Vyšlo v Lidových novinách, 28.11.2012, jako komentář
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b12/b1128002.php3

Nic není jednouduché!

Když jsem to viděl poprvé, myslel jsem, že jde o překlep. Mám tím na mysli slogan "Jednouduchá komunikace s úřady", který se objevil na nových webových stránkách Správy základních registrů již někdy v září tohoto roku. Je uveden přímo v záhlaví, tam kde obvykle bývají reklamní bannery, a je psán dostatečně velkým písmem na to, aby jej člověk nepřehlédnul. Jak je ale potom možné, že si nikdo nevšimnul onoho nadbytečného písmenka "u" ve slově "jednoduchá"? Že by to byl důsledek toho, jak lidé nečtou po jednotlivých hláskách, ale rovnou po celých slovech, a tak si nějakého písmenka navíc ani všimnou?

Chvíli mi to vrtalo hlavou, ale pak jsem sedl a napsal do Správy základních registrů, že mají na své webu zajímavý překlep. Ještě zajímavější ale byla odpověď, která mi přišla: že se prý nejedná překlep, nýbrž o záměrnou slovní hříčku. Výraz "Jednouduchá" má odkazovat na jeden registr (ZR) či na potřebu jednoho kliknutí (zjednodušenou komunikace prostřednictvím jednoho registru).

Připadlo mi to trochu divné, a tak jsem pátral dál. Zda se například nejedná o nějakou "přípravu" na informační kampaň k základním registrům, kterou vnitro opakovaně slibovalo. A skutečně, z Ministerstva vnitra mi potvrdili, že "jednouduchá" komunikace s úřady je skutečně záměrná slovní hříčka. A že prý půjde o základní nosný prvek připravované imageové mediální kampaně, která by měla zvýšit povědomí o základních registrech a benefitech, které budou přinášet veřejnosti. Prý, zjednodušeně řečeno: že občanům bude stačit nahlásit určité údaje na úřadě pouze jednou.

Současně jsem se od vnitra dozvěděl, že má již vysoutěženu "kreativní" část kampaně, kterou vyhrála společnost Bison & Rose (za 1,165 milionu Kč bez DPH), a zatím stále probíhá soutěž o to, kdo zajistí "nákup médií" (s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky 10 milionů Kč) - ale že s touto druhou soutěží jsou prý nějaké problémy. No, dnes již asi budou vyřešeny, protože první televizní spoty, propagující "Jednouduchou komunikaci s úřady", se již začaly objevovat na obrazovkách. A podle zadání kampaně má "Jednouduchá komunikace s úřady" namířeno i do rozhlasu, na Internet (i v podobě bannerů), stejně jako do tištěných médií.

Je ale právě takováto "mediální masáž" (formou imageové mediální kampaně) skutečně tím, co dnes základní registry potřebují nejvíce? Tedy pouštět do éteru jednoduchá hesla a slogany o tom, že nějaké registry vůbec existují a mají někomu zjednodušovat život? Problém je v tom, že takováto agitace slibuje něco, co mnohde ještě není a dlouho nebude. Napojování úřadů a jejich agendových informačních systémů na základní registry je totiž během na hodně dlouhou trať, a řada běžců stále není ani zdaleka v cíli. A tak jásání nad tím, jak všichni už doběhli a mohou hrdě čerpat cílovou prémii, je přinejmenším předčasné. Navíc může pořádně namíchnout ty, kteří se v praxi tvrdě střetávají s každodenní realitou, tolik odlišnou od virtuální reality, slibované v mediální kampani. Nehledě na to, že mnohem více než nějaká "imageová" kampaň by byla zapotřebí pořádná informační kampaň, přinášející praktické informace a konkrétní návody.