Vyšlo na Lupě,, 3.3.2009
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b09/b0303001.php3

Rok 2008: kabel poráží ADSL

V počtu nových přípojek, zřízených koncovým zákazníkům v roce 2008, vede Telefónica O2 se svým ADSL nad kabelovým Internetem od UPC. Ale pokud jde o celý trh s ADSL a celý trh s kabelovým Internetem, zde zase zvítězil kabel. Také ve vzájemném „lezení si do zelí“ poráží UPC Telefóniku: má více telefonů než ona televizí.

Své hospodářské a provozní výsledky za celý rok 2008 už v minulých dnech zveřejnili všichni naši největší operátoři. Díky tomu si dnes můžeme udělat přehled o tom, jak se za loňský rok vyvíjely některé zajímavé ukazatele. V tomto článku se podíváme na pevný sektor.

ADSL ke konci roku přidalo

Pojďme nejprve k tradičnímu tématu, kterým je vývoj v oblasti ADSL. Právě zde přitom stále platí, že dostupná čísla (byť od jediného operátora, Telefóniky O2 Czech Republic) velmi přesně popisují celý trh s ADSL – protože snad všechny ADSL přípojky tak či onak pochází od TO2 CR. Buďto je ona sama prodá na maloobchodním trhu (což je stále rostoucí většina), nebo je prodá na trhu velkoobchodním (těch je stále méně), případně k nim poskytne alespoň zpřístupnění místní smyčky (LLU).

Na následujícím obrázku vidíme, jak je se vyvíjela situace s těmito třemi ukazateli po jednotlivých čtvrtletích, včetně toho posledního (4Q2008).

Z tohoto obrázku je ihned patrné, že Telefónica v posledním loňském kvartále notně přidala, resp. dařilo se jí zřizovat nové ADSL přípojky zejména v maloobchodě. Počtem 26 900 nových přípojek vyrovnala a mírně předčila čtvrtý kvartál předchozího roku (se 26 000 nových přípojek) – ale stále je to méně, než kolik dosahovala v předchozích letech.

Výsledky posledních kvartálů v roce jsou ale tradičně lepší (vyšší) než za ostatní čtvrtletí, kvůli různým vánočním akcím a nákupům. Počkejme tedy s celkovým hodnocením na to, co ukáže alespoň jeden další kvartál.

Povšimnout bychom si asi měli i dalšího poklesu velkoobchodního (resp. „přeprodávaného“) ADSL, které je již dlouho v záporných číslech (a těchto přípojek tedy v absolutním počtu ubývá). Tentokráte ale, za 4Q 2008, došlo k relativně největšímu úbytku, o celých cca 4500 přípojek. A jelikož zpřístupněných místních smyček přibylo za stejné období jen asi 1400, znamená to, že zdaleka ne všechny zrušené „přeprodané„ přípojky byly transformovány do ADSL přes LLU, jak se o to alternativní operátoři obvykle snaží.

Buďto tedy jde o přípojky zrušené bez náhrady, nebo nahrazené přípojkami od samotné Telefóniky (v rámci jejího maloobchodu). Ani jedno není dobrou zprávu pro konkurenčnost trhu s ADSL, kde Telefónica nadále upevňuje svou pozici. Jak moc, to ukazuje i následující obrázek:

K tomu si ještě přidejme citát z nedávné (lednové) monitorovací zprávy našeho regulátora, kde tuto skutečnost hodnotí s odkazem na malou aktivitu ostatních operátorů:

Významnějšího posílení na trhu xDSL společnost Telefónica O2 zaznamenala především v posledním čtvrtletí roku 2008, který souvisí s rozsáhlou reklamní kampaní a akviziční nabídkou v předvánočním období pro rezidentní zákazníky a také se změnou rychlostí z 2 až na 8 Mbit/s. Ostatní poskytovatelé se nezaměřují v takové míře na rezidentní segment, což je jedním z důvodů, proč svoji pozici v podílu přístupů mírně oslabují.

No, ale jak se mají ostatní operátoři více zaměřovat na rezidenční segment, když zde mají jen zcela minimální (ne-li dokonce záporný) prostor k vlastní rentabilitě?

I regulátor přitom souhlasí s názorem, že trh s ADSL se v poslední době nasycuje, a další výrazné přírůstky čekat nelze:

To dokazuje fakt, který ČTÚ zaznamenal i v analýze trhu č. 5, tzn. že na maloobchodním trhu širokopásmového přístupu pomalu dochází k nasycení poptávky a pro poskytovatele bude čím dál obtížnější najít nové zákazníky a k výrazným změna ve struktuře

Přírůstky asi nelze čekat ani od „nahého ADSL“, které si regulátor vynutil, byť jen na velkoobchodní úrovni – tedy právě na té, která v poslední době „skomírá“ nejvíce: viz úbytek 4,5 tisíce přípojek za poslední kvartál (na prvním grafu), či viz následující graf, který ukazuje absolutní počty velkoobchodních (přeprodávaných) přípojek.

Právě na adresu velkoobchodního „nahého ADSL“ sám regulátor konstatoval, že si od něj neslibuje ani tak zvýšení počtu přípojek, jako spíše jejich zlevnění:

ČTÚ nepředpokládá, že by zavedení nové povinnosti tzv. naked DSL vedlo k výraznějšímu nárůstu počtu přístupů na maloobchodním trhu, ale od zavedení této povinnosti si slibuje především úsporu pro ty uživatele, kteří nehodlají využívat služby přístupu k veřejné telefonní síti a také k posílení konkurenčního prostředí na velkoobchodním trhu …

No, osobně bych to viděl jen na „relativní“ úsporu, a nikoli úsporu „absolutní“: očekávám, že nahé ADSL bude naopak ještě více oblečeno (tj. spojeno v balíčku s dalšími službami), a cena výsledného balíčku bude stejná či jen o málo vyšší. V přepočtu na jednotlivé součásti balíčků by zákazník měl ušetřit (to je ona „relativní“ úspora), ale v součtu zaplatí stejně nebo ještě více (tj. žádná „absolutní“ úspora).

ADSL vs. kabel

I když to s konkurencí na samotném trhu s ADSL nevypadá nijak růžové, poměrně silná konkurence existuje mezi dvěma různými trhy, které ale nabízí funkčně velmi blízké služby. Mám konkrétně na mysli konkurenci mezi ADSL a kabelovým Internetem.

Ve světě kabelového Internetu ovšem neplatí, že „všechno pochází od UPC“: zatímco celkový počet kabelových přípojek k Internetu v ČR byl ke konci roku 2008 cca 360 000 (podle odhadu asociace ČAEK), jen samotné české UPC mělo ke stejnému datu 312 200 přípojek (zdroj). Pro srovnání: "veškeré" ADSL mělo ke konci roku 2008 na 681 000 přípojek.

Podíl UPC na tuzemském trhu s kabelovým Internetem tak dosahuje cca 86,7%, což je dokonce ještě o něco více než 85% podíl TO2 CR na trhu s ADSL. Jenže je zde jeden zásadní rozdíl: zatímco UPC nemá se zbývajícími procenty nic společného, pro Telefóniku jsou i ony zdrojem výnosů (na velkoobchodní úrovni či ve formě výnosů z LLU).

Ukažme si ale jiné zajímavé srovnání: místo absolutních počtů, ve kterých ADSL jasně vítězí, si ukažme čísla relativní, neboli přírůstky nových přípojek za celý loňský rok, viz následující obrázek:

Zde už jasně vidíme, že za celý rok 2008 jsou počty nově zřízených kabelových přípojek (od UPC) velmi blízké počtu nových ADSL přípojek (přesněji: těch, které TO2 CR prodala sama koncovým zákazníkům, v rámci svého maloobchodu). V průběhu roku přitom kabel od UPC dokonce vedl, ale ADSL díky svému finiši v závěru roku nakonec přeci jen zvítězilo.

Znovu ale připomínám, že výše uvedený obrázek je vlastně soubojem UPC vs. Telefónica na maloobchodním trhu. Jak by se ale celkový obrázek změnil, pokud bychom vzali v úvahu celé trhy? Tedy v případě kabelového Internetu i přírůstky ostatních kabelových operátorů, a u ADSL i přeprodávané (velkoobchodní) přípojky a přípojky přes LLU?

U ADSL to lze spočítat poměrně snadno: za celý rok 2009 poklesl počet přeprodaných (velkoobchodních) přípojek o 10 tisíc (z 62 na 52 tisíc). Naproti tomu počet zpřístupněných místních smyček vzrostl o 7 tisíc (ze 43 na 50 tisíc). V celkové bilanci jde o pokles o 3 tisíce přípojek. Započítáno k přírůstku 70,3 tisíc jen u samotné TO2 CR na maloobchodním trhu, měl by na celý trh s ADSL připadat přírůstek 67,3 tisíc přípojek.

A co na straně kabelu? Zde bohužel nemám k dispozici relativní čísla od dalších kabelových operátorů (počty jejich přírůstků za rok 2008). A tak si dovolím pomoci odhadem, založeném na předpokladu že i jim přibývají nové přípojky stejným tempem jako u UPC, proporcionálně k jejich velikost. Jinými slovy: má-li UPC podíl na trhu 86,7% a přírůstek ve výši 63,2 tisíce přípojek, pak celý trh (100%) by mohl vykazovat cca 72,9 tisíce nových přípojek.

A i když jde o opravdu hrubý odhad, založený na předpokladu který nemusí nutně být splněn, výsledek se zdá být jednoznačný: kabel je s celkovým počtem cca 72,9 tisíce přírůstků za rok 2008 jasným vítězem nad ADSL, s celkovým přírůstkem jen 67,3 tisíce.

O2 TV vs. UPC telefon

Ukažme si na ještě jedno zajímavé srovnání, a sice toho, jak úspěšně si UPC a Telefónica navzájem „lezou do zelí“. Tedy jak se UPC daří nabízet služby pevné hlasové telefonie (v rámci jeho služeb UPC Telefon), a naopak Telefónice nabízet televizní služby na bázi IPTV (v rámci její O2 TV).

Jak dokládá následující graf (s absolutními počty přípojek), UPC je v tomto vzájemném souboji přeci jen úspěšnější.

Radost UPC ale poněkud kazí fakt, že jeho dosavadnímu “core businessu”, neboli samotné televizi, se již tak dobře nedaří. Nedávno, počátkem února, sice UPC ohlásilo 300 000 digitálních televizních (kabelových) přípojek, ale v celkovém součtu (za analogový i digitální kabel a satelit) jí počty spíše stagnují – jeden kvartál zákazníci mírně přibývají, jiný zase mírně ubývají.

Korekce čísel

V letošních provozních výsledcích, které zveřejnila Telefónica O2 Czech Republic, je zajímavá a důležitá poznámka:

V roce 2008 pokročila Telefónica O2 v integraci svých fixních a mobilních systémů. Integrace systémů vedla ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 k následujícím jednorázovým úpravám v provozních ukazatelích segmentu pevných linek: +31 tisíc pevných telefonních linek, -14 tisíc maloobchodních přípojek ADSL a -8,5 tisíce O2TV zákazníků. Tyto změny však nemají žádný dopad na finanční výsledky segmentu pevných linek.

Pokud tomu rozumím správně, úbytky (u ADSL a O2 TV) kompenzují to, že jedna a ta samá služba by byla započítávána dvakrát. V případě O2TV se zdá, že výsledná křivka je nadále hladká a její průběh ve 4Q 2008 (po odpočítání 8,5 tisíce přípojek) plynule navazuje na předchozí průběh. V případě ADSL úbytek 14 tisíc přípojek naopak poměrně výrazně zmenšil nárůst za 4Q2008, který by jinak byl ještě větší než ten na dnešním prvním obrázku.

Zajímavá je ale situace s pevnými telefonními linkami, kde připočítání 31 000 přípojek zcela obrátilo dosavadní trend úbytku, a nahradilo jej naopak růstem (byť velmi malým, jen o 1000 linek), viz obrázek:

Kde se ale vzalo oněch 31 tisíc pevných linek, které musely být připočítány? Pochází z konvergovaných balíčků, kde uživatel neplatí paušál za hlasovou linku, ale dostává ADSL? Nebo mají svůj původ někde v konvergovaných řešeních pro firmy? Nebo se nově započítávají kvůli nějaké změně metodiky, související s integrací pevného a mobilního segmentu?

V každém případě má jít o jednorázové úpravy. Takže uvidíme, jak se budou čísla vyvíjet v dalších čtvrtletích a jak je nynější změny ovlivní.