Vyšlo na Lupě, 19.10.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b1019001.php3

Digitální vize Českého Telecomu, část II.

Také pro domácnosti chystá Český Telecom nové digitální služby. Zahrnují ostrahu domácností, ale především nabídku "komplexních služeb", od zábavy až po elektronickou poštu či elektronické nakupování, a poskytovaných přes televizi, bez nutnosti vlastnit počítač. Na letošním Invexu byly k vidění první ukázky. Jak to souvisí s digitálním televizním vysíláním?

Český Telecom prezentoval na letošním Invexu určitou vizi služeb, které by rád nabízel domácnostem i firmám. V předchozí části tohoto článku jsme se podívali na to, co chystá pro firmy, a tak je dnes řada na domácnostech.

Svou vizi služeb pro domácnosti popsal Telecom jak na webu, tak i v propagačních materiálech, které na Invexu rozdával. Stejně jako u firem je ale tato představa poněkud "širší" a místy až dost vzdálená tomu, co je dnes předmětem podnikání Českého Telecomu. Posuďte sami, co Telecom avizuje v sekci "kontrola domácnosti":

mějte stálý dohled nad svým domovem: Ohlídejte svůj dům a jeho okolí systémem kamer, v případě vniknutí nevítaného návštěvníka vám systém zašle na mobil jeho fotografii a zavolá policii. Kdykoliv máte možnost zkontrolovat jednotlivé pokoje na displeji svého mobilu.
nemějte strach o své děti: Prostřednictvím kamery v dětském pokoji můžete mít kontrolu nad spánkem vašich dětí.
ovládejte dálkově dveře, okna či vrata: Otevřete si přes mobil vrata garáže aniž byste museli vystupovat z auta či vyvětrejte pokoj ještě před svým příjezdem.
zavlažování zahrady přes půl světa: Zapínejte zavlažování zahrady přes mobilní telefon či pevnou linku, případně nechte systém zavlažovat automaticky v závislosti na předpovědi počasí a skutečném stavu.

V předchozí části tohoto článku jsem popisoval novou službu "Dohled 24", spočívající v instalaci zabezpečovacího za řízení a jeho napojení na dohledové centrum ČTc. Jak naznačují právě citované slogany, Telecom nejspíše neskončí jen u této služby, ale rád by se vydal do domácností "ještě hlouběji" (viz představa kamer v dětském pokoji, otevírání dveří dálkovým ovladačem, spouštění domácích spotřebičů na dálku atd.). Pustíte si Telecom přes práh?

Oblast "kontroly domácností" je ale jen jednou ze čtyř částí vize, kterou Telecom na Invexu nastínil. Další částí je "domácí kancelář", kde lze nalézt hesla jako:

kancelář u vás doma: zařiďte si domácí kancelář dle vašich představ a potřeb. Nemusíte se o nic starat, vše si vyberete na jednom místě a od jednoho dodavatele. Navíc vám poskytneme záruku kvality a nepřetržitého servisu.

Znamená to, že Český Telecom nebude pouze prodávat počítače (což už začal, viz zde), ale půjde ještě dále a bude prodávat i další kancelářské vybavení? Poněkud blíže jeho současnému působení je alespoň následující vize práce na dálku, která by měla být realizovatelná již dnes:

vzdálený přístup do firmy a k internetu: cestujte do práce jen pokud je to nezbytně nutné. Se vzdáleným přístupem do firemních systémů a aplikací vyřešíte vždy to, co potřebujete. Kdykoliv si můžete aktualizovat svoji elektronickou poštu, podívat se na nové objednávky nebo si vyhledat informace, které právě potřebujete.

Místo počítače: televize?
Za nejvýznamnější část "digitální vize" pro domácnosti, kterou Český Telecom na Invexu prezentoval, považuji následující část:

Chtěli byste být ve stálém kontaktu se svými blízkými, najít si nové přátele a využívat výhody internetu a moderní komunikace, ale počítač je pro vás příliš složitý nebo jej jinak nevyužijete? S námi to jde i jinak.
pište e-maily, SMS zprávy, buďte na internetu: vyřizujte elektronickou poštu, chatujte a prohlížejte si webové stránky přímo na své televizní obrazovce bez nutnosti vlastnit počítač.

Představu "bezpočítačové" domácnosti, ve které je počítač nahrazen televizí, Telecom na Invexu skutečně předvedl. Dokonce na svém stánku nastylizoval celý obývací pokoj, kterému vévodila velká televizní obrazovka. Na ní pak Telecom ukazoval, jak by jeho budoucí služby mohly asi vypadat.

Detailnější představu o rozsahu a povaze těchto služeb ukazují následující obrázky, nasnímané (bohužel poněkud z boku) při prezentaci pro novináře přímo na společném stánku Českého Telecomu a Eurotelu v pavilonu B. Byl k tomu i stručný výklad, který ale nebylo téměř slyšet, kvůli okolnímu hluku. Snad jsem tedy správně zaznamenal, že technické provedení by bylo orientováno skutečně "na televizi" (na možnost zobrazení na klasické TV obrazovce, což ovlivňuje hlavně použitelné rozlišení, a dále možnost ovládání dálkovým ovladačem), a že vše bude poskytováno "jako služba", plně zajišťovaná Českým Telecomem, kterou zákazník bude pouze používat a nebude se muset starat o její realizaci (nebude muset nakupovat žádné aplikační programy, operační systémy, počítače apod., udržovat je atd.). Tedy že půjde o služby poskytované na modelu ASP (viz předchozí část článku), a placené na principu "pay as you go" (buďto paušálně, nebo nějak podle "míry konzumace").

Pokud jde o technické provedení, zde by se zřejmě mělo jednat o použití set-top boxů (jednoúčelových "krabiček", předřazených TV přijímači), na kterých by fakticky běžely příslušné aplikace, stahované či alespoň aktualizované a udržované na dálku, poskytovatelem celé služby jako takové (Českým Telecomem). To dnešní set-top boxy umožňují, když vytváří celou platformu pro provozování takovýchto aplikací. V odpovědi na svůj dotaz jsem se ale dozvěděl, že nepůjde o dnes nejznámější platformu MHP (Multimedia Home Platform), ale o jinou platformu, více zaměřenou na IP protokol. Z kontextu pak soudím, že set-top box bude moci být připojen "ke zdroji dat" a přijímat jak obsah, tak i samotné aplikace různými způsoby - buďto jen přes digitální televizní vysílání (pozemní DVB-T, což by ale umožňovalo pouze jednosměrné šíření obsahu i aplikací, bez možnosti zpětné vazby a tedy bez interaktivity), nebo přes vhodně dimenzovaný obousměrný datový okruh (například ADSL, případně CDMA, ev. dial-up), nebo jejich kombinací - dopředný kanál přes DVB-T a zpětný přes cokoli dostupného, od dial-upu, přes GPRS až po ADSL apod.

Už tušíte, proč se Telecom tolik "cpe" do digitálního vysílání?

Jaké je menu?
Ukažme si nyní slíbené obrázky, ze kterých je patrné, jakou podobu by budoucí "televizní" služba mohla mít. Půjde o jakýsi "průchod" skrze její menu, které začneme na nejvyšší úrovni služby, pracovně označené "eHome" (viz pravý horní roh obrazovky).

První položkou je televizní vysílání - nejspíše již digitální. Aktivováním této položky by se určitě objevila nabídka jednotlivých TV programů, a také tzv. elektronický programový průvodce (EPG). Další položkou je přístup do portálu Starzone, což snad také není třeba rozvádět - půjde zřejmě jen o jiný "interface" ke službám, které bude portál poskytovat i běžným "počítačovým" způsobem.

Zajímavější je třetí položka, "Online služby". Co všechno se pod nimi skrývá? To naznačuje následující obrázek.

Hned první položkou "submenu" jsou zprávy, které asi budou přebírány z některého externího zdroje. Na dalším obrázku vidíte příklad zpráv, přebíraných z iDnes a upravených pro zobrazení na TV obrazovce. Povšimněte si určité podobnosti s teletextem - zprávy mají pět stránek, zobrazena je první z pěti, a na další lze přejít tlačítky pro listování.

Na dalším obrázku vidíte "rozvinutou" druhou položku z menu "Online služby", a to portál Quick - opět poněkud upravený pro TV obrazovku. Stejně ale: jakpak se tady bude uživatel pohybovat po ploše obrazovky a volit jednotlivé části nabídek, když bude mít v ruce jen klasický dálkový ovladač? Možná se ale zde už předpokládá připojení myši a klávesnice k set-top boxu.

Přeskočme nyní vyhledávání a telefonní seznam a naznačme si, jak bude vypadat elektronická pošta. Výmluvný je už název samotné položky (na druhém obrázku od začátku, spodní řada zcela vlevo): "Email - Hostovaná Exchange". Rozhraní "televizního" emailového klienta je opět uzpůsobeno potřebám a hlavně možnostem televizní obrazovky a dálkového ovladače.

Dalšími položkami v menu "Online služby" jsou Aukce, Obchod a Rezervace. Pro poskytovatele služby bude asi nejzajímavější právě obchod, jehož prezentační část bude mít plně pod svou kontrolou.

Vrátíme-li se zpět do hlavního menu, pak za "online službami" najdeme takové věci, jako je "Zábava" (zřejmě různé hry), dále "bezpečnost" (zřejmě ono hlídání dětí, vstupu, otevírání dveří od garáže apod.), a pak trojici "Video, Fotogalerie, Hudba". Ta by ale neměla konkurovat "prodeji" filmů a hudby na portálu Starzone. Spíše by se mělo jednat o jakési "individuální depozitáře" videosekvencí, obrázků a hudebních skladeb, patřících konkrétnímu uživateli, který si je sem ukládá. Naznačuje to i následující obrázek s příkladem jedné fotogalerie:

Kdy?
Zajímavou otázkou je jistě to, kdy by se mohly popisované služby objevit na trhu. Propagační brožurka, kterou Český Telecom rozdával na Invexu, končí slovy:

Je to snadné! Bavte se, odpočívejte, komunikujte, ať už jste doma nebo na cestách. Nabízená řešení od společnosti Český Telecom a Eurotel můžete využívat již v příštím roce.

Takže už v příštím roce? Proč ne - ale co souvislost s (řádným, ostrým) digitálním televizním vysíláním? Co když toto nebude jen tak zahájeno, protože situace kolem něj je "poněkud neurčitá" a vše nyní závisí na rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání?

Popisované služby asi nejsou nutně vázány právě na digitální televizní vysílání dle standardu DVB-T, a zřejmě budou moci přijímat svá data i jinak, třeba přes ADSL. Pak by to nemusela být tak masová záležitost, jako při využití digitálního TV vysílání. Ale na druhou stranu: potřebuje Telecom čekat, až RRTV rozhodne o tom, který televizní program smí být vysílán v tom kterém multiplexu? Telecom má licenci na šíření signálu (třetího multiplexu) a provoz sítě pozemních vysílačů - nemohl by tedy šířit signál svého multiplexu třeba i bez televizních programů, jen s daty která potřebuje přenést pro své digitální služby?