Vyšlo na Lupě, 24.7.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b0724001.php3

Stalo se: český Vodafone pozastavuje své UMTS

Česká pobočka společnosti Vodafone pozastavuje budování své UMTS sítě. Důvody jsou hlavně ekonomické, a to vysoké náklady ve spojení s nízkými výnosy. Do toho se ČTÚ nechal slyšet, že zvažuje možnost přidělení čtvrté mobilní licence. Nebo že by šlo spíše o virtuálního operátora? ČTÚ také oznámil dokončení analýz relevantních trhů.

Hlavní zprávou minulého týdne je určitě informace o tom, že český Vodafone pozastavuje výstavbu své sítě UMTS. Sám to sice neanoncoval nějakou vlastní tiskovou zprávou, ale tiskový mluvčí to novinářům potvrdil, a uvedl také hlavní důvody

"Výstavbu UMTS sítě jsme se rozhodli pozastavit především z důvodu vysokých nákladů na její výstavbu a také zkušeností z domácího a zahraničních trhů, které potvrzují, že služby poskytované v sítích třetí generace nepřinášejí takové výnosy, jaké se od nich očekávaly," uvedl Jakub Hrabovský, tiskový mluvčí operátora.

To je poměrně odvážný krok, i když má svou jasnou a zřejmou logiku: mobilní sítě UMTS, alias 3G, skutečně nejsou takovým kasovním trhákem, jak si mobilní operátoři slibovali. Náklady na jejich vybudování, včetně nákladů na licence, jsou horentní, ale zájem uživatelů a jejich ochota platit za služby těchto sítí jsou relativně malé. Pak asi může (nebo spíše musí) nastoupit přehodnocení původních plánů a záměrů, jako nyní v případě českého Vodafone.

Svou roli určitě sehrává i skutečnost, že se dosud nenašla žádná skutečná "killer aplikace" pro sítě UMTS, a většinu reálně požadovaných služeb dokáží poskytovat i stávající mobilní sítě druhé generace, navíc s podstatně nižšími náklady. Zbývají snad jen videohovory, které si ale stále nezískaly nějaký výraznější zájem zákazníků. Nebo třeba televize v mobilu, která ovšem jde udělat i jinak (přes DVB-H). A pak samozřejmě rychlejší datové přenosy, pro co nejrychlejší přístup k Internetu.

Právě rychlejší datové přenosy jsou (alespoň z mého pohledu) tím jediným, co dosud "táhne" sítě UMTS. Ale stačí to k opodstatnění velkých nákladů, se kterými je budování sítí UMTS spojeno? To je věc velmi pečlivých rozvah, kterými se mobilní operátoři jistě intenzivně zabývají, a do kterých zcela určitě vstupuje i řada dalších faktorů, včetně firemních strategií, vizí a plánů atd.

Specifická pozice českého Vodafone

Nynějšímu kroku českého Vodafone určitě nahrává i to, že jeho pozice vzhledem k UMTS je odlišná od pozice ostatních dvou našich mobilních operátorů.

Připomeňme si, že v roce 2001, kdy se u nás poprvé "hrálo" o licence na sítě UMTS, se do soutěže přihlásili pouze tehdejší Radiomobil (dnes: T-Mobile) a Eurotel (dnes Telefónica O2). Nejnižší "vyvolávací cenou" tehdy bylo 3,5 miliardy Kč, a za licenci nabídnul nejvíce Radiomobil: 3 861 000 001,- Kč. Eurotel si přisadil pouze 35 milionů, a svou licenci si odnesl za 3 535 000 000,- Kč. Navíc šlo o druhé kolo, přičemž v prvním byla nejnižší cena za licenci 6,7 mld. Kč (podrobněji).

Tehdejší Český Mobil (dnes: Vodafone Czech Republic) se v roce 2001 do soutěže o licence nepřihlásil. Deklarovaným důvodem byla příliš vysoká částka za licenci, požadovaná státem (i ve druhém kolem, kde to bylo minimálně 3,5 mld. Kč).

Sám Český Mobil se v roce 2001 nechal slyšet, že za adekvátní by považoval cenu za licenci někde mezi 1,5 až 2 mld. Kč. Pravdou je, že za tuto cenu se mu ji skutečně podařilo získat, a to počátkem roku 2005, kdy už se jmenoval Oskar Mobil. Sice se také jednalo o výběrové řízení, ovšem s poněkud kuriózním průběhem. Na základě rozhodnutí vlády byl totiž v prvním kole osloven pouze Oskar Mobil, s pevně danou nabídkovou cenou 2 mld. Kč (stále z rozhodnutí vlády). Teprve pokud by se býval do února 2005 nevyjádřil, byla by licence nabídnuta i případným dalším zájemcům (podrobněji).

Ovšem Oskar Mobil se rozhodl kladně a licenci za dvě miliardy "vzal". Málo se přitom ví, že právě jeho dvě miliardy následně umožnily tehdejšímu ministru informatiky Mlynářovi získat od vlády příslib naplnění broadbandového fondu. Výše tohoto příspěvku byla sice formálně odvozena od výsledku privatizace Českého Telecomu, ale tyto peníze měla prázdná státní kasa již dopředu rozebrány. Takže na naplnění broadbandového fondu vláda kývla až na základě (mimořádného) příjmu za prodej třetí mobilní licence společnosti Oskar Mobil.

Vzhledem k tomu pak je možné říci, že peníze na rozvoj broadbandu jakoby přišly do příslušného fondu od tehdejšího Oskara. Jelikož ale nejprve protekly přes státní rozpočet, je vlastně úplně jedno, zda to fakticky byly peníze z privatizace Telecomu, z prodeje licence či z něčeho úplně jiného.

Zajímavé také je, že to byla prakticky poslední příležitost, kdy stát mohl třetí mobilní licenci takto zpeněžit, ještě podle starého telekomunikačního zákona (č. 151/2000 Sb.). Od 1.5.2005 totiž začal platit nový zákon o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.), který by získání takto vysokých částek za licenci asi neumožnil.

Kontrakt na budování sítě již byl podepsán

Český Vodafone (dříve: Oskar Mobil, resp. Český Mobil) je tedy oproti ostatním našim mobilním operátorům ve specifické pozici díky tomu, že do získání potřebné licence investoval relativně nejméně peněz. Z toho usuzuji, že se mu i nynější rozhodnutí přijímalo (relativně) snáze, než ostatním mobilním operátorům, kteří jednak investovali více, a jednak již (počáteční) část své sítě UMTS mají vybudovánu.

Ovšem i český Vodafone již začal na budování své sítě pracovat. Počátkem dubna letošního roku se firma Siemens pochlubila uzavřením příslušného kontraktu:

Společnost Siemens vybuduje významnou část radiové přístupové sítě 3G pro Vodafone v České republice. Rámcová smlouva byla podepsána na tři roky a zahrnuje výstavbu přístupové sítě UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network) a služby, jako je plánování a optimalizace sítě. Instalace sítě bude probíhat v postupných krocích.

V uvedené tiskové zprávě nechyběly ani základní obrysy plánů českého Vodafone na využití nové sítě:

Již do konce roku 2006 bude společnost Vodafone Czech Republic moci prostřednictvím své 3G sítě nabídnout zákazníkům širokou škálu nových služeb v oblasti multimediální mobilní komunikace, včetně videohovorů, přenosu videa a vysokorychlostního mobilního internetu.
"Chceme svým zákazníkům nabídnout inovativní služby prostřednictvím špičkové, spolehlivé a bezpečné sítě. Naše 3G vize představuje symbiózu nejmodernějších technologií na jedné straně a mezinárodně otestovaných služeb, atraktivních pro zákazníky a podporujících provoz, na straně druhé," řekl Fred Hrenchuk, viceprezident pro technologie společnosti Vodafone Czech Republic.

Ale nyní je tedy všechno jinak.

Jaké je hodnocení?

První reakce na informaci, že český Vodafone pozastavuje budování své UMTS sítě, většinou akceptují deklarované "ekonomické" důvody: že náklady jsou velmi vysoké a zájem o služby sítí UMTS není zdaleka takový, jak se původně předpokládalo. Dokládají to ostatně i informace z médií o tom, jaký úspěch mají ostatní dva mobilní operátoři se svými službami UMTS/3G:

  • u Eurotelu, který měl k prvnímu čtvrtletí letošního roku 4,695 miliónu zákazníků, využily od ledna 2005 videohovory v síti UMTS desítky tisíc zákazníků. Kolik z nich však službu "aktivně používá", firma nesděluje.
  • podle tiskové mluvčí společnosti [T-Mobile] Martiny Kemrové datové služby v síti třetí generace z více než 4,648 miliónu zákazníků využilo tisíc zákazníků. "Jsme však přesvědčeni o budoucnosti UMTS a věříme, že investice, které jsme do získání licence a budování sítě vložili, se sice pomalu, ale vrátí," říká Kemrová.

Zajímavý je také aspekt licenčních podmínek, které předpokládají spuštění základu sítě nejpozději v lednu 2008. To by mohl český Vodafone stále ještě stihnout, pokud své nynější rozhodnutí někdy v budoucnu přehodnotí. To, že nejde o definitivní "rozloučení se s UMTS", ale pouze o dočasné pozastavení, dokládá i následující výrok tiskového mluvčího Vodafone:

"Vrácení licence v současné době neplánujeme. Jedná se pouze o dočasné pozastavení výstavby a platnost vydání licence tím není nijak dotčená," reaguje Hrabovský.

Ovšem i kdyby Vodafone termín nedodržel, nejspíše by se nic nestalo. HN se zeptaly přímo na ČTÚ:

Podle Marka Eberta, ředitele odboru regulace sítí a služeb elektronických komunikací Českého telekomunikačního úřadu, by ale při nedodržení termínu operátora žádná pokuta nepostihla. "Zákon o elektronických komunikacích žádnou sankci pro takový případ nestanoví," dodává Ebert.

Praktické důsledky nynějšího kroku pak mohou spočívat v tom, že Vodafone se soustředí na poskytování lukrativnějších služeb, o které zákazníci mají skutečně zájem, a to jiným způsobem. To ostatně potvrzuje i sám Vodafone:

Vodafone se nyní podle slov svých zástupců bude dále soustředit na to, aby svým zákazníkům přinesl nejmodernější služby vysokorychlostního internetu a dalších multimediálních služeb, a to jinými způsoby než prostřednictvím sítí UMTS. Nevylučují tak využití technologie WIMAX, DVB-H a dalších.

Za významnou považuji hlavně zmínku o WiMAXu. Pokud jde o skutečně uvažovanou možnost (a ne pouze o kývnutí ve smyslu "nevylučujeme nic"), pak by to bylo významným vítězstvím pro WiMAX. Ten byl v klasickém mobilním světě dosud považován za jakéhosi "outsidera, který na UMTS/3G rozhodně nemá". Nejvýše tak na nějaké doplňkové záležitosti či ve speciálních případech. Ale nyní už by to bylo o něčem úplně jiném.

Bude 4. mobilní operátor?

S výše popisovaným rozhodnutím českého Vodafone zajímavě kontrastuje informace, která se v médiích objevila minulý týden. Předseda ČTÚ se totiž nechal slyšet, že jeho úřad uvažuje o čtvrtém mobilním operátorovi:

Předseda Českého telekomunikačního úřadu Pavel Dvořák včera uvedl, že jeho instituce zvažuje vydání čtvrté licence pro poskytování telefonních služeb prostřednictvím veřejných mobilních sítí. Dle jeho slov totiž existuje sada kmitočtů, které by mohly být pro fungování další mobilní sítě uvolněny.

Pokud se ale podíváme na tabulku již udělených přídělů, pak zjistíme že v pásmu 900 MHz už nic volného nezbývá. Určitý počet dosud nepřidělených kanálů je v pásmu 1800 MHz, a nejvíc místa se zdá být v pásmu 1,9 až 2,2 GHz, kde jsou alokovány kmitočty pro UMTS sítě. Ostatně, vláda již dříve naznačovala, že by někdy v budoucnu prodat ještě čtvrtou UMTS licenci.

Hlavně ale: zmíněná zpráva, pocházející z rozhovoru pro ČTK, současně naznačuje, že zatím není jasné, zda by příděl frekvencí umožňoval vybudování plnohodnotné plošné sítě:

"V této chvíli si nejsme jisti, zda je to taková sada, která by umožnila vybudování rovnocenné sítě, ale to je zatím jen předběžné hodnocení," dodal [předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák]

A tak skutečné relevantní sdělení možná bylo úplně jiné: nikoli to, že by mohl vzniknout další "klasický" mobilní operátor, s vlastním přídělem frekvencí a vlastní sítí, ale spíše virtuální mobilní operátor:

Úřad se bude zabývat i problematikou umožnění vstupu virtuálním mobilním operátorům, kteří by nabízeli služby v infrastruktuře nynějších operátorů.

Vstup virtuálního mobilního operátora na náš trh je věcí často a dlouho diskutovanou. Ovšem možných variant virtuálních operátorů je více, a tak i u nás existují subjekty, které deklarovaly že již jsou virtuálními operátory (viz např. Unient Communications).

Pokud je mi ale známo, žádnému zájemci (o "virtuální operátorství") se dosud nepodařilo dohodnout se s některým ze skutečných mobilních operátorů na hostování v jeho sítí a přeprodeji jeho služeb Z mého pohledu pak jednání uvízla na neochotě (skutečných) mobilních operátorů, kteří sice občas deklarují svou "otevřenost", ale obratem se odvolávají na nutnost počkat, jak rozhodne regulátor (zda je k tomu nějak přinutí, případně nadiktuje podmínky, nebo zda budou mít zcela volné ruce).

A jak se zdá, náš regulátor si neochotu mobilních operátorů uvědomuje - ale zatím s ní nehodlá nic dělat. Tak totiž rozumím následujícímu vyjádření šéfa ČTÚ, o nutnosti zájemců dohodnout se s mobilními operátory:

Podle Dvořáka v oblasti regulace vstupu virtuálního poskytovatele nic nebrání, ale musí se dohodnout s operátory, kteří nejsou další konkurenci příliš nakloněni.

Analýzy (českých) relevantních trhů jsou dokončeny

Na závěr ještě další významná zpráva z konce předminulého týdne (s datem 14.7.2006), která se také týká ČTÚ. A s ním vlastně i celého našeho trhu elektronických komunikací:

Český telekomunikační úřad dokončil analýzy všech 18 relevantních trhů a odeslal je k notifikaci Evropské komisi. Analýzy byly zveřejněny na elektronické úřední desce ČTÚ ( www.ctu.cz).

Čtenářům Lupy snad netřeba připomínat, že původně měly být tyto analýzy dokončeny do konce ledna 2006. Ale to se nestalo, a stálo to židli tehdejšího šéfa ČTÚ Davida Stádníka. Nové vedení, v čele s Pavlem Dvořákem, pak dostalo za úkol dokončit analýzy do konce června. Nyní tedy bylo ohlášeno splnění tohoto úkolu, byť asi není úplně jasné, co přesně se "dokončením" analýzy rozumí. Každá taková analýza je totiž ještě tzv. notifikována (oznamována) EU, která se jejich obsahu vyjadřuje, a může si v nich vyžádat změny. Zatím ale EU hlásí jen 9 notifikací, a tedy jen polovinu ze všech 18 relevantních trhů.