Vyšlo na Lupě, 27.8.2007
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b07/b0827001.php3

Stalo se: už i T-Mobile chce ADSL

Po Vodafonu ohlásil své plány s ADSL i český T-Mobile. K čemu ale mohou mobilní operátoři využít vlastní broadband na bázi pevného připojení, přes ASDL ? Dočkáme se od nich tuzemské obdoby služeb jako je BT Fusion či T-Mobile Hotspot@Home, postavených na konceptu UMA, nebo nějakého řešení na bázi tzv. femto buněk?

Počátek minulého týdne se i zde na Lupě nesl ve znamení dozvuků dvoudenního celosvětového výpadku služby Skype. Sám jsem mu věnoval jak předchozí díl tohoto seriálu (článek: Stalo se: Skype padl na ústa), tak ještě jeden samostatný článek, a činili se i další autoři. Jelikož ale někteří čtenáři ve svých reakcích již naznačovali určité „přesycení“ tématem Skype a také zveličování této kauzy, nebudu se už do ní znovu pouštět. Jen si dovolím poukázat na to, že provozovatelé služby Skype se v emailu, rozesílaném svým uživatelům, omluvili za výpadek. Těm svým zákazníkům, kteří využívají paušálně placené služby (konkrétně Skype Pro, Unlimited, VoiceIn a Voicemail), přidali týden navíc, resp. prodloužili o týden platnost jejich smluv.

Mobilní operátoři a ADSL? Už všichni!

Pojďme nyní k záležitostem, které možná i díky medializaci výpadku Skype mohly poněkud zapadnout. Například ke zprávám o tom, že u nás se kromě Vodafonu hodlá pustit do „pevného broadbandu“ v podobě ADSL také český T-Mobile. Tedy vlastně poslední tuzemský mobilní operátor, který tak dosud neučinil – protože O2 už v tomto byznysu dávno je, a Vodafone tento záměr signalizoval již dříve.

Vodafone svůj záměr vyjádřil již více jak před rokem,  bez větších podrobností, a letos v červnu  se připomněl alespoň s tím, že jeho partnerem mají být Radiokomunikace. A vlastně se nepřipomněl ani tak Vodafone sám, jako spíše Radiokomunikace, tím že „posvětily“ agenturní článek ČTK, informující o jejich vzájemné dohodě. A mluvčím Vodafonu pak nezbylo, než tyto zprávy potvrdit (viz článek: Stalo se: ADSL bude nabízet i Vodafone). Žádné podrobnosti, kromě vágního termínu spuštění („někdy letos“), a neméně vágního zacílení („oslovit nové skupiny zákazníků s komplexní nabídkou telekomunikačních služeb“) však k dispozici nejsou.

T-Mobile CZ: od substituce ke konvergenci

Zpět ale k T-Mobile a jeho záměrům s ADSL. Zajímavé je, že už jednou citovaný agenturní článek ČTK z června letošního roku zmiňuje i T-Mobile, a také jemu přisuzuje záměr nabízet na trhu ADSL a pevný broadband:

Rychlý internet v pevné síti zřejmě nabídne jako doplňkovou službu i T-Mobile, který podle generálního ředitele Rolanda Mahlera jedná s několika poskytovateli.

To představuje zajímavou změnu oproti strategii, kterou český T-Mobile deklaroval původně, již pod vedením Ronadla Mahlera: spíše směrem k fixně mobilní substituci, neboli k náhradě pevné linky a pevných služeb službami mobilními. Tento záměr naopak již odpovídá intencím fixně-mobilní konvergence, kdy obě varianty žijí vedle sebe a „konvergují“, v tom smyslu že zákazník využívá to nejlepší a nejvýhodnější z nich obou, aniž by se musel starat o nějaké rozdíly a rozlišovat mezi tím, co je pevné a co mobilní. Fakticky používá (a také platí) jen jednu službu.

Nicméně potvrzení naznačeného záměru a dalších detailů jsme se dočkali až nyní, skrze tiskovou zprávu samotného T-Mobile. Či spíše skrze vsuvku do jiné tiskové zprávy, která informuje především o změnách v mobilních datových službách T-Mobile (zlepšování pokrytí služby 4G a zvyšování FUP u některých variant služeb):

ADSL od T-Mobile: pilotní provoz startuje
Zákazníci T-Mobile mohou využívat všech možností mobilního připojení k internetu - přímo v mobilu, prostřednictvím datové karty na cestách či modemu doma nebo v kanceláři. V poslední době však zejména u firemních zákazníků roste zájem o připojení nejrůznějších systémů a aplikací vysokorychlostním připojením k internetu prostřednictvím pevné linky. Proto se T-Mobile rozhodl doplnit svou nabídku o služby založené na ADSL ve spolupráci s vybranými stávajícími poskytovateli této technologie. Pilotní provoz ADSL, který má ověřit technické možnosti této spolupráce, byl zahájen 20.8. 2007. Komerční spuštění služby je plánováno do konce tohoto roku.

 S kým?

Příslušná pasáž tiskové zprávy T-Mobile sice zmiňuje začátek pilotního provozu ADSL, ale už neříká, kdo konkrétně bude partnerem T-Mobilu a poskytovatelem samotné ADSL technologie. Jenže možností není zase až tak mnoho. ADSL na velkoobchodní bázi u nás nabízí jak TO2 CR, tak již zmiňované Radiokomunikace, a také společnost Volný. Dalším hráčem je GTS Novera, která před časem „spolkla“ Telenor Networks, jako původně jediného poskytovatele velkoobchodních služeb na bázi zpřístupněných místních smyček (LLU).

Média, která o záměru T-Mobile informovala, dosud celkem jednoznačně favorizovala společnost Volný, jako „toho, s kým se T-Mobile dohodl“. Je to asi logický závěr, poté co si Vodafone plácnu s Radiokomunikacemi a O2 dodavatelem sobě sama. Osobně bych ale byl opatrnější, už i kvůli neurčité formulaci tiskové zprávy, a nevylučoval bych ani ostatní možnosti. Stejně jako možnost toho, že T-Mobile bude využívat velkoobchodních služeb více operátorů na bázi LLU. Stejně tak asi nelze vyloučit ani to, že příslušnou smlouvu o zpřístupnění místních smyček uzavře s TO CR přímo sám T-Mobile, a bude si místní smyčky osazovat ADSL technologií sám.

Proč?

Proč se ale další mobilní operátoři (vedle O2) tolik tlačí do pevného broadbandu, resp. ADSL? Tedy do oblasti, kde už dnes panuje poměrně velká konkurence, zejména ze strany inkumbenta, a i díky tomu je marže stlačována čím dál tím níže? Hledají snad zde nové zdroje svých výnosů?

Na samotném ADSL, resp. na Internetu přes ADSL, by se mobilní operátoři rozhodně moc nezahojili. Jak ale jejich dosavadní vyjádření již naznačují, jde jim spíše o kombinaci více služeb, zahrnujících jak služby pevné, tak i služby mobilní. A tady už nemusí nutně jít o hledání nových výnosů, jako spíše o pouhé udržení výnosů stávajících: zákazníci budou čím dál tím náročnější, budou čím dál tím více požadovat kombinaci pevných i hlasových služeb – a ten mobilní operátor, který by v této oblasti zaostal, může začít prohrávat se svými konkurenty.

Nicméně „kombinace pevných a mobilních služeb“ je hodně široký pojem, který může mít opravu diametrálně odlišné naplnění. Nejjednodušší jsou „marketingové balíčky“, kdy jsou jinak zcela samostatné služby nabízeny a fakturovány společně. Jako například u služby O2 Duo Mobil od společnosti  Telefónica O2 Czech Republic. Dovolím si předpokládat, že ostatní mobilní operátoři začnou s podobnými balíčky, provázanými spíše „obchodně“ než  technicky, resp. způsobem svého fungování. 

Nicméně možnosti fixně mobilní konvergence jdou podstatně dále, směrem k takovým službám, které v sobě kombinují prvky mobilní i pevné, a ke svému fungování využívají obě varianty technologií. Bylo by to na samostatný článek, a možná ne jeden – a tak si to raději ukažme na konkrétních příkladech.

BT Fusion a T-Mobile HotSpot@Home

Asi nejznámějším příkladem skutečně konvergované služby, postavené na konceptu UMA (Unlicensed Mobile Access), je služba BT Fusion od britského inkumbenta (původně vyvíjená jak BT Bluephone, kvůli použití technologie Bluetooth v bezlicenčním pásmu).  Dnes BT Fusion využívá technologie Wi-Fi a GSM mobilů s podporou Wi-Fi: pokud je takovýto mobil v dosahu domácí základnové stanice (přes Wi-Fi), volá přes ni, a hovor je fakticky veden přes pevnou síť (po pevném připojení základové stanice). Podobně v dosahu Wi-Fi hotspotů BT. Mimo takovýto dosah pak GSM mobil volá standardním způsobem přes mobilní síť (v daném případě přes síť Vodafone).

Stejně koncipovanou službu, pod názvem T-Mobile HotSpot@Home, provozuje nyní i americký T-Mobile v USA, od června letošního roku. Za přípatek 10 USD měsíčně k jinému mobilnímu tarifu od T-Mobile získá zákazník domácí základnovou stanici (na bázi Wi-Fi), a když pak volá z mobilu v jejím dosahu, je jeho hovor zcela zdarma. Stejně tak pro volání z dosahu kteréhokoli hotspotu T-Mobile.

Přitom onou „domácí“ základnovou stanicí pro službu T-Mobile HotSpot@Home může být (obecně jakýkoli) směrovač s podporou Wi-Fi. Americký T-Mobile nabízí  v rámci služby (zdarma) předkonfigurované modely Linksys WRT54G a D-Link DI-524, ale umožňuje i to, aby zákazník používal i své stávající Wi-Fi. A český T-Mobile již má ve své nabídce (v rámci rubriky „telefony“) hned tři různá zařízení ZyXel, kombinující v sobě funkci ADSL modemu, směrovače a firewallu. Jeden z nich má i podporu Wi-Fi, a nejspíše by tak šel použít pro obdobu služby T-Mobile HotSpot@Home.

Bohužel koncová zařízení (mobily), která lze využít pro výše popisované služby, musí být speciální, a nestačí obecně jakýkoli GSM mobil podporující současně Wi-Fi. Musí mít totiž zabudovanou podporu konceptu UMA, zejména pokud jde o přecházení mezi klasickou GSM sítí a Wi-FI. Americký T-Mobile  dnes nabízí jen dva různé mobily s podporou UMA, a to Samsung T409 a Nokia 6086. Britský BT nabízí modely Nokia 6136, Motorola A910 a Samsung P200, pro svou služby BT Fusion. Žádný z nich jsem ale v nabídce mobilů českého T-Mobile nenašel.

Femto buňky

Nutnost používat speciální mobil je asi největším handicapem výše popisované varianty konvergovaných fixně-mobilních služeb, na bázi konceptu UMA. Existuje ale i jiné jejich provedení, které umožňuje využít obecně jakýkoli GSM mobil. Jde totiž o variantu, které žádnou další funkčnost, oproti standardním schopnostem běžného GSM mobilu, nevyžaduje.

To proto, že příslušná domácí základnová stanice se chová jako „skutečná“ základnová stanice sítě GSM, v tom smyslu že používá stejná licenční pásma a stejné přenosové protokoly a techniky. Jen je „podstatně menší“ a určená jen pro omezený okruh uživatelů. Proto se pro ni také vžil název „femto buňka“ (anglicky: femto cel).

Základní princip fungování celého řešení je přitom úplně stejný jako u předchozí varianty na bázi UMA: pokud je mobil v dosahu domácí základnové stanice, volá přes ni, a hovor je veden přes pevnou síť. Přesněji přes takové trvalé připojení, jaké má femto buňka k dispozici (může jít třeba o bezdrátové stacionární připojení přes FWA či WiMAX apod. ). Naopak pokud je mobil mimo dosah domácí základnové stanice, volá standardním způsobem přes GSM síť.

Vývoj konvergovaných fixně-mobilních řešení na bázi femto buněk je ale dnes poněkud pozadu za řešeními na bázi UMA, alespoň v tom smyslu, že zatím žádný operátor takovéto řešení nenabízí jako běžnou službu na komerční bázi (pokud je mi známo). Nicméně technologický rozvoj jde kupředu velmi rychle, a výrobci už nabízí příslušné produkty. Stejně tak již vzniklo i příslušné Fórum (Femto Forum), usilující o podporu rozvoje femto technologií , jejich standardizaci a prosazení do praxe.

A mobilní operátoři? Ti také nesedí s rukama v kapsách. Například (mateřský) Vodafone již před několika měsíci vydal tzv. Request For Proposals ohledně femto buněk, neboli výzvu výrobcům, aby mu nabídli svá řešení. To už je významný signál, naznačující že Vodafone tímto směrem orientuje své budoucí plány. Ale jak tyto plány konkrétněji vypadají, zatím není známo.

Nicméně ještě jedna poznámka: obě výše popisované služby na bázi UMA, a to jak BT Fusion tak i T-Mobile@Home,  jsou určené pro domácí uživatele. A to asi není ta hlavní cílová skupina, na kterou by u nás cílili naši mobilní operátoři se svými skutečně konvergovanými službami. Nebo alespoň: zatím naznačují, že se chtějí  se svým broadbandem orientovat zejména na firemní zákazníky. Ale i zde určitě mají konvergované služby své místo.