Vyšlo na Lupě,
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b07/b0813001.php3

Stalo se: U:fon s Etickým kodexem

U:fon spustil svou reklamní kampaň, představil změny v nabídce, a začal nabízet i smlouvy na dobu neurčitou. Své prodejní kanály hodlá rozšířit i o podomní prodej skrze obchodní zástupce. Pro ně připravil Etický kodex U:Fona.  Apeluje zejména na upravený zevnějšek, pozitivní myšlení a umění vést prodejní rozhovor. To, co v praxi způsobuje problémy, až tolik neřeší.

Tak jak již dříve avizoval, spustil minulý týden (přesněji: 9.8.2007) U:fon svou reklamní kampaň. Ještě předtím si ale sezval novináře, aby je seznámil s posledními novinkami ve své nabídce. Jaké tedy jsou?

Fofr internet s vyššími limity

Příznivou změnou je zvýšení objemových limitů u jeho „high-end služby“ jménem fofr internet. Tedy té, která je jako jediná ze služeb U:fona založena na technologii CDMA 2000 1xEV-DO Rev. A. Její dosavadní objemový limit byl 2 GB za měsíc, a nově se mění na 2GB za týden. Tedy vlastně zvyšuje na čtyřnásobek.

Tím se U:fonův fofr internet dále přibližuje CDMA službám od O2, které jsou s ním asi nejlépe srovnatelné. Přitom O2 má svou FUP pro CDMA definovanou poněkud komplikovaněji, se zohledněním druhu provozu, což U:fon nedělá. V zásadě ale také na týdenní (přesněji: 7 denní) bázi a s více diferencovaným „skokem“ při dosažení stanovených limitů. Ty jsou u O2 na 1,5 GB (u levnější verze O2 Internet Mobil 512), a na 2,8 GB a výše u dražších verzí.

Cenově pak vychází U:fonův fofr internet za 594 Kč o poznání výhodněji než již zmiňovaný O2 Internet Mobil 512 za 832 Kč vč. DPH. Zatím ale s horším pokrytím (viz dále). A jak je to s reálně dosahovanými rychlostmi?

Když U:fon poprvé představoval svůj fofr internet, samozřejmě zmiňoval teoretické maximum použité technologie (3,1 Mbit/s směrem k uživateli), ale současně hovořil o očekávané přenosové rychlosti 500 až 800 kbit/s. První měření, které zde na Lupě prezentoval server DSL.CZ za měsíc červen, dosahovaly průměrné rychlosti 620 kbit/s, zatímco konkurenční CDMA od O2 dosahovala jen 404 kbit/s. Dalo se ale čekat, že se zvyšováním počtu uživatelů U:fona budou dosahované rychlosti spíše klesat než růst.

A stejná měření za červenec to ukázala velmi markantně: zatímco CDMA od O2 kleslo jen minimálně (o 4 procenta na 389 kbit/s), průměrná rychlost U:fonova fofr internetu klesla o 34 procent, na 408 kbit/s. Tedy prakticky na stejnou úroveň, jakou se svým CDMA dosahuje O2.

Připomeňme si ještě, že u ostatních datových služeb U:fona (tedy U:fonův internet a U:fonův telefon s internetem), které využívají technologie CDMA 2000 1xRTT, se objemový limit nemění (a má velikost 1 GB za měsíc, se zpomalením na 12 kbit/s po jeho překročení). Přitom reálně dosahovaná přenosová rychlost u těchto služeb podle měření serveru DSL poklesla o stejných 34 procent jako u fofr internetu: ze 75 kbit/s v červnu, na 47 kbit/s v červenci.

U:fonův internet už je celoplošný

Další zajímavou změnou je dosah služby U:fonův internet. Ten byl dosud omezen jen na konkrétní kraj, ale nyní toto omezení padá a služba je využitelná na celém území ČR. Jak ale k tomu došlo, a proč se to netýká služby U:fonův telefon s internetem, která nadále zůstává omezena je na území příslušného kraje?

Důvodem je nutnost přidělit koncovému zařízení konkrétní telefonní číslo. U služby U:fonův telefon s internetem je to pochopitelné, a stejně tak je zde logická i volba geografických čísel z pevné sítě, vázaných na konkrétní kraj. Kromě formálních důvodů (nejde ani o VOIP ani o mobilní službu) jde i o to, že jediná alternativa (kterou představují čísla s prefixem 910 pro VOIP služby) zatím nemá uspokojivě vyřešeno směrování z jiných sítí, zejména mobilních (podrobněji). Podle posledních a neoficiálních informací by se tento problém mohl již brzy vyřešit - ale stále zůstává otázkou účtování za hovory na čísla s prefixem 910: budou ceny stejné, jako pro běžná volání do pevné sítě?

Ovšem služba U:fonův internet je čistě datovou službou, která telefonování neumožňuje (přesněji: hlasové služby jsou u ní zablokované). Přesto ale potřebuje, aby každý terminál měl přidělené telefonní číslo. Prý ne ani tak kvůli přihlašování do sítě CDMA 2000 1xRTT, kde se terminál identifikuje svým číslem ESN (Electronic Serial Number), jako spíše kvůli potřebě uchovávat data o chování a aktivitě uživatele, tak jak to předepisuje vyhláška č. 485/2005 Sb. (tzv. „data retention“ vyhláška, o předávání provozních a lokalizačních údajů a jejich předávání oprávněným orgánům).

Původně přitom dostávaly U:fonovy terminály (telefony Axesstel PX310L) přidělena geografická čísla i v rámci služby U:fonův internet, což omezovalo její využití jen na příslušný kraj. Nyní dostávají čísla s prefixem 910, díky čemuž toto omezení odpadá. Stále ale platí, že na tato čísla (ani „z nich“) nejde volat, protože čistě datový charakter služby se nezměnil.

Smlouvy na dobu neurčitou

Další změnou, se kterou U:fon přichází, je již dříve ohlašovaná alternativa k úvazku na 24 měsíců. Takto dlouhá doba mohla řadu zájemců o jeho služby odrazovat, a tak nyní přišel i s možností uzavření smlouvy na dobu neurčitou (a s 30denní výpovědní lhůtou).

Zákazník, který uzavře smlouvu na dobu určitou, nedostane od U:fona jeho terminály za sníženou cenu, ale musí ji zaplatit v plné výši. V případě přenosného telefonu Axesstel PX310L jde o 1999 Kč místo 999 Kč, a v případě modemu AnyDATA ADU-510L o 4999 Kč místo 2999 Kč (vše včetně DPH).

Jak roste pokrytí?

Pokud jde o pokrytí průběžně budované sítě U:fona, to samozřejmě postupně roste, poměrně významným tempem. V jednom z předchozích dílů tohoto seriálu jsem ale upozorňoval na to, že nikoli takovým tempem, jak U:fon původně avizoval. Třeba že na začátek července sliboval 50 procent, ale hlásil jen 30 procent. A obdobně, ze 70 na 50 procent, snížil odhad i na začátek srpna.

Nyní U:fon vysvětluje tento rozdíl poukazem na dvě různá pokrytí: samostatně pro hlasové služby a pro služby datové:

Během dvou měsíců, tedy cca v polovině července pokrýval U:fon více než 30 % populace, na začátku srpna už byly jeho hlasové služby dostupné pro 70 % obyvatel, datové služby mají 50% pokrytí. Do konce roku budeme pokrývat naprostou většinu území České republiky, říká Luboš Bôrik, generální ředitel společnosti MobilKom, která U:fona provozuje.

Dovolím si ale zapochybovat o tom, že by „dělící čára“ mezi oběma variantami pokrytí byla posazena přesně tak, jak U:fon uvádí, tedy mezi datové a hlasové služby. Spíše tipuji na rozdílný dosah obou použitých technologií, s tím že větší pokrytí odpovídá starší a méně sofistikované technologii CDMA 2000 1xRTT (kterou využívají služby U:Fonův telefon, U:fonův internet a U:fonův telefon s internetem), zatímco menší pokrytí má technologie CDMA 2000 1xEV-DO, kterou využívá služba U:fonův fofr interent.

Etický kodex U:fona

Ještě další zprávou, se kterou U:fon minulý týden přišel, je to že ve spolupráci s partnery otevírá celou síť prodejen. Do konce srpna jich má být na 100, a stejně tak by měl U:fon nabízet své služby i skrze velké obchodní řetězce. Zmíněn byl například Datart, ElectroWorld či Tesco.

Vedle toho hodlá U:fon využívat také „podomní prodejce“, formálně „U:fonovy obchodní zástupce“, kteří budou obcházet potenciální zákazníky, klepat jim na dveře a nabízet jeho služby. Podobné to dělali (a možná stále dělají) i jiní telekomunikační operátoři, ponejvíce asi v souvislosti s nabízením služeb na bázi volby a předvolby operátora. Zkušenosti s tímto způsobem prodeje ale nebyly vždy jen pozitivní, alespoň na straně veřejnosti.

Vyskytly se totiž případy, kdy takovýto „podomní prodej“ nebyl zcela korektní, a příslušní „obchodníci“ různě klamali, skrývali svou skutečnou identitu, používali neférové argumenty či přímo lhali atd. Například se mohli vydávat za pracovníky Českého Telecomu (dnes Telefóniky TO2 CR), ačkoli ve skutečnosti hráli v tričku jeho konkurentů. Sám Český Telecom před takovýmito praktikami veřejně varoval, a pro odlišení svých prodejců pro ně zavedl identifikační průkazky a zprovoznil horkou linku pro možnost ověření jejich identity. Horkou linku se stejným účelem pak zavedli i někteří alternativní operátoři.

Nyní, když se k podomnímu prodeji hodlá uchýlit i U:fon, přichází s vlastním Etickým kodexem U:fona pro své obchodní zástupce. Ocitujme si ho v plném znění:

  • U:fon je vždy dobře upraven tak, aby udělal dobrý dojem na zákazníka.
  • U:fon má pozitivní myšlení a vystupování, ovládá taktiku prodejního rozhovoru a zná dokonale služby, které prodává.
  • U:fon se vždy orientuje na potřeby zákazníka – podává úplné a pravdivé informace, při zdolávání námitek se chová zdvořile.
  • U:fon bezchybně pracuje se všemi prodejními materiály a tiskopisy, především aktuálním ceníkem a všeobecnými obchodními podmínkami.
  • U:fon má přehled o telekomunikačním trhu, aby mohl porovnat U:fonovy služby s konkurencí.
  • U:fon uznává hodnoty, poslání a vize společnosti Mobilkom, a.s.,
  • U:fon nakládá obezřetně s osobními údaji zákazníka tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití

Za sebe musím říci, že jsem očekával poněkud jiný obsah kodexu, a především pak doprovodná opatření typu horké linky pro možnost ověření identity obchodního zástupce, zavedení identifikačních průkazů apod. Tedy především vyřešení toho, co už v minulosti dělalo asi nejvíce problémů a zlé krve.

Takto formulovaný kodex mi přijde jako něco, co je zaměřeno spíše na vztah obchodního zástupce vůči vlastnímu zaměstnavateli, než vůči potenciálnímu zákazníkovi, kterému obchodní zástupce právě klepe na dveře. Přitom první náznaky přesně stejných problémů, jaké podomní prodej přinesl již v minulosti, se už začaly objevovat:

[U:fon zvoní u dveří, občas ale klame, 31.7.2007]

"Pán v kravatě tvrdil, že zastupuje firmu, kterou najala Telefónica O2, aby vyměnila analogové sítě za digitální. Pro potvrzení vyžadoval občanský průkaz a fakturu za telefon," řekl HN jeden z takto navštívených Pražanů.
Podle Jany Studničkové, mluvčí skupiny Penta Investments, která za U:fonem stojí, jsou ale prodejci až posledním kanálem, kterým chtějí klienty oslovit. O problémech však vědí.
"Už jsme to řešili s partnerskou firmou, která nám prodejce dodává. Pokud by se neprofesionální jednání opakovalo, ukončíme spolupráci," říká Studničková.

Reklamní kampaň

Na setkání s novináři minulý týden představili zástupci společnosti MobilKom také novou reklamní kampaň na značku U:fon, kterou spustili k 9. srpnu. Jde o kampaň, která pokrývá jak televizi a rozhlas, tak i tištěná média, Internet a billboardy. Pod celou kampaní je podepsána reklamní agentura McCann Erickson Praha. Režisérem televizního spotu, který jste možná již zahlédli v TV (s příletem ufounka k lidem, sedícím u táboráku) je známý režisér Karel Janák.

Co ale nejspíše jinde neuvidíte, ani v televizi ani v tištěných médiích, jsou grafické návrhy postavičky samotného U:fona, které si MobilKom nechal připravit a ze kterých pak vybíral. Minulý týden je ukázal novinářům, a tak jste si je nyní mohli prohlédnout i Vy. Jak jistě tušíte, jsou ty „podivné obrázky“, rozeseté po celém článku. Přijde mi, že nakonec vybrali tu skutečně nejhezčí variantu.

Na závěr

Na závěr si ještě řekněme o některých zajímavých informacích, které se již (či ještě) nedostaly do oficiálních zdrojů. Například o tom, že počet zákazníků U:fona se zatím má pohybovat v řádu jednotek tisíců (blíže to nebylo upřesněno). Či o tom, že snad už brzy bude k dispozici skutečný modem pro službu U:fonův Internet – tak aby uživatelé této služby již nemuseli sebou tahat v roli modemu obstarožní stolní telefon, ze kterého navíc ani nemohou telefonovat. Případně o tom, že MobilKom by v budoucnu ve své síti rád zkoušel také implementaci technologie CDMA 2000 EV-DO Release B, ve spolupráci se společností Qualcomm.

A ještě jedna zajímavost: již dnes U:Fon nabízí svým zákazníkům možnost přenesení jejich původního telefonního čísla do své sítě, s poměrně podrobným popisem celého postupu, a také s příslušnou položkou v ceníku (1190 Kč). Co už se ale z popisu nedozvíte, je jaké telefonní číslo si můžete nechat přenést a odkud. Zde už si musíte domyslet, že jde jen o čísla stejného charakteru, jaká U:fon sám přiděluje a skutečně používá pro své služby. Tedy o geografická čísla v rámci pevné sítě, a nikoli o čísla mobilní (v rámci mobilní sítě), ani o VOIP čísla (s prefixem 910, která jsou dle vyhlášky 117/2007 Sb. nepřenositelná. K U:fonovi si tedy můžete přenést jen geografické číslo od svého pevného operátora, a nikoli číslo svého mobilu. O důvod více, proč ještě není možné považovat U:fona za čtvrtého mobilního operátora.