Vyšlo na Lupě, v červnu a červenci 2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0600004.php3

Balíčky služeb pro firmy

Ve snaze prosadit se na trhu, začínají i operátoři pevných sítí nabízet "balíčky" hlasových a dalších služeb, zejména internetových. Vzájemná vazba jednotlivých částí balíčků může být velmi těsná (u integrovaných řešení), až poměrně volná - u "prodejních" balíčků, které mají samostatné technické řešení, a jsou pouze prodávány společně.

Výrazným trendem současného telekomunikačního trhu je "bundlování", alias spojování více různých služeb do jednoho celku ("balíčku", anglicky: "bundle"), který je následně nabízen koncovým zákazníkům. Hned na úvod je ale vhodné si zdůraznit, že cílem zde není vynucovat si tímto spojením odběr i takových služeb, o které zákazník nemusí mít zájem a které by se samostatně třeba ani neprodaly. Jde o alternativu k samostatnému prodeji jednotlivých služeb, který funguje fakticky jako množstevní sleva: pokud si jako koncový zákazník koupíte samostatně službu A, bude vás to stát X. Pokud si koupíte samostatně službu B, bude vás to stát Y korun. Pokud si koupíte obě služby společně, bude vás to stát méně jak X+Y.

Názorným příkladem může být nabídka ADSL od společnosti GTS. Přípojka 192/64 kbps, v rámci "samostatné" služby GTS ADSL, přijde na 1 339,- Kč měsíčně (bez modemu a bez DPH). Pokud si ale tu samou přípojku pořídí koncový zákazník společně s hlasovou službou GTS Volba Plus (využívající pevnou předvolbu operátora), a protelefonuje na ní alespoň 2000,- Kč měsíčně, dostane stejné ADSL již za 1100,- Kč. Pokud provolá ještě více, nad 3000,- Kč měsíčně, dostane stejnou ADSL přípojku dokonce jen za 990,- Kč. Logika takovýchto nabídek je v tom, že když poskytovatel vydělá na svém zákazníkovi na poskytování jedné služby (zde: na službě GTS Volba Plus), nemusí na zákazníkovi (tolik) vydělat i na jiné službě, a naopak si může dovolit tuto druhou službu (zde ADSL) poskytnout za skutečně režijní cenu (tj. takovou, na které sám nic nevydělá).

Něco zcela jiného je současný "unbundling místní smyčky", alias zpřístupnění účastnického vedení. Zde hrozí, že poskytování jedné služby - pronájmu účastnického vedení - bude vázáno na současný odběr jiných služeb, o které zákazník nemá zájem. Nejde tedy o hledání oboustranně nejvýhodnější varianty, spíše o jakési neumožnění, až přímo zablokování něčeho. Aby k tomu nedošlo, musí zasáhnout zákonem uložená povinnost (vlastníkovi místních smyček, který má významný podíl na trhu).

Typologie balíčků

Důvody pro "bundling", alias "balíčkování" různých a samostatně dostupných služeb do jednoho celku, nemusí mít jen čistě ekonomické důvody. Ty mohou být i věcné, vycházející z toho že technické řešení různých služeb je stejné, a tak se vyplatí poskytovat společně, prostřednictvím jednotného (integrovaného) řešení. Abychom nechodili dlouho kolem horké kaše, udělejme si nejprve malou typologii "balíčků" na našem telekomunikačním trhu:

 • Integrovaná řešení - více různých služeb, poskytovaných skrze společné technické řešení. Typickým příkladem může být služba "Business Connect" od Contactelu, která je na našem trhu nabízena asi nejdéle, či teprve nedávno spuštěný "Business Komplet" od Aliatelu. Filosofie je zde taková, že "když už se zřídí pevný digitální okruh" až ke koncovému zákazníkovi, proč jej nevyužít současně pro poskytování hlasových, datových i internetových služeb?
 • "prodejní balíčky" - více různých služeb, které nemají společné technické řešení, ale jsou prodávány společně za výhodnějších podmínek, než když jsou poskytovány samostatně. Příkladem může být již citovaný "bundle" od GTS (hlasové služby skrze volbu operátora, GTS Voice Plus, a GTS ADSL), či obdobný "bundle" od Aliatelu (opět hlasové služby skrze volbu operátora, Business Call Smart, a Speedline DSL). Dalším příkladem může být "bundle" teleworkingu od Contactelu, který zahrnuje analýzu potřeb a možností, a podpora při zavádění teleworkingu. Další součástí pak jsou samotné telekomunikační služby.
 • víceúčelové služby - zde v podstatě ani nejde o balíček, jako o jednu jedinou službu, kterou ale lze využít pro uspokojení různých potřeb zákazníka (místo toho aby si zákazník pořizoval různé samostatné služby). Typickým příkladem jsou služby pevné hlasové sítě, poskytované skrze volbu operátora. Lze je totiž využít nejen pro hlasová volání, ale také pro datové přenosy. Jejich přehled je uveden v článku o nabídce hlasových služeb pro firmy.

Integrovaná řešení

Nejkomplexnější nabídkou integrovaných služeb, určenou firemním zákazníkům s měsíčním účtem za telekomunikační služby nad cca 15 tisíc korun, je Business Komplet od Aliatelu. Využívá technologii italské firmy SIAE Microelettronica, a do prostor zákazníka umisťuje aktivní prvek, který v sobě kombinuje hlasové a datové porty. Se sítí Aliatelu je propojen pomocí fixního bezdrátového spoje (FWA, v pásmu 26 GHz), který zajišťuje potřebnou konektivitu. Zákazníkovi pak jsou nabízeny tyto varianty služeb:

 • Hlasové služby (v klasickém "switched" provedení, nikoli VOIP), v nejmenší variantě je nabízeno 8 hovorových (analogových) kanálů a 4 euroISDN2, 8 MSN čísel nebo provolba až 100 čísel, přičemž všechna mohou být zachována v původní podobě, skrze mechanismus přenositelnosti čísla (v ceně služby).
 • Internetové služby: poskytováno je připojení k Internetu (v rychlostech od 64 kbps výše), bez agregace na přístupové lince (resp. s agregací 1:1), včetně routeru Cisco na straně zákazníka
 • Datové služby, na bázi IP nebo Frame Relay, například pro potřeby propojení poboček firmy (včetně IP VPN).

Z těchto nabízených variant služeb jsou sestaveny tyto kombinace ("balíčky"):

 • Business Komplet 1000: zahrnuje 8 hlasových kanálů (nebo 4 ISDN) a 64 kbps Internet. Měsíční cena za službu je 4990 (bez DPH a bez kreditu), požadováno je minimální měsíční hovorné 5000,- Kč (navíc k ceně)
 • Business Komplet 2000: 8 hlasových kanálů (nebo 4 ISDN) a 128 kbps Internet. Měsíční cena je 6900 Kč, minimální hovorné 10 000,- Kč.
 • Business Komplet 3000: 10/16 hlasových kanálů a 128 kbps Internet. Měsíční cena je 8200 Kč, minimální hovorné 10 000,- Kč.
 • Business Komplet 4000: 8 hlasových kanálů (nebo 4 ISDN) a datové služby (např. propojení LAN) rychlostí 64 kbps. Měsíční cena je 5900 Kč, minimální hovorné 5 000,- Kč.

Poskytovatel této služby uvádí průměrnou úsporu celkových nákladů na výše uvedené služby (oproti nabídce dominantního operátora) o 10 až 32 procent.

Další integrovanou službou je Business Connect od Contactelu. Je analogický nabídce Aliatelu v tom, že pro propojení zákazníka se sítí poskytovatele využívá fixní bezdrátové technologie (FWA, v pásmu 26 GHZ), konkrétně od společnostI Telenor. To, podobně jako v případě Aliatelu, znamená že služba je dostupná jen ve větších městech, kde je v dosahu příslušné FWA sítě. V případě Business Connectu jde o města Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Liberec, Jablonec nad Nisou, Hradec Králové, Pardubice, Brno, a Ostrava.

Business Connect standardně kombinuje hlasové a internetové služby, o nominální rychlosti 1024/256 kbps, s garantovanou rychlostí na downstream 448 kbps. Hlasové služby mohou být dimenzovány na 4, 8 nebo 12 hlasových kanálů. Podle jejich počtu je také odstupňována měsíční cena celé služby:

 • Business Connect 1024/256 kbps, 4 hlasové kanály: měsíčně 15 900,- Kč měsíčně, plus minimální měsíční hovorné 10 000,- Kč
 • Business Connect 1024/256 kbps, 8 hlasových kanálů: měsíčně 16 900,- Kč měsíčně, plus minimální měsíční hovorné 20 000,- Kč
 • Business Connect 1024/256 kbps, 12 hlasových kanálů: měsíčně 17 900,- Kč měsíčně, plus minimální měsíční hovorné 30 000,- Kč

Svou cenou je tedy Business Connect od Contactelu určen firmám s poněkud vyšší měsíční "útratou" - nad 25 000 Kč měsíčně.