Vyšlo na Lupě, v červnu a červenci 2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0600003.php3

Změna operátora - krok za krokem

Chcete-li změnit poskytovatele svých telekomunikačních služeb, dnes už k tomu máte možnost. Čím větší jste firma, tím více možností máte. V každém případě je vhodné se řídit i vlastním rozborem svých potřeb a zhodnocením možností a nabídek na trhu. Pokud si nechcete vše zařídit udělat sami, máte možnost využít služeb novodobých telekomunikačních "dohazovačů".

Významným praktickým přínosem otevřeného telekomunikačního trhu, na kterém působí více vzájemně si konkurujících poskytovatelů (operátorů), je možnost vybrat si toho, který bude konkrétnímu zákazníkovi vyhovovat nejlépe. Důvody, které vedou firemní zákazníky ke změně operátora a k přechodu od jednoho poskytovatele k jinému, nemusí být vždy dány ryze ekonomickými důvody. Například u tuzemských poboček nadnárodních firem může jít o dodržení určité celofiremní strategie. Motivací ke změně operátora mohou být i špatné zkušenosti s tím stávajícím, potřeba využít služeb které stávající operátor nenabízí apod. - ale nejčastěji asi půjde o důvody ekonomické. Tedy o snahu získat za své peníze co nejvíce služeb v co nejvyšší kvalitě, resp. o snahu utratit za stejný objem telekomunikačních služeb co nejméně peněz. Na trhu, který to umožňuje, je to zcela legitimní a přirozené chování zákazníků. Podívejme se proto, jak konkrétně to udělat. Zejména podle čeho se rozhodovat a co zvažovat. Praktické naplnění je pak již jen rutinou ….

Sami, nebo s externí pomocí?

Jste-li firmou, a je-li vaší motivací optimalizovat své výdaje na telekomunikační služby, nečeká vás nic lehkého. Vaše rozhodování by se nemělo odvíjet od reklamních sloganů a hesel příslušných operátorů, ale mělo by vycházet z dostatečně hluboké znalosti jak vašich vlastních potřeb, tak i ze znalosti telekomunikačního trhu a jeho realit. Obojí je ale velmi nelehkým úkolem.

Proto než se pustíte do řešení vlastními silami, vězte že existují firmy specializované právě na to, aby vám pomohly přesně v této situaci. Aby vám poradily, jak optimalizovat vaše náklady na telekomunikační služby, případně poradily s přechodem od jednoho poskytovatele k jinému, či jej přímo realizovaly. Pokud se rozhodnete využít jejich služeb, mohou pro vás připravit přehled nabídek na trhu, šitý na míru vašim firemním potřebám. Nebo mohou zanalyzovat vaše náklady na telekomunikační služby (vyhodnocením vašich účtů na tyto služby za určité období) a poradit jaké cenové programy zvolit, či ke kterému jinému poskytovateli přejít. Případně pro vás mohou připravit celé výběrové řízení na nového poskytovatele telekomunikačních služeb apod.

Autorovi tohoto článku jsou v současné době známy dvě firmy tohoto typu, které působí na našem trhu: Optikom.cz a MobilAudit.

Integrované řešení

Pokud jste se rozhodli vzít změnu do vlastní rukou a nespoléhat se na žádné prostředníky, pak je vhodné si ze všeho nejdříve ujasnit své potřeby. Chcete řešit pouze hlasové potřeby své firmy, nebo také potřeby v oblasti datových a internetových služeb? Pokud ano, pak vězte že existují tzv. integrované služby (někdy označované také jako "konvergované", viz další článek), které dokáží pokrýt všechny tyto oblasti současně. Nejedná se přitom jen o prostý souběh samostatných služeb od stejného dodavatele, ale o různé služby poskytované prostřednictvím společného technického řešení - jedné přípojky, vytvořené mezi zákazníkem a zvoleným poskytovatelem služeb. To přináší další celkové úspory v celkových nákladech.

Pro velké firmy jsou dnešní operátoři schopni nabídnout takovéto "integrované" řešení šité na míru. Pro střední až menší firmy (cca nad hranici měsíční útraty 15 až 20 000 Kč) pak nabízí "hotové" služby tohoto typu. V současné době to jsou zejména služby Business Connect od Contactelu a Business Komplet od Aliatelu (podrobněji popisované v následujícím článku).

Pouze odchozí, nebo i příchozí hovory?

Další stupeň volnosti, který je velmi vhodné brát v úvahu při volbě nového poskytovatele hlasových služeb, je převažující charakter hovorů vaší firmy. Pokud jde v rozhodující míře o hovory odchozí (tj. když vy voláte někomu jinému), pak pro vás připadají v úvahu všechna dostupná řešení, zejména (ve smyslu předchozího článku o hlasových službách):

  • Přímé připojení
  • Využití volby operátora
  • Využití Internetu
  • Využití GSM bran (pro hovory do mobilních sítí).

V případě, že se rozhodnete pro volbu operátora, nejspíše ve variantě s pevnou předvolbou, to bude znamenat že budete nadále připojeni k síti vašeho stávajícího poskytovatele (zřejmě Českého Telecomu). Všechny vaše odchozí hovory budou implicitně směrovány přes vámi zvoleného poskytovatele (operátora), ale všechny příchozí hovory budou směrovány pořád stejně, tak jako doposud. Vaši zákazníci a partneři vám budou moci stále volat na původní čísla, která jste používali ještě před tím, než jste se rozhodli využít volby operátora. Ta se skutečně týká jen ochozích hovorů, tj. těch kdy vy voláte někomu jinému, a nikoli těch když někdo volá vám.

K čemu je přenositelnost čísla?

V případě, že se rozhodnete pro přímé připojení - tedy přímé připojení vaší pobočkové telefonní ústředny k síti zvoleného operátora - dostanete od něj nová telefonní čísla z jeho číslovacího plánu a vaši zákazníci a partneři vám budou moci volat na tato čísla. Pokud jste současně s přímým připojením k novému operátorovi zrušili předchozí přímé připojení své pobočkové ústředny k původnímu operátorovi, bude to znamenat že již nebudete dostupní na původních telefonních číslech, a tak vám bude možné volat jen na čísla nová, přidělená novým operátorem. Něco takového ale nemusí být žádoucí, zejména v situaci kdy vaši zákazníci a partneři jsou na vaše původní telefonní čísla již zvyklí, a vy je nechcete nutit ke změně. Naštěstí existují určité možnosti řešení.

Jednou z možností, jak si zachovat dostupnost na původních telefonních číslech, je zachovat si přímé připojení k původnímu operátorovi. Pro větší firmy není nic neobvyklého, když jejich ústředny jsou přímo propojeny do sítí více různých operátorů, a tyto ústředny pak samy volí trasy ochozích hovorů podle toho, který operátor momentálně nabízí nejvýhodnější podmínky pro vedení konkrétního hovoru.

Pro firmy, kterým se současné připojení k více operátorům nevyplatí, existuje od počátku roku 2003 ještě další řešení, vhodné i pro střední a menší firmy. Je jím mechanismus tzv. přenositelnosti čísla, neboli možnost "vzít si sebou" své stávající telefonní číslo i při přechodu od jednoho operátora k jinému. Výsledný efekt je pak ten, že druhá strana volá na vaše původní telefonní číslo, ale váš telefon "zvoní" již u nového operátora. Jinými slovy: vy změníte operátora, ale vaši zákazníci a partneři žádnou změnu nezaznamenají.

Přenositelnost čísla je mechanismus, který je dnes již dostupný, ale má určitá omezení. Nelze například přenášet čísla z pevné sítě na síť mobilní, ani čísla z pevné sítě, patřící do jednoho telefonního obvodu, do jiného telefonního obvodu (již jen z toho prostého důvodu, že volající zákazník by nevěděl, kam vlastně bude volat, zda na pevnou linku či na mobil, zda místně či meziměstsky, a tudíž ani kolik bude platit). Pokud ale vaše firma zůstává "na místě", nestěhuje se z jednoho konce republiky na druhý, ale pouze mění poskytovatele svých hlasových služeb, pak by vám tato omezení přenositelnosti neměla nijak vadit. Ostatně, celá přenositelnost čísla má primárně za cíl usnadnit právě takovéto přechody od jednoho operátora k jinému.

Jiným problémem je ale to, že faktická nabídka služeb s přenositelností čísla se na našem trhu teprve rozjíždí. Podle informací, dostupných autorovi tohoto článku, přenositelnost čísel již nabízí Aliatel, Contactel a GTS. Pro zákazníky z řad velkých firem může být vše řešeno individuálně. Pro střední a menší firmy je přenositelnost čísla dostupná například v rámci služby Business Komplet od Aliatelu, která jej zahrnuje jako svou standardní součást (zákazník si může "přenést" v rámci služby až 100 svých původních čísel).

Provize za příchozí hovory

Firemní zákazníci, kteří mají významnější množství příchozích hovorů, jsou pro poskytovatele telekomunikačních služeb o to zajímavější, že jim generují propojovací poplatky za terminaci hovorů. Jinými slovy: za tyto příchozí hovory dostává příslušný operátor tzv. terminační poplatek od toho operátora, v jehož síti hovor vzniká a kde je také plván v plné výši. Obecně přitom platí jednoduchá úměra: čím více příchozích hovorů, tím více těchto terminačních poplatků. Někteří telekomunikační operátoři, ve snaze přilákat k sobě co nejvíce firemních zákazníkům generujících příchozí hovory, přistoupili k tomu že se o inkasované terminační poplatky dělí se svými zákazníky.

Opět zde ale platí, že takovéto provize (či: bonusy) za příchozí hovory jsou nejčastěji řešeny individuálně, pro větší zákazníky, u služeb na bázi přímého připojení jejich pobočkové ústředny. Ze služeb, určených pro střední až menší firmy, se s vyplácením provizí za příchozí hovory lze setkat například u integrované služby Business Komplet od Aliatelu (který dává za minutu příchozího hovoru bonus 10 haléřů).