Vyšlo v Lidových novinách, 3.4.2013, jako komentář
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b0403001.php3

Elektronizace za trest

Máte živnostenský list? Jste osobou samostatně výdělečně činnou, alias OSVČ? Pak byste měli mít i vlastní datovou schránku, nebo být alespoň odborníky na elektronický podpis a na transakční rozhraní webových portálů. To vše kvůli jednorázovému úkonu, kterým je nutnost podání ročního Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ na Českou správu sociálního zabezpečení, a to již jen v elektronické formě. Ono to elektronicky šlo i dříve, ale byla to možnost, nikoli povinnost - podle vlastního uvážení jste se mohli rozhodnout buďto pro elektronickou variantu, nebo pro klasický formulář "na papíře". Jenže teď už si OSVČ nebudou moci vybírat a budou muset povinně používat elektronickou formu.

Že vám to takto na rovinu nikdo neřekl? Nedivte se, ono se to totiž moc neslučuje s představou, že veřejná správa je tu pro občany, a ne naopak. Ani s tezí, že elektronizace je od toho, aby usnadňovala, zlevňovala, zjednodušovala a zrychlovala - a ne aby lidem komplikovala život. Ani když to jsou podnikatelé. Není to ostatně ani ve shodě s logikou věci, podle které má přechod na elektronickou podobu nějaké agendy smysl a je žádoucí tam, kde se jedná o úkony většího rozsahu či častěji se opakující. Ne kvůli dvěma stránkám papíru jednou ročně.

Přesto se do novelizovaného zákona č. 582/1991 Sb. (o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) dostalo ustanovení, konkrétně §123e/5, které pro OSVČ ukončilo možnost podávat zmíněný dvoustránkový Přehled dosavadním způsobem (tedy "na papíře"), a ponechává možnost podání Přehledu (ale i dalších dokumentů) už jen elektronickou cestou. A to buď skrze datovou schránku, kde příslušný elektronický dokument není nutné opatřovat elektronickým podpisem, nebo s uznávaným elektronickým podpisem přes transakční rozhraní VREP (Veřejné rozhraní pro e-podání), které provozuje ČSSZ. To je ale značně komplikované a určené spíše pro spisové služby, než pro jednorázové podávání jednotlivci z řad OSVČ.

Podstatné také je, že popisovaná povinnost nabyla účinnosti již k 1. lednu 2013, neboli letošního roku, a začala tedy již platit. Stalo se tak díky pozměňovacímu návrhu poslance Jana Husáka (TOP 09), který jej odůvodnil tím, že to bude pro Správu sociálního zabezpečení výhodnější. Sama ČSSZ ale v průběhu ledna seznala, že její klienti nejsou na tak radikální změnu připraveni, a 25. ledna odložila nově zavedenou povinnost do konce letošního roku. Pouze díky tomu jste letos stále ještě mohli podat svůj Přehled na tradičním papírovém tiskopise i tehdy, pokud jste OSVČ. Příští rok (nedojde-li k dalšímu odkladu) už to nepůjde.

Fakticky to tedy znamená, že všichni OSVČ by si měli pořídit datovou schránku a naučit se s ní pracovat. Je to totiž nejsnazší cesta, jak od příštího roku vyhovět popisované povinnosti. Protože alternativa (podávání elektronicky podepsaných Přehledů přes rozhraní VREP) je podstatně složitější a vhodná jen pro někoho opravdu zkušeného.

Na závěr si neodpustím malý povzdech: první pokusy zavést datové schránky povinně pro všechny OSVČ se datují již do doby jejich vzniku. Ale ani jejich autoři, ani tehdejší vedení resortu vnitra (v čele s Ivanem Langerem) si to netrouflo. Až teď se to fakticky podařilo, vlastně jakoby bokem a v plné tichosti.