuto 17 impulsů. Při ceně 2,60 Kč za impuls to odpovídalo hovorovému kreditu ve výši 44,2 Kč.

Rok 2001: minuty místo impulsů

Rok 2001 přinesl zásadní změnu v tom, že původní tarifikace prostřednictvím impulsů byla změněna na minutovou. Nikoli ovšem "čistě minutovou", protože se současně zavedla i minimální zpoplatněná délka hovoru. Takže třeba u místních hovorů se od té doby účtují vždy první dvě minuty celé, a teprve pak po celých minutách (systém: 120+60, počítáno v sekundách).

Výše měsíčního paušálu s příchodem roku 2001 sice nedoznala změny, ale zato poskočilo hovorné u místních hovorů: z 1,30 Kč na 1,45 Kč ve špičce (resp. z 2,60 na 2,90 za nejkratší hovor), a z 0,58 Kč na 0,80 Kč mimo špičku (ovšem cena nejkratšího hovoru klesla z 2,60 Kč za 1 impuls v délce 4 minut 30 sekund, na 1,60 Kč za 2 minuty hovoru).

Rok 2002: paušály stoupají, znovu se zavádí kredity

K zajímavému vývoji došlo s příchodem roku 2002. Ceny regulovaných služeb měl tehdy již v kompetenci ČTU (dříve Ministerstvo financí), a Telecomu povolil zvýšení měsíčního paušálu na 229 Kč. Současně mu ale přikázal, možná jako určitou kompenzaci za tak výrazné zdražení, aby do měsíčního paušálu znovu zahrnul volný kredit. Tentokráte již nikoli v impulsech (ty se již nepoužívaly), ale v korunách. Konkrétně u tarifu Home Standard ve výši 90 korun měsíčně. Bylo to těsně před zprovoznění volby operátora, a konkurenci to pořádně zkomplikovalo nástup na trh. Po letech to "zhodnotil" antimonopolní úřad (ÚOHS) pořádnou pokutou, uloženou Českému Telecomu.

Vedle toho však v roce 2002 regulátor přikázal i určité snížení minutového hovorného u místních hovorů: ve špičce z 1,45 na 1,40 Kč, a mimo špičku z 0,80 na 0,70 Kč.

Změny DPH

Stav z roku 2002 vydržel beze změny i po celý rok 2003. Prý proto, že na přelomu let 2002 a 2003 se Telecom s regulátorem nedohodl na další cenové úpravě. Vlastně se tak nestalo ani o tok později, a tak se k 1.1.2004 změnily ceny jen o vyšší DPH. Právě tehdy totiž nabyla účinnosti nová úprava daně z přidané hodnoty, která přesunula telekomunikační služby z původní snížené sazby (5%) do základní sazby (tehdy 22%).

Aby to ale nebylo až tak jednoduché, k našemu vstupu do EU se změnila procentuelní výše základní sazby DPH, z 19 na 22 procent. Takže se znovu měnily koncové ceny zahrnující DPH, zatímco ceny bez DPH se od roku 2002 neměnily. Stále přitom sledujeme jen regulované ceny základního tarifu (tarifu Standard), který na přelomu let 2003 a 2004 používalo na 75 procent rezidenčních zákazníků (podle vyjádření samotného Telecomu).

K další významné změně cen tak dochází až nyní. Přesněji: nový tarif Telefon Standard je v nabídce již od 1.5.2005, a zájemci na něj mohli přecházet od tohoto data. Nicméně ten, kdo tak neučinil, na něj bude převeden právě zítra, k 1.6.2005 (resp. k 11.6. či 17.6., podle začátku zúčtovacího období).