Vyšlo na serveru Digiweb.cz, 27.9.2005
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b05/b0927001.php3

Chce Evropská komise regulovat Internet?

Co je pravdy na tom, že by EK chtěla regulovat Internet? Má skutečně takové choutky, nebo zase jednou novináři něco popletli? Celá věc je poněkud komplikovanější a souvisí s návrhem nové direktivy o televizi bez hranic.

Minulý týden se i v ČR objevily články s bombastickými titulky, naznačující že Evropská komise by chtěla nějakým způsobem regulovat Internet:

Hned po přečtení úvodních pasáží, například:

Evropská komise zvažuje regulaci digitálních médií. Důvodem je pokles nákladu novin …
EK kvůli tisku zahájila veřejnou debatu. Na jejím konci by mohl být návrh na novou regulaci zpravodajských serverů …

mohl čtenář oprávněně nabýt dojmu, že se zde schyluje k něčemu opravdu zásadnímu, co by mohlo mít dalekosáhlé (a dle mého názoru negativní) dopady. Oba citované články (a také řada dalších) přitom reagovaly na oznámení Evropské komise (z 20.9.2005) o tom, že otevírá veřejnou konzultaci k budoucnosti celé oblasti médií v nastupující "digitální éře".

Pravdou je, že ani tato informace EK, ani přiložené podklady (konzultační dokument) či dokument FAQ žádnou přímou výzvu k regulaci Internetu neobsahují. Jde spíše o neutrálně laděný poziční dokument, apelují na zainteresované strany: pojďme se bavit o těchto a těchto otázkách, s cílem pomoci celému mediálnímu (resp. "vydavatelskému" ) sektoru vyrovnat se s nástrahami a úskalími nového digitálního světa, a využít jej ke svému rozvoji. Na snahy zavést nějakou regulaci Internetu jsem zde skutečně nenarazil.

Popletli to novináři?

Samozřejmě jsem nebyl sám, kdo zde žádné přímé známky snah o regulaci Internetu nenašel. Například Patrik Zandl na svém Marigoldu si toho všiml také, a dospěl k závěru že za palcové titulky o snaze regulovat Internet mohou novináři, kteří záměr Evropské komise špatně pochopili a udělali "z komára velblouda". Viz jeho článek "Chce Evropská komise skřípnout internetové vydavatele nebo novináři vypustili kachnu?".

Celá věc je ale poněkud složitější. Konkrétní náznaky snah o rozšíření regulace i na Internet přeci jen mají svůj konkrétní zdroj. Jen nepochází z právě vyhlášené veřejné konzultace o budoucnosti celého mediálního (vydavatelského) sektoru. Ta je totiž jen jakýmsi završením delšího procesu, který Komise už určitým způsobem rozehrála, a který již nějakou dobu probíhá. Navíc jde o náznaky, které (alespoň podle mého názoru) nejsou až tak výrazné a silné, jak je to v médiích prezentováno. Jsou stavěny spíše do pozice otázky, zda je či není vhodné přenést současná pravidla regulace, platná pro svět televize a rozhlasu, i do světa elektronických médií. Ale existují.

Nová televize bez hranic

Konkrétním místem, kde se zmiňované náznaky objevují, je návrh nové verze direktivy 89/552/EEC, známější spíše pod názvem "Televize bez hranic" (TWF Directive, Television Without Frontiers). Ta je základem unijní legislativy v oblasti rozhlasového a televizního vysílání. Na její nejnovější aktualizaci se pracuje od roku 2003, a od té doby prošla řadou připomínek a nejrůznějších diskusí. Poslední termín k podávání připomínek skončil počátkem září letošního roku, a tedy vlastně před několika dny. Finální verze aktualizované direktivy by měla být vydána ještě letos, v prosinci - ale zřejmě až po výsledcích veřejné konzultace k budoucnosti celého mediálního sektoru, která byla otevřena 20. září (a měla by vyvrcholit v polovině listopadu).

V návrhu nové direktivy (která by se již měla jmenovat "Audio Visual Content Directive") se přitom zavádí nové pojmy:

  • lineární média, pro taková média, která mají pevné vysílací schéma (resp. u kterých o zařazení konkrétního obsahu i doby jeho šíření rozhoduje "vysílatel"). Příkladem je klasická televize, ať již šířená éterem, kabelem, po Internetu či jakkoli jinak.
  • nelineární média - což mají být taková média, která nemají pevné vysílací schéma, a u kterých je to příjemce, kdo rozhoduje o zařazení toho či onoho programu ( i o době jeho zařazení). Typickým příkladem jsou služby charakteru video on demand, obecně pak "cokoli on demand".

V kostce pak lze říci, že dosavadní regulace sektoru vysílání platí pro "lineární média", zatímco nový návrh zvažuje její rozšíření i na "nelineární média". Není to přitom žádný blesk z čistého nebe, protože již v roce 2003 vyjádřil Evropský parlament svou podporu záměru rozšířit záběr audiovizuální regulace tak, aby reagoval na probíhající konvergenci médií a nové mediální formáty.

Mají být regulována i nelineární média?

Ačkoli přesná definice nových "nelineárních médií" je stále ve hře a teprve se upřesňuje, mohla by zahrnovat například i běžné zpravodajství na webu, publicistiku atd. Ve hře přitom jsou takové "cíle" regulace, jaké již dnes platí ve světě rozhlasového a televizního vysílání, a které se týkají například procenta reklam, obsahu nevhodného pro mladistvé či nehodného z jiných důvodů (např. projevy rasismu), práva na odpověď, autorských práv a dalších. A právě zde došlo k největší kontroverzi.

Návrh totiž zvažuje víceméně prosté přenesení stávajících forem regulace ze světa lineárních médií i do světa médií nelineárních. Tedy přenesení takové regulace, která bude realizována direktivně a "shůry", nějakým regulátorem. U nás je takovýmto regulátorem Rada pro rozhlasové vysílání, která v minulosti již sama projevila určité choutky regulovat Internet (poprvé v roce 2002, a podruhé v roce 2004, v souvislosti s šířením internetových služeb v digitálním multiplexu DVB-T).

Takovýto záměr ale podle očekávání narazil na poměrně ostrou reakci vydavatelů a dalších subjektů ze světa Internetu a on-line médií. Ti vesměs argumentují tím, že nemá smysl a je kontraproduktivní přenášet "stará pravidla do nového světa", který si mezitím již vytvořil svá vlastní pravidla a regulační mechanismy, založené hlavně na autoregulaci (autorů i vydavatelů). A že změna tohoto principu, založená na zavedení starých direktivních forem regulace, by "nelineárním médiím" zasadila tvrdou ránu a zabrzdila jejich rozvoj.

Aktuální stav

Návrh nové verze direktivy o televizi bez hranic (TWF) způsobil poměrně velký rozruch i v zahraničí, byť i zde byl poněkud nesprávně spojován se zahájením konzultačního procesu (viz výše). V závěru minulého týden se v Liverpoolu konala prestižní akce s názvem "Audiovisual Conference-Between Culture and Commerce", na které promluvila i komisařka Viviene Redingová. Prohlásila, že rozhodně nemá v úmyslu regulovat Internet, ale současně trvala na tom, že Komise má přímo povinnost ochraňovat společné evropské hodnoty. Ke zdůraznění toho, oč jí jde, použila i výzvu k přítomným v sále - kdo prý podporuje šíření dětské pornografie či šíření rasové a jiné nenávisti v nelineárních médiích, nechť vstane a obhájí své stanovisko. Pochopitelně nikdo nevstal.

Ono ale nebude vše tak jednoznačné a černobílé, jako s dětskou pornografií či rasovou nenávistí. V každém případě jde o poměrně složitý problém, který nemá jednoduché řešení, a také ještě zdaleka není uzavřen. Naštěstí se však zatím zdá, že by měl být řešen kultivovaným způsobem - a ne jako někde na Balkáně, kde si jakýsi místní vojevůdce umanul, že po volbách ze všeho nejdříve zatočí právě s médii. Nebo že by to nebylo na Balkáně, ale přímo v ČR?