Vyšlo na iHNed.cz, 7.12.2012
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b12/b1207001.php3

Spam v datových schránkách? Ne, to se jen finance spletly!

Ministerstvo financí již opravilo svou studii, ve které tvrdilo, že skrze datové schránky mu chodí tři čtvrtiny spamu. Spletlo si totiž datové zprávy s obyčejnými emaily. Upozornil na to článek, zveřejněný počátkem října zde na tech.ihned.cz

Nestává se tak často, aby jeden článek vyvolal tolik rozruchu a přiměl jedno ministerstvo, aby donutilo jiné ministerstvo k opravě jeho studie. Ale přesně toto se stalo v reakci na můj článek, který vyšel zde na tech.ihned.cz 7. října 2012, s redakčním titulkem "Datové schránky: 100 milionů za 2,5 miliardy a tři čtvrtiny spamu místo zpráv". A vysloužil si dokonce i "oficiální dementi" na informačním webu datových schránek.

O co konkrétně ale šlo? V článku jsem se zabýval problematikou financování datových schránek, a při té příležitosti jsem zmínil i tehdejší studii Ministerstva financí s názvem "Analýza současného stavu využívání prostředků DMS v resortu Ministerstva financí", která obsahovala zajímavou pasáž týkající se právě datových schránek. Podle ní dostává resort financí do své datové schránky tři čtvrtiny spamu:

Měsíčně je v průměru doručeno 1000 datových zpráv prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS), z toho je cca 250 zpráv vyhodnoceno jako věc úřední a zbytek je vyřazen z dalšího zpracování např. pozvánky do divadla, nevyžádané nabídky služeb či dodávek. Prostřednictvím ISDS je měsíčně v průměru odesláno 3000 datových zpráv.

Sám jsem přitom v článku upozornil na to, že datové schránky jsou proti spamu dostatečně zabezpečeny (právně, formou vysokých pokut, i ekonomicky, zpoplatněním datových zpráv), a že žádné jiné signály o výskytu spamu jsem nezaznamenal. Předpokládal jsem, že laskavý čtenář si již sám domyslí, že jde nutně o nějaký "úlet". Byť v oficiálním dokumentu tak významného ministerstva, jakým finance bezesporu jsou.

Divné to naštěstí přišlo i resortu vnitra, jako zřizovateli a správci datových schránek, a tak začalo konat. Jak, a s jakým výsledkem, již popisuje samo na informačním webu ISDS v tomto článku. Ocitujme si z něj:

Protože v Informačním systému datových schránek je na rozdíl od emailu velmi jednoduché identifikovat odesilatele, vyžádalo si Ministerstvo vnitra jako správce ISDS od Ministerstva financí podrobnější podklady, aby mohlo zahájit s pachateli přestupkové, resp. správní řízení. A ejhle, ukázalo se, že je vše trochu jinak.
Podle sdělení Ministerstva financí byla v Analýze chyba a údaj o spamu ve skutečnosti patřil právě emailům, které chodí na podatelnu MF a nikoliv do datové schránky. Na základě podnětu Ministerstva vnitra již Ministerstvo financí svou Analýzu aktualizovalo, viz http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/Document_Management_System.htmlhttp://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/Document_Management_System.html.

Teď jen doufám, že šlo o ojedinělý exces, a že další dokumenty a studie, na základě kterých se resort financí rozhoduje, jsou již kvalitnější a prosty takovýchto chyb.