Vyšlo na Lupě,, 9.3.2009
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b09/b0309001.php3

Stalo se: nahé ADSL bude i pomalejší

Telefónika O2 Czech Republic minulý týden zveřejnila svou novou velkoobchodní nabídku ADSL služeb, platnou od 4.5.2009. V ní už nabízí i nahé ADSL, tak jak jí to uložil ČTÚ. Cena a další podmínky  přesně odpovídají dosavadnímu pilotního testování. Přesto je zde jedno významné překvapení: velkoobchodní nahé ADSL bude nabízeno i v pomalejší (a také levnější) variantě.

Na webových stránkách www.wholesale.cz, kde společnost Telefónica O2 Czech Republic zveřejňuje své velkoobchodní nabídky, došlo minulý týden k dlouho očekávané změně: objevila se zde nová verze velkoobchodních nabídek ADSL služeb (v provedení služeb Carrier Broadband i Carrier IP Stream). Jde už o verzi, která reaguje na nápravná opatření, vydaná v lednu regulátorem (po dokončení druhé analýzy relevantního trhu s broabandem).

Jinými, a snad i srozumitelnějšími slovy: Telefónica tím právě splnila požadavek ČTÚ na to, aby na velkoobchodní úrovni nabídla i tzv. nahé ADSL.

Pokud jde o samotný obsah  nabídky, ta v jednom ohledu nepřináší žádné překvapení: u „základní“ rychlosti ADSL, kterou je dnes 8Mbit/s, jsou cenové i další podmínky „nahé“ verze přesně stejné, jako u dosavadního testování, v omezeném pilotním provozu.

Překvapením není ani rychlost 16 Mbit/s, která v pilotním testování dosud nebyla zařazena. Podmínky její verze jsou v nové velkoobchodní nabídce plně konzistentní s podmínkami rychlostí  8 Mbit/s: také tato „nahá verze“ je přesně o 205 Kč bez DPH (resp. 240 Kč vč. DPH) dražší než verze s hlasovými službami.   

Co ale za překvapení považuji, je to že v nové velkoobchodní nabídce se objevuje ještě třetí rychlost, a to 3 Mbit/s (přesněji: 3072/256 kbit/s).  A aby to dávalo smysl, je tato nová a nižší rychlost také lacinější. Sice ne o mnoho – o pouhých 57 Kč bez DPH (resp.  68 Kč včetně DPH) – ale i tak je to nejméně z jednoho ohledu velmi zajímavé: po mnoha  změnách typu „za stejné peníze více muziky“ je to snad první změna charakteru „méně muziky, ale také za méně peněz“.

Kolik potenciálně uspoříte s nahým ADSL?

Než se ale pustíme do podrobností o nové nejnižší rychlosti a o možných důsledcích, zastavme se nejprve u samotného „nahého“ ADSL.

Tím, že jeho podmínky jsou v nové velkoobchodní nabídce nastaveny přesně stejně, jako u již dříve popisovaného testování (podrobněji viz článek Telefónica testuje přeprodej nahého ADSL), nemusíme si je znovu podrobněji rozebírat, a můžeme si jen připomenout hlavní dopady:

  • „nahé verze“ všech velkoobchodních variant ADSL jsou (na velkoobchodní úrovni) přesně o 205 Kč  (bez DPH) dražší, než stejné verze „oblečené“. To odpovídá 240 Kč včetně DPH.
  • za předpokladu, že se „přeprodávající“ zachová ke všem cenám proporčně, měla by „nahá“  maloobchodní verze jím přeprodávaného ADSL být o cca 240 Kč dražší, než stejná „oblečená“ verze.
  • nejlacinější hlasový paušál, dosud nutný pro „oblečené“ ADSL (tj. O2 Mini), přijde na 237 Kč, a příplatek za možnost jeho využití společně s ADSL na 119 Kč. Celkem jde o 356 Kč. Pokud od toho odečteme 240 Kč jako navýšení ceny za nahé ADSL, stále by zákazník měl uspořit 356 – 240 = 116 Kč.
  • případě přeci jen častější kombinace ADSL a hlasového tarifu O2 Standard (za 404 Kč měsíčně) jde o úsporu ve výši 404 – 240 = 164 Kč.

Zdůrazněme si ale znovu tu podstatnou skutečnost, že všechny popisované změny kolem „nahého“ ADSL se týkají pouze velkoobchodní úrovně, a tedy jen tzv. přeprodávaného ADSL. Tedy toho segmentu tuzemského ADSL, který dlouhodobě jde nejvíce „ke dnu“ – jak dokazuje i následující obrázek, převzatý z mého úterního článku z minulého týdne (Rok 2008: kabel vítězí nad ADSL). Ukazuje, jak v poslední době počty přeprodaných přípojek rychle klesají.

Má to ještě smysl?

Navíc, a to je také vhodné si zdůraznit: alternativní operátoři si za dlouhou dobu čekání na velkoobchodní nahé ADSL sami naši cestu, jak to udělat jinak. A tak nahé ADSL nabízí již nějaký ten pátek skrze LLU (Local Loop Unbundling, alias zpřístupnění místní smyčky). Viz například loňský článek „Na kolik přijde nahé ADSL?“.

A jak už jsem rozebíral v předchozím článku o testování předprodeje nahého ADSL, dokázali zde zákazníkovi uspořit dokonce ještě o pár korun více, než nyní slibuje Telefónica. Přesněji: nabídnout nahé ADSL za navýšení  ještě  o něco málo nižší než Telefónica s jejími 205 Kč bez DPH, resp. 244 Kč včetně DPH.

Obávám se ale, že ani tak alternativní operátoři s nahým ADSL žádnou díru do světa neudělali. Alespoň ne podle čísel, vypovídajících o růstu LLU v ČR: za poslední kvartál roku 2008 jich přibylo jen cca 1400. Takže více než 1400 nových  „nahých“ ADSL přípojek určitě nebylo.  Spíše podstatně méně.

Pro srovnání: „oblečených“ variant ADSL za stejné období  - tedy za poslední loňský kvartál - přibylo na 26,9 tisíce. A všechny je na maloobchodním trhu prodala sama Telefónica, pod svou vlastní značkou.

I z tohoto pohledu jsem k celkovému efektu nynějšího nahého ADSL na velkoobchodní úrovni, vynuceného regulátorem, spíše skeptický. Ostatně, v jistém smyslu skeptický je i regulátor sám, když ve své vlastní (lednové) monitorovací zprávě konstatuje, že od nahého ADSL ani moc neočekává zvýšení zájmu o tuto technologii: 

… ČTÚ nepředpokládá, že by zavedení nové povinnosti tzv. naked DSL vedlo k výraznějšímu nárůstu počtu přístupů na maloobchodním trhu, ale od zavedení této povinnosti si slibuje především úsporu pro ty uživatele, kteří nehodlají využívat služby přístupu k veřejné telefonní síti a také k posílení konkurenčního prostředí na velkoobchodním trhu, neboť povinnost naked DSL bude znamenat také to, že alternativní poskytovatel může uzavřít s uživatelem pouze jeden smluvní vztah (bez nutnosti uzavírat smlouvu se společností Telefónica O2), a dále umožní významněji konkurovat např. ostatním mobilním operátorům v nabídce přístupu prostřednictvím xDSL se svými vlastními službami.

Povšimněte si dobře také samotného závěru tohoto názoru:

povinnost naked DSL …. dále umožní významněji konkurovat např. ostatním mobilním operátorům v nabídce přístupu prostřednictvím xDSL se svými vlastními službami

Není nakonec toto směrem, odkud vítr s nahým ADSL doopravdy vane? Co když už jsou stávající „přeprodejci“ velkoobchodního ADSL z řad pevných alternativních  operátorů dávno odepsáni (viz předchozí graf), a na scéně zůstali jako jediní silní hráči pouze  mobilní operátoři? I jim se totiž nahé ADSL velmi hodí, a to pro poskytování skutečně konvergovaných služeb.

Co třeba takový nástup femtobuněk do domácností či kanceláří menších až středních firem? Až s tím naši mobilní operátoři přijdou (což dříve či později jistě udělají), budou potřebovat  je něčím propojit se svou sítí – třeba právě přes ADSL a veřejný Internet. Hlasové služby, v jejich pevné i mobilní podobě, přitom budou nabízet sami, vlastními silami. No a „oblečené“ ADSL , zahrnující ještě i hlasové služby od konkurence, by se jim opravdu nehodilo  do krámu.

Nová rychlost: 3 Mbit/s

Vraťme se ale zpět k nové velkoobchodní nabídce a podívejme se na to, co na ní považuji za překvapení: již v úvodu zmiňovanou novou rychlost 3072/256 kbit/s, s velkoobchodní cenou 225 Kč (bez DPH) za „oblečenou“ variantu, a 430 Kč za (bez DPH) za „nahou“ variantu.

Zajímavé a překvapující mi to přijde už z toho důvodu, že jde po hodně dlouhé době (ne-li vůbec  poprvé) o snížení ceny na velkoobchodní  úrovni. Dosud se totiž všechny změny odehrávaly v té rovině, že nejlevnější nabídka stála 282 Kč (bez DPH), a měnil se pouze její obsah:

Ještě v roce 2006 byla za těchto „velkoobchodních“ 282 Kč rychlost 512/128 kbit/s. V roce 2007 a 2008 už za stejnou cenu byla rychlost 2048/128 kbit/s. No a nyní, s nástupem AžDSL, už je za stejných 282 Kč (bez DPH) na velkoobchodní úrovni rychlost 8192/512 kbit/s. Vše v oblečené variantě, neboli s nutností souběžného hrazení hlasového paušálu.

Na maloobchodní úrovni se v mezidobí odehrál analogický posun: nejnižší nabídka stále stojí (u Telefóniky) 475 Kč. A za tuto cenu bylo nejprve 128/64 kbit/s, pak 512/128 kbit/s, pak 2048/128 kbit/s, a nyní 8192-512 kbit/s. Vše tedy stále ve znamení sloganu: „za stejné peníze více muziky“.

Současně je to zajímavé i z jiného pohledu: na maloobchodním trhu zavedla Telefónica v rámci svého AžDSL nejnižší rychlost 8 Mbit/s – a na všechny své zákazníky, jejichž přípojka tak vysokou rychlosti nesnese, udělala něco jako dlouhý nos. Nechá je totiž platit stejnou cenu za službu, byť nejnižší a  nejlacinější ve svém portfoliu, která ale jiným zákazníkům (za stejné peníze) funguje rychleji.

Jak tedy rozumět tomu, že na velkoobchodní úrovni ta samá Telefónica přeci jen zavedla nižší rychlost s nižší cenou? Je to předzvěst obdobné změny i na maloobchodním trhu, přicházející s povinným časovým předstihem?

Objeví se někdy kolem 4.5.2009 stejně „pomalá“ varianta i v maloobchodní nabídce Telefóniky O2? Pak by asi měla být levnější o 57 Kč bez DPH, neboli o cca 68 Kč včetně DPH, než dosud nejlevnější varianta za 475 Kč. Takže by měla přijít na cca 407 Kč.

No, pokud by se tak skutečně stalo, pak by to poněkud nabouralo dosavadní  koncepci AžDSL. Ale svým způsobem by to bylo logické: alespoň částečně by to kompenzovalo nynější ne zcela ideální stav, kdy různí zákazníci Telefóniky platí stejnou cenu za stejnou službu, která jim ale funguje různě.

A opačně: pokud by se tak nestalo a nová rychlost 3 Mbit/s by zůstala dostupná jen na velkoobchodní úrovni, pak by tím tento segment trhu s ADSL získal zajímavou výhodu, kterou by mohl nějak zužitkovat pro svůj růst.

Možná by to mohlo i zpomalit, zastavit či dokonce obrátit jeho stále se zrychlující propad. Je to ale v zájmu Telefóniky samotné, která na tomto poklesu naopak získává pro svůj vlastní maloobchod?

Bude nahé ADSL i na maloobchodní úrovni?

Související a snad ještě zajímavější je otázka  toho, zda se do maloobchodní nabídky Telefónky promítne i samotné nahé ADSL. Na velkoobchodní úrovni, vzhledem ke zdejšímu počtu přípojek a jejich úbytku, je to stále skoro „o ničem“. Zajímavé by to bylo teprve u maloobchodu,  kde by se to týkalo podstatně většího počtu uživatelů, resp. zákazníků.  

V každém případě je jisté, že se tak nestane dříve, než 4.5.2009. To proto, že regulátor ve svých nápravných opatřeních explicitně zakázal Telefónice zavést nahé ADSL dříve, než tak umožní (na velkoobchodní úrovni) svým konkurentům. Ale co později?

Domnívám se, že odpověď na tuto otázku je ukryta v dalším vývoji ADSL, hlavně na maloobchodním trhu v podání Telefónky O2 Czech Republic. Ten stále vykazuje výrazný pokles, byť poslední loňské čtvrtletí bylo v tomto ohledy světlou výjimkou. Bude ale tento pokles dostatečný na to, aby Telefóniku již přiměl k tak zásadnímu kroku?

Nebo to celé skončí úplně jinak? Například tak, že nahé ADSL sice bude, ale bude naopak ještě více oblečené. Tedy jako součást nabídky, která již skutečně nebude obsahovat pevné hlasové služby (ani paušál za pevnou telefonní linku), ale bude obsahovat tolik dalších služeb, aby si poskytovatel v konečném součtu stále přišel „na své“.

Vlastně by to byla jen nějaká „řádná“ komerční podoba toho, co Telefónica zatím jen různě testovala - ale zatím nemohla nabízet jako běžnou komerční službu (ale jen jako dočasnou promo akci). Osobně považuji za pravděpodobnější právě tuto variantu. Zejména kvůli názoru, že (nejen) za nynější krize operátor raději přidá hory doly do ještě většího balíčku, než aby mu nějak klesly jeho výnosy. A nová (nižší) rychlostní varianta velkoobchodního ADSL je možná určená právě (a pouze) pro takovéto balíčky.

No, uvidíme.