Vyšlo na Lupě, 12.5.2005
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b05/b0512001.php3

ČTÚ: Telecom souhlas nepotřebuje

Kauza vynuceného převodu na nové cenové programy Českého Telecomu má další vývoj. Konečně se totiž jasně vyjádřil i sám regulátor. Podpořil stanovisko Telecomu, v tom že k převodu na nové tarify nepotřebuje souhlas svých zákazníků, ani u regulovaných, ani u neregulovaných tarifů. Sdružení SOS však hodlá bojovat dál.

Minulý týden jsem zde na Lupě psal o převádění zákazníků Českého Telecomu na nové cenové plány (cenové programy, tarify), s tím že celá situace je poněkud nepřehledná a nejasná. Pro připomenutí o co jde:

  • v pondělí 25.4.2005 přišla regulační smršť, v podobě čtyř nových rozhodnutí ČTÚ a jednoho dodatku (podrobněji)
  • ve čtvrtek 28.4.2005 přišlo "zemětřesení", když Český Telecom představil novou strukturu svých cenových plánů, s tím že nabídka původních tarifů "rozhodnutím ČTÚ končí" a uživatelé musí přejít na tarify nové. Kdo tak neudělá, toho Telecom převede sám
  • ve čtvrtek 5.5.2005 května vychází tisková zpráva SOS (Sdružení obrany spotřebitelů), ve které je citováno stanovisko ČTÚ: "že nenařídil zrušení původních tarifů" (podrobněji).

Regulátor se tedy jasně vyjádřil v tom smyslu, že nenařídil Telecomu zrušit dosavadní tarify, ale že se tak rozhodl Telecom sám. Stále však zůstávala otevřená následná otázka: když už se Telecom sám rozhodl staré tarify zrušil, má právo převádět své zákazníky na nové tarify i bez jejich souhlasu?

V pátečním článku jsem psal o stanovisku Sdružení obrany spotřebitelů, které zpochybnilo právo Telecomu zrušit dosavadní tarify (když mu to regulátor nenařídil). Následně zpochybnilo i možnost převádět zákazníky na tarify nové, bez jejich souhlasu. Zákazníky pak SOS vyzvalo, aby na nové tarify přecházeli jen tehdy, pokud to sami chtějí (pokud jsou pro ně nové tarify výhodnější). A to většinou nejsou (již jen kvůli absenci kreditu, nemluvě o nadhovorovém pásmu).

Zpět ale k původní otázce: platí-li předpoklad, že ČTÚ nenařídil zrušit dosavadní tarify, lze z toho odvodit důsledek ve smyslu "převádění uživatelů na nové tarify je plněním rozhodnutí ČTÚ"? V předmětném rozhodnutí regulátora (01/2005), které vše odstartovalo, se totiž explicitně říká, že souhlas není potřeba pouze tehdy, pokud Telecom plní rozhodnutí ČTÚ, případně jiného úřadu..

Jaké je stanovisko ČTÚ
Jasné stanovisko ČTÚ přišlo až toto úterý, když se ve večerním zpravodajství ČT1 objevila reportáž k problematice vynucených převodů. V této reportáži byl staronový předseda Stádník dotázán na klíčovou otázku, na kterou odpověděl:

V tomto konkrétním případě nepotřebuje Český Telecom souhlas od účastníků.

Včera dopoledne mi pak z ČTÚ přišla písemná odpověď na můj dřívější dotaz ohledně potřeby souhlasu:

k Vašim dotazům sděluji, že vydáním cenového rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č. 01/2005 nedošlo ke zrušení stávajících cenových plánů poskytovaných ČESKÝM TELECOMEM, a.s. Vzhledem k tomu, že cenové rozhodnutí je účinné od 25. dubna 2005, má ČESKÝ TELECOM, a.s., povinnost ho od tohoto data dodržovat s tím, že na jeho uplatnění do smluv má ze zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, tři měsíce. Postup, jakým bude toto cenové rozhodnutí ČESKÝ TELECOM, a.s., plnit, tj. zda obmění stávající cenové plány, nebo zda nabídne zcela novou strukturu cenových plánů, je zcela na jeho obchodním a strategickém rozhodnutí.
V každém případě stávající změny, ke kterým ČESKÝ TELECOM, a.s., přistoupil, vychází z plnění cenového rozhodnutí č. 01/2005. Z tohoto důvodu k plnění výše uvedeného cenového rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, není, v souladu s přílohou č. 1 bodem 12 obecných podmínek k tomuto cenovému rozhodnutí, nutné k převodu účastníka na jiný cenový plán, ať již jde o cenové plány (tarify) Home Mini, Home Standard nebo cenové plány s neregulovanými cenami (např. Telefon 70, Telefon 120 atd.) udělení jeho souhlasu, musí však účastníka, kterému chce cenový plán změnit, s takovým krokem seznámit.

Přeloženo do češtiny, vyznívá toto stanovisko stejně jako to, co zaznělo v televizní reportáži: Telecom souhlas nepotřebuje, protože plní rozhodnutí regulátora. Stačí mu jen seznámit účastníka ….

Vyznáte se v tom?
Na citovaném stanovisku regulátora je zajímavá jedna věc. Rozumím mu tak, že v zásadě říká:

  • rozhodnutí 01/2005 se týká všech tarifů, jak regulovaných tak i neregulovaných,
  • Telecom musí rozhodnutí promítnout do všech svých tarifů, a ne pouze do některých
  • vlastní rozhodnutí Telecomu se týkalo pouze toho, zda příslušné změny (hlavně: cenu za používání tel. stanice) promítne ještě do původních tarifů, nebo ty dosavadní zruší a změny promítne do zcela nových tarifů. Ať už se rozhodl tak nebo onak, v obou případech plní rozhodnutí regulátora, a tudíž souhlas nepotřebuje ….

To se zdá být plně v souladu s interpretací, kterou jsem naznačil již v závěru pátečního článku:

  • že rozhodnutí 01/2005 se týká služeb zahrnutých do univerzální služby
  • že definice univerzální služby hovoří o službách, ale neříká nic o konkrétních tarifech (cenových programech). Tudíž by se měla týkat všech cenových programů, skrze které uživatel může používat danou službu

Jenže: pokud to skutečně je takto, a rozhodnutí regulátora určující cenu se týká (a má se promítnout do) všech cenových programů, proč se pak vůbec hovoří o regulovaných cenových programech, a vedle nich o "programech s neregulovanými cenami"? Proč je i nyní rozlišuje sám regulátor, a mluví i do neregulovaných cen? A proč dřívější rozhodnutí regulátora o cenách za univerzální službu explicitně stanovovala cenu za tarify Home Standard, Home Mini a Home Zero, zatímco ostatních si nevšímala a do nich se nepromítala? Když jsem (a asi nejen já) považoval právě a pouze tyto tarify za regulované, a ostatní za neregulované, bylo to špatně? Asi tomu nerozumím ….

Pravdou je, že s novým zákonem o elektronických komunikacích se od základu mění "pravidla hry" v oblasti regulace, a tato bude úplně a od základu redefinována (na základě analýz relevantních trhů, stanovení subjektů s významnou tržní silou, nového vymezení univerzální služby atd.). Jenže rozhodnutí regulátora, které vše odstartovalo, stejně jako oznámení nových tarifů Českého Telecomu, přišlo ještě před účinností nového zákona, tj. ještě za platnosti "starých pravidel hry" A ta v zásadě zůstávají v platnosti i nyní, dokud nebudou formulována nová pravidla hry.

Co bude dál?
Stanoviskem regulátora (ČTÚ) se situace kolem potřeby souhlasu s převodem stala jasnější - regulátor i Telecom se teď shodují, že souhlas zákazníka zapotřebí není. Sdružení obrany spotřebitelů však svůj boj proti vynuceným převodům nevzdává. Toto téma by se mělo stát předmětem jejich chystané tiskové konference.