Vyšlo na Lupě, 24.4.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b0424001.php3

Stalo se: IPTV mimo zákon?

Poslanci i senátoři shodně navrhují postavit vysílání prostřednictvím Internetu mimo dosah zákona o R a TV vysílání. Týká se to i IPTV? Český Telecom opět o něco posunul očekávané spuštění svého IPTV, někdy na letní prázdniny. Platforma pro IPTV bude jednotná v rámci celé Telefóniky. Česká televize rozšiřuje své internetové vysílání.

Oblast digitálního televizního vysílání, ve všech jeho formách (včetně IPTV), je v poslední době poměrně bohatá na zajímavé zprávy a nový vývoj. Nejinak tomu bylo i minulý týden, který přinesl řadu novinek. Ovšem hlavní zpráva z této oblasti náš čeká až tento týden, konkrétně v úterý. Právě v tento den se totiž mají poslanci definitivně vyjádřit k osudu "digitální novely", neboli k návrhu novely zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Ve hře totiž jsou dvě verze - poslanecká, zplozená po téměř ročních křečích a sporech o její podobu, a dále verze senátní, se kterou přišli senátoři. Je teď na poslancích, aby buď setrvali na svém původním návrhu, nebo kývli na verzi upravenou senátory. Alespoň podle poslance a zpravodaje k danému zákonu Petra Plevy jsou prý šance obou verzí vyrovnané (podrobněji). Třetí možnost, a to úplné odmítnutí a "shození ze stolu", se zdá být nepravděpodobná.

IPTV mimo zákon?

Jedním ze zajímavých aspektů, ve kterém se senátní a poslanecká verze kupodivu neliší, je větička, která by mohla postavit IPTV zcela mimo dosah vysílacího zákona. Jde o následující ustanovení, podle kterého se za televizní a rozhlasové vysílání NEpovažuje:

vysílání prostřednictvím dálkového přístupu (Internetu).

Podle mého názoru byli poslanci k zařazení tohoto bodu vedeni (rozumnou) snahou vyřešit otázku televizních poplatků ve vztahu k "obyčejným" počítačům (bez TV tuneru), připojeným k Internetu. Tímto ustanovením (opět dle mého názoru) řekli, že za takovéto počítače se televizní poplatky platit nemusí. Jinak by je totiž firmy musely platit z každého jednotlivého počítače.

Ovšem současně s tím (a nejspíše nechtěně) se poslancům možná podařilo vyjmout z působnosti vysílacího zákona i celé IPTV. Nejde také o "vysílání prostřednictvím dálkového přístupu"? Pokud ano, pak by se na vysílání pomocí IPTV nevztahoval například dohled Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, či pravidla o maximálním přípustném objemu reklamy a podobné věci? No, uvidíme.

A jen mne tak napadá: jak to bude s placením televizních poplatků u diváků, kteří sledují televizní vysílání (třeba i veřejnoprávních programů) přes IPTV? Bude tady hrát roli, zda k tomu využívají klasický TV přijímač (schopný běžného příjmu), nebo jen počítač?

Spuštění IPTV se znovu posouvá

Samotné televizní vysílání na bázi IPTV má u nás již poměrně bohatou historii. Ne sice v tom, co už předvedlo, ale aspoň v tom ohledu, kolikrát už bylo jeho spuštění ohlašováno, a pak následně oddalováno.

První zprávy o nadcházejícím spuštění IPTV, v podání Českého Telecomu, se u nás objevily již v roce 2004, v souvislosti s portálem Starzone, a hovořily o konci tohoto roku. Pak přišly na řadu odhady "na konci roku 2005", které časem přešly na "začátek roku 2006" (podrobněji). Naposledy, v souvislosti se získání cca osmi televizních programů pro své budoucí vysílání, hovořil Telecom o prvním pololetí, a nejpozději o červnu, resp. o jeho konci.

No a nyní přichází další upřesnění, které hovoří o prázdninách, resp. o září. Informovaly o tom Hospodářské noviny, kterým to měl říci sám generální ředitel Českého Telecomu:

Třicet televizních programů v základní nabídce a výběr z mnoha filmů na objednávku. To bude zákazníkům nejpozději od září nabízet Český Telecom. HN to v rozhovoru řekl šéf Telecomu Jaime Smith.
Podle dobře informovaných zdrojů z firmy by ke spuštění televize po síti mohlo dojít už během letních prázdnin. Nejdříve bude dostupná v Praze a Brně, později se bude šířit do dalších měst.

IPTV platforma bude jednotná

Opakované odklady spuštění služeb na bázi IPTV jsou určitě ovlivněny složitostí jejich naplnění, resp. získání potřebných práv k vysílanému obsahu, ať již jde o živé vysílání či služby charakteru on demand. V případě Českého Telecomu však sehrál významnou roli i jeho přechod do rukou španělské Telefóniky.

Telecom totiž začal původně rozjíždět své přípravy na IPTV spolu s Microsoftem. Jeho nový vlastník si však přinesl sebou již existující a fungující technické řešení, ovšem postavené na úplně jiné platformě - od Lucentu. Jistou dobu proto bylo otevřenou otázkou, zda Český Telecom zůstane u původně uvažovaného řešení, nebo přejde na to, které používá jeho nový vlastník. Ale dnes už je jasné, že se vydá stejnou cestou, jako jeho mateřská Telefónica se svou službou Imagenio.

Svědčí o tom mj. i oznámení, které se objevilo minulý týden, a které říká že

Lucent Technologies a skupina Telefonica dnes oznámily, že mezi oběma firmami vzniklo strategické spojenectví, v jehož rámci bude Lucent podporovat IPTV služby společnosti Telefonica po celém světě.

Prakticky to mj. znamená, že

Na základě této dohody převezme Lucent zodpovědnost za další rozvoj a spuštění IPTV platformy "Imagenio" společnosti Telefonica, včetně uvedení nových funkcí a možností platformy.

No a kdo by ještě pochyboval, zda se to týká i České republiky, najde jednoznačnou odpověď v následujícím konstatování:

Lucent Worldwide Services (servisní divize) bude jako preferovaný síťový integrátor zajišťovat síťová IPTV řešení společnosti Telefonica na stávajících trzích včetně Brazílie, Chile, České republiky a Španělska a postupně rozšiřovat projekt do dalších zemí.

V souvislosti se společností Lucent Technologies je určitě vhodné zmínit její nedávno oznámené sloučení s Alcatelem, které dá vzniknout nové a ještě větší společnosti (jejíž jméno bude teprve oznámeno).

Internetové vysílání České televize

Až budou IPTV služby od Českého Telecomu spuštěny, uživatelé (diváci) získají přístup k novému a jistě i zajímavému obsahu. Dovolím si ale předpokládat, že se to bude týkat jen zákazníků Českého Telecomu, a že Telecom nezpřístupní již získaný a nasmlouvaný obsah také jiným způsobem tak, aby byl dostupný i ostatním uživatelům, připojeným k Internetu přes jiné providery. I zde předpokládám, že zachová stejný model, jaký dosud aplikuje u svého portálu Starzone.

Naštěstí ale na českém Internetu existují i jiné zdroje multimediálního obsah, přístupné všem uživatelům Internetu, bez ohledu na to, přes kterého providera jsou připojeni. Některé jsou zatím jen na papíře, jako třeba Národní infrastruktura pro broadband videopřenosy či Národní broadbandová knihovna, ale mají alespoň příslib dotací z broadbandového fondu MI ČR.

Již delší dobu (a bez veřejných dotací) pak existují knihovny videopořadů, provozované hlavními televizními stanicemi - Českou televizí, TV Nova a TV Prima - a fungující na principu "on demand". Logicky jde o knihovny jejich vlastních pořadů, které obsahují jen to, na co mají tyto televize potřebná autorská a vlastnická práva.

Právě Česká televize přitom minulý týden ohlásila rozšíření svého internetového vysílání. Přidala několik nových pořadů (mj. Pošta pro tebe a talk show Všechnopárty, dokumentární cykly 13. komnata a Příběhy železné opony, animovaný seriál Pakárna), čímž se dostala na

více než 100 pořadů k přehrání po internetu, všechny zdarma bez jakéhokoli poplatku

Možná ještě významnější je ale něco jiného: to, že v archivu nyní zůstávají a jsou dostupné pořady zpětně od února 2005, a tedy více jak rok. To prý odpovídá cca 3320 hodinám záznamu.

Ze statistik, které ČT uvolnila, si dovolím ocitovat například tuto:

Trvale největší zájem je o talk show Jana Krause Uvolněte se, prosím, která zaznamenává více než 180 000 spuštění za měsíc. Celkem uživatelé zhlédnou více než 1 milion pořadů měsíčně.

Karneval hlásí 50 000

S IPTV souvisí i problematika kabelové televize. Její největší provozovatelé v ČR (UPC a Karneval) zatím deklarují, že se IPTV jako konkurence nebojí. Ale jaká bude realita, ukáže teprve čas. Předností IPTV může být větší dostupnost, nevýhodou naopak novota celého řešení a možné dětské nemoci, které bude třeba teprve "vychytat". A jaký vliv bude mít cena a celkový image poskytovatele IPTV služeb, to ukáže teprve čas.

Nicméně již dnes bojují kabelovky s Českým Telecomem na poli poskytování vysokorychlostního přístupu k Internetu. Celkově, v součtu všech přípojek, dnes už jasně vede Telecom (i bez započítání přípojek, přeprodávaných alternativními operátory). Ale to zdaleka neznamená, že by kabelovky byly venku ze hry.

Naopak, v poslední době hlásí i naše kabelovky významné přírůstky svých internetových abonentů. Například Karneval Media ohlásil minulý týden dosažení 50 000 internetových přípojek, s tím že:

Meziroční růst počtu zákazníků dosahuje 250 procent. Jen za poslední dva měsíce nám přibylo přes šest tisíc zákazníků. Přičítáme to naší agresivní prodejní strategii. Nabízíme například rychlost 1 Mb/s pod 500 korun včetně DPH bez jakýchkoli dalších poplatků," řekl komerční ředitel Karnevalu Wei Hai Chu.

Nejvíce na odbyt prý má jít rychlost 3 Mbit/s, za 690 Kč s DPH. Navíc je třeba si uvědomit, že je to bez měsíčního paušálu za pevnou telefonní linku (který naopak musí platit zákazníci Českého Telecomu).

K dalším novinkám minulého týdne nyní již jen stručně.

Nová verze databáze bezdrátových sítí

Svou databázi bezdrátových sítí (nejen na bázi Wi-Fi) nemá pouze Lupa http://wifi.lupa.cz/, ale třeba také sdružení Internet pro všechny. Právě ono spustilo minulý týden novou verzi své databáze, která nyní obsahuje

více než 580 bezdrátových sítí pokrývajících přes 3600 měst a obcí v ČR

Důležité je, že nejde jen o prostý výčet existujících sítí, doplněný kontaktnímu údaji. Databáze se snaží sledovat i řadu dalších údajů, včetně počtu uživatelů či třeba cen, a pak poskytovatel přehled i o jejich vývoji v čase:

"Databáze umožňuje sledovat i vývoj cen, rychlostí a počtu uživatelů u jednotlivých sítí a je nově připravena i na vložení jiných druhů připojení k internetu, například kabelového"

Předseda sdružení IPV, zde na Lupě jistě známý Miloslav Sova, k tomu dodává že

"Databáze vznikla bez jakýchkoli dotací nebo jiné finanční podpory státu a je jasným důkazem toho, že i takto náročné projekty lze realizovat, aniž by byly utráceny peníze daňových poplatníků, jako tomu bylo a je v případě některých jiných známých projektů."

V souvislosti s tím je zajímavé, že v broadbandovém fondu (dotačním titulu MI ČR) by mělo zbývat ještě něco kolem 60 dosud "nealokovaných" milionů (po odečtení již navržených cca 140 milionů od 200 vládou přislíbených, viz zde). No a na seznamu těch projektů, které prošly úspěšně sítem výběru, ale ještě u nich nebylo zveřejněna výše dotací, je i projekt "Na Internet" . Pokud se podíváme podrobněji na jeho anotaci, zjistíme že jde o opravdu "hodně velký" návrh, který zahrnuje (mj.) také vlastní databázi poskytovatelů broadbandu, spravovanou celým týmem editorů a dostupnou dokonce i po telefonu, přes telefonické centrum:

Realizace projektu se skládá především z komplexní databáze poskytovatelů širokopásmového připojení v České republice, kde budou uvedeny všechny údaje o poskytovateli připojení, konkrétní lokality, kde jsou jeho služby dostupné a detailní nabídka a ceník služeb, který bude porovnatelný s ostatními poskytovateli.
K této databázi bude možné přistupovat prostřednictvím rozhranní webového portálu, který umožní lokalizaci poskytovatelů dle přesně zadané adresy zájemce, nebo také prostřednictvím telefonního centra, které bude dostupné přes jednotné číslo a jehož operátoři budou vyškoleni poskytnout kvalifikované informace o celé problematice připojení k internetu.
Databáze poskytovatelů bude permanentně aktualizována a doplňována týmem editorů ve spolupráci s jednotlivými subjekty na trhu.

Takže stávajícím databází na Lupě či od sdružení IPV možná brzy přibude významný konkurent, využívající dotací z broadbandového fondu.

Nový web Českého Telecomu

Český Telecom převlékl minulý týden svůj web do nového kabátu. Zas tak odlišný od toho předchozího není, ale jeho hodnocení raději přenechám těm, kteří se zabývají webdesignem - a dále vám, čtenářům.

Ze svého pohledu si jen postesknu nad tím, že jsem byl zvyklý chodit na web Českého Telecomu přes adresu ct.cz (byť oficiální adresou je zřejmě telecom.cz). Nyní ale zůstává průchodná jen oficiální adresa, zatímco na kratší a šikovnější adrese ct.cz je nyní jen hláška provozovatele - společnosti Et Netera.

A ještě jedna poznámka: nového obsahu jsem zatím moc nenašel. Hledal jsem hlavně nějaké informace k odhlašování pevné linky, ale ty (již tradičně) chybí. K dispozici je alespoň formulář pro ukončení smluvního vztahu, vycházející již z nového zákona o el. komunikacích. Konkrétní návod na odhlášení pevné linky pak vyšel již dříve zde na Lupě.