Vyšlo na Lupě, 18.10.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b1018001.php3

Digitální vize Českého Telecomu, část I.

Na letošním Invexu Český Telecom naznačil, jaké služby hodlá poskytovat firmám, pod novou značkou Digital Business. Součástí by měl být i návrat k poskytování služeb na bázi ASP modelu, kde Telecomem vlastněná firma ASP1000 již jednou neuspěla. Další novou službou je Dohled 24, nabízející střežení prostor zákazníka skrze pevnou linku.

Český Telecom se v poslední době významně mění. Kromě pokračujícího srůstání s dceřiným Eurotelem se stále obměňuje i jeho nejvyšší management (viz nedávné personální změny), a také chování tohoto managementu (viz nedávné gesto ředitele Berdára kolem nominací na Osobnosti roku). Mění se ale i způsob fungování firmy, která stále více sází na outsourcing aktivit, které nepovažuje za "klíčové". Telecom již takto "outsourcoval" svůj autopark a totéž se chystá udělat i se svými nemovitostmi. Již si našel provozovatele a správce své interní sítě, a zvažuje prý také outsourcing své "produkční" sítě, skrze kterou poskytuje služby svým zákazníkům.

Ruku v ruce s těmito změnami způsobu vlastního fungování pak nastupují změny i v předmětu podnikání. Již dříve se Telecom pustil do prodeje počítačů, a doslova na poslední chvíli se protlačil i do segmentu digitálního televizního a rozhlasového vysílání (kde získal třetí multiplex, se kterým se původně nepočítalo). Na letošním Invexu pak Český Telecom naznačil další rozšíření svých aktivit, a to směrem k domácnostem i firmám. O co přesně by se mělo jednat?

Konkrétní podoba nových služeb zatím ještě není zcela zřejmá. Telecom sice zprovoznil zbrusu nový web (na adresách http://www.digital-business.cz a http://www.digihome.cz), věnovaný právě těmto připravovaným službám, ale i zde najdete jen značně obecné marketingové formulace. Jeho dvě sekce, Digital Home a Digital Business, naznačují alespoň to, že Telecom chce oslovit jak domácnosti tak i firmy, a nechce přitom zůstat jen u klasických telekomunikačních služeb - aspiruje zřejmě i na různé "nadstavbové" služby, resp. služby s přidanou hodnotou.

Přesto je možné najít i určité oblasti, kde se kontury nových služeb rýsují poněkud jasněji.

Do stejné řeky dvakrát nevstoupíš ….
Například v části věnované firmám (Digital Business), v sekci "firemní aplikace", je možné nalézt výčet (zřejmě budoucí) nabídky hostovaných aplikací, alias služeb, poskytovaných na bázi ASP modelu:

  • Kompletní kancelářské aplikace
  • Profesionální e-mailové služby
  • Aplikace pro vedení účetnictví a ekonomiku vaší firmy
  • Virtuální projektová kancelář
  • Řízení a správa dokumentů
  • Řízení vztahu se zákazníky

To je docela zajímavé, protože ASP (Application Service Provisioning) je oblastí, do které Český Telecom již jednou vstoupil. V roce 2001 totiž zainvestoval na 55 milionů korun do jednoho z průkopníků ASP modelu na našem trhu, firmy ASP1000 s.r.o. Nejednalo se však o odkoupení, ale pouze o získání majoritního podílu ve výši 50,9 procenta. Mimochodem, dalším z vlastníků ASP1000 byla i známá Ester Dysonová, která do této firmy vložila více jak 11 milionů korun.

Bezprostředně po investici do ASP1000 Telecom signalizoval, že má v této oblasti velké plány (viz jeho tisková zpráva ze srpna 2001):

Zaujaly nás služby asp1000 a úspěchy, kterých společnost doposud dosáhla. Díky této investici bude moci ČESKÝ TELECOM nabízet prvotřídní ASP řešení velkému počtu svých zákazníků ze segmentu malých a středních firem".

Dopadlo to ale trochu jinak. ASP modelu se u nás zatím moc nedaří, a konkrétně společnost ASP1000 se časem dostala do likvidace (a k 18.5.2004 zanikla).

Nyní se tedy Telecom chystá znovu vstoupit do téže řeky … pardon, do stejné oblasti podnikání, ve které si již jednou "nabil ústa". Jelikož firma ASP1000 již neexistuje, našel si nového partnera, kterým je společnost Autocont. Ten nedávno zřídil portál s názvem P@AC.INFO (Prezentační a aplikační centrum). To by mělo být jakousi výkladní skříní, kde by si potenciální zákazníci mohli vyzkoušet hostované aplikace (aplikace využívané skrze model ASP, alias Application Service Provisioning).

O tom, že jde o společný projekt Českého Telecomu a Autocontu, svědčí vzájemné provázání příslušných částí jejich webů (a také dvě různé domovské stránky Prezentačního a aplikačního centra, jedné v barvách Českého Telecomu a druhé v barvách Autocontu), stejně jako společná hlavička "Digital Business".

Spojenectví mezi oběma firmami přitom také není žádnou novinkou. Stačí zmínit projekt "Internet do škol", jehož generálním dodavatelem je konsorcium, tvořené právě Autocontem a Českým Telecomem.

Dohled 24
Další novou službou, která již má přesnější kontury a Telecom ji už začal nabízet, je služba s názvem "Dohled 24". Opět to není nic nového pod sluncem, protože podobnou službu nabízí řada dalších subjektů, zejména z řad bezpečnostních agentur. Podstata služby Dohled 24 je v tom, že když ve střežené lokalitě patřící zákazníkovi dojde k nějakému narušení, je informace o této skutečnosti předána přes pevnou linku na dohledové pracoviště Českého Telecomu, který zabezpečí další akci (kontakt se zákazníkem, vyslání zásahové skupiny apod.).

Dovolím si předpokládat, že opět jde o "společný podnik" Telecomu a některé specializované firmy, resp. bezpečnostní agentury, jejíž identita ale není z dostupných informací patrná. Možná že takovýchto specializovaných partnerů bude i více, pro různé kategorie zákazníků (firmy, domácnosti) či různé geografické lokality.

Specializovaná firma přitom zajišťuje montáž a připojení monitorovacího zařízení v lokalitě klienta, které má v základním provedení 5 prvků (ústředna, klávesnice, zálohovací zdroj, snímač pohybu a dveřní senzor), s tím že tyto prvky jsou mezi sebou propojeny buď drátově nebo bezdrátově. Podle toho se liší jednorázová cena za zřízení služby Dohled 24 (ceník). Celé monitorovací zařízení je napojeno na zákazníkovu pevnou linku (od Českého Telecomu), po které v případě narušení vysílá informace do dohledového centra ČTc. Jde přitom o volání na tzv. zelenou linku, a je tudíž zdarma, resp. kryto měsíčním paušálem za samotnou službu, která má dvě varianty:

  • Dohled 24: 175 Kč měsíčně bez DPH: u této varianty dohledové centrum ČTc zřejmě pouze informuje zákazníka, či jím určenou oprávněnou osobu (což asi může být i pult centrální ochrany nějaké bezpečnostní agentury).
  • Dohled 24 plus: 400 Kč měsíčně: u této varianty jsou v ceně i oprávněné výjezdy zásahové jednotky.

Když se na tuto službu podívám z pohledu zákazníka, v čem je její přednost před řešením, které pošle SMSku přímo zákazníkovi, místo aby kontaktovalo dohledové centrum Telecomu, které teprve uvědomí zákazníka? Hlavně asi v tom, že operátorka dohledového centra může obvolávat více kontaktů, než se někam skutečně dovolá, případně přijmout nějaké vlastní rozhodnutí. Minusem je naopak nutnost mít (a platit) pevnou linku. A co srovnání se řešením, při kterém zabezpečovací zařízení při eventuelním narušení informuje rovnou pult centrální ochrany příslušné bezpečnostní agentury? Tady už to asi bude spíše o ekonomických podmínkách celé služby - za kolik ji poskytují bezpečnostní agentury a za kolik Telecom. Rozdíl může být také v marketingu (Telecom má jistě více možností a prostředků pro marketing služby), a v neposlední řadě i v důvěryhodnosti. Vždyť kolik potenciálních zákazníků se dokáže dostatečně orientovat na trhu a posoudit důvěryhodnost a spolehlivost té které bezpečnostní agentury? To Telecom, než si vybral nějaké partnery z řad specializovaných firem a agentur, si je nejspíše pořádně "proklepnul", a nyní je to vlastně on, kdo celou službu prodává svým jménem.

V pokračování tohoto článku se podíváme na to, co nového Český Telecom naznačil pro oblasti domácností.