Vyšlo na Lupě, v červnu a červenci 2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0600005.php3

Mobilní služby pro firemní klienty

Mobilní operátoři nabízí svým firemním zákazníkům specifický statut i specifické služby: tarify šité doslova na míru, řadu bonusů, ale třeba také privátní sítě, možnost propojení firemní pobočkové ústředny přímo se sítí mobilního operátora, SMS služby ve velkém, lokalizační služby, propojení s firemním intranetem i s dalšími aplikacemi apod.

Firemní zákazníci jsou pro mobilní operátory nejvíce bonitní klientelou, a tak není divu že se již snaží všemožně vycházet vstříc. Například již tím, že firemním zákazníkům přidělují určitý statut, ze kterého pak vyplývají různá zvýhodnění a další možnosti. Nejpodrobnější rozlišení firemních praktikuje T-Mobile, který pracuje se třemi úrovněmi:

 • Nejmenší firemní zákazníci, do "útraty" 5000 Kč měsíčně, získávají automaticky "certifikát firemního zákazníka" (tj. nemusí uzavírat žádnou novou smlouvu). Na základě certifikátu pak mají slevu 50% na aktivace, 10% resp. 5% na mobilní telefony a příslušenství, a možnost sdružování vyúčtování a Bonus bodů pro celou firmu. Tyto výhody mají již od 1 SIM karty. Pokud mají alespoň 5 SIM karet, mohou si pořídit privátní síť a v rámci ní mít zlevněné volání.
 • Zákazníci s měsíční vyúčtováním nad 5000 Kč mohou uzavřít "Smlouvu významného zákazníka" na 2 roky (a pak mají oněch 5000,- Kč měsíčně jako "povinnou minimální konzumaci"). Za to získávají nadstandardní péči a řadu výhod, nad rámec toho co dostávají nejmenší firemní zákazníci např. odpuštění depozit na aktivace (500,- Kč) či vyhrazenou infolinku pro významné zákazníky (4644).
 • Zákazníci s měsíčními účty nad 30 000 Kč měsíčně mohou uzavřít "Rámcovou smlouvu klíčového zákazníka". Kontraktační podmínky, péče a další výhody pak jsou pro ně řešeny na individuální bázi.

Eurotel zase nabízí zákazníkům, jejichž měsíční fakturace překročí 7500,- Kč měsíčně, aby s ním uzavřeli "Rámcovou smlouvu", která zákazníkovi otevírá cestu ke speciálním službám pro firemní zákazníky, k využití všech nabízených slev a výhod, a dává mu postavení "důležitého zákazníka". S ním například i přiděleného firemního specialistu, který se stará o jeho potřeby.

Oskar nemá žádný formální "statut firemního zákazníka", podmínkou není ani konkrétní počet SIM karet, aktivovaných na jeden firemní účet, ani podpis tzv. účastnické smlouvy. Některé jeho nabídky, určené firemním zákazníkům, lze čerpat již při jedné SIM kartě, aktivované na firmu.

Zvýhodněné hlasové tarify

Eurotel nabízí firemním zákazníkům tři tarify "Business" (Business 200, Business 300 a Business 600, kde příslušné číslo znamená počet volných minut). Hovorné, v rámci sítě Eurotel, se v nich dostává až na úroveň 3 Kč ve špičce, a 2,70 mimo špičku.

T-Mobile nabízí firmám i jednotlivcům tarify "Tarif 20 Start", "Tarif 80", "tarif 200" a "Tarif 400", s tím že pokud firemní zákazník uzavře "Smlouvu významného firemního zákazníka" (viz výše), a to do 30. června 2003, získává dvojnásobný počet minut - a to až do konce svého kontraktu.

Oskar míří na firemní zákazníky zejména svými tarify "Na jistotu" a "Na zisk", které jsou charakteristické tím že neobsahují žádné volné minuty, a mají progresivní minutovou sazbu - čím více zákazník volá, tím se mu jednotlivé minuty hovoru zlevňují.

Pro skutečně velké firemní zákazníky pak mobilní operátoři nabízí individuální podmínky, včetně tarifních programů. Například u T-Mobile se tot týká "klíčových zákazníků" (s účty nad 30 000,- Kč měsíčně, s uzavřenou "Rámcovou smlouvou klíčového zákazníka).

Virtuální privátní sítě

Kromě základních "firemních" tarifů mohou firemní zákazníci získat ještě další zvýhodnění skrze tzv. virtuální privátní sítě. Ty je nejlépe si představit jako samostatné logické podsítě, které mají:

 • vlastní číslování (vzhledem k menšímu počtu účastníků s výrazně jednoduššími čísly, a tudíž i s kratší dobou "volání")
 • možnost, aby si zákazník sám stanovil pravidla fungování takovéto privátní sítě - například v tom smyslu, že sám rozhoduje o tom kam jeho zaměstnanci smí a kam nesmí volat, v jaké době apod. tejně tak je zde snadné rozlišení soukromých a služebních hovorů, jejich samostatné zúčtování atd.

Privátní sítě jsou pro zákazníky také cestou k získání dalšího tarifního zvýhodnění, v tom smyslu že volání uvnitř privátní sítě může být lacinější než volání mimo privátní síť. Např. T-Mobile nabízí "vnitřní" volání odstupňované podle počtu provolaných minut, od 1,90 Kč za minutu až po 1,50 Kč, po 86. minutě za měsíc (bez virtuální privátní sítě je cena těchto hovorů od 4 korun do 2 korun). Eurotel nedávno zlevnil, z 2,10 Kč na 1,50 Kč, ale nejméně si za volání v rámci VPN účtuje Oskar: rovnou 1,- Kč.

T-Mobile nabízí službu virtuálních privátních sítí svým firemním zákazníkům ve dvou variantách:

 • jako "Privátní síť" zákazníkům s alespoň 5 aktivovanými SIM kartami (měsíční poplatek za každou SIM kartu v privátní síti je 35,- Kč)
 • jako "Privátní podnikovou síť" klíčovým zákazníkům (tj. těm s měsíčním účtem nad 30 000 Kč, kteří podepsali Rámcovou smlouvu klíčového zákazníka.

Eurotel nabízí službu "Eurotel VPN", kterou si původně mohli aktivovat firemní zákazníci s nejméně 10 aktivovanými SIM kartami. Nyní je dostupná všem firemním zákazníkům s uzavřenou Rámcovou smlouvou. Nabízeny jsou dvě varianty: VPN Profi a VPN Profi Plus. Měsíční poplatek za SIM kartu ve VPN je u VPN Profi 40,- Kč měsíčně, ve VPN Profi Plus 50,- Kč měsíčně. Eurotel nedávno rozšířil okruh účastníků, na které lze volat za zvýhodněných 1,50 Kč za minutu. Zatímco v rámci VPN jde o účastníky z jedné firmy, díky službě Eurotel TEAM lze nyní volat za stejných podmínek (za 1,50 Kč) na 5 kterýchkoli telefonních čísel v rámci sítě Eurotel, tedy i mimo VPN.

Také Oskar nabízí svým firemním klientům virtuální privátní sítě, ve dvou variantách:

 • VPN Firma, pro zákazníky s nejméně 3 SIM kartami aktivovanými na firmu, a s přiřazením k některému z tarifů "Na jistotu" či "Na zisk"
 • VPN Korporace, pro zákazníky s nejméně 10 SIM kartami na firmu

GSM brány

Dalším typem služby, určené pro firemní zákazníky, jsou tzv. GSM brány. Předpokládají, že zákazník provozuje vlastní pobočkovou telefonní ústřednu (PBX, PABX), ke které se připojí zařízení fungující jako zmíněná GSM brána. Pokud pak někdo uvnitř firmy volá do mobilní sítě, pobočková ústředna jeho hovor přesměruje na GSM bránu, skrze kterou hovor pokračuje v příslušné síti a je zde zpoplatněn jako hovor typu "mobil-mobil", v rámci příslušné sítě (podle tarifu, se kterým je spojena SIM karta v GSM bráně).

GSM brány však umí také přijímat hovory z mobilní sítě. Pokud podporují funkci DISA (přímou provolbu), je volající vyzván k bližší identifikaci příjemce, na kterého jej pak pobočková ústředna dokáže přepojit. V opačném případě jsou příchozí hovory směrovány vždy na stejnou linku (např. na linku spojovatelky, sekretářky apod.).

Vzhledem k tomu, že GSM brána je fyzické zařízení (jakýsi "stacionární" mobilní telefon, pevně připojený k pobočkové ústředně), jehož vlastnosti závisí na vložené SIM kartě (včetně zpoplatnění ochozích hovorů), nemusí mobilní operátoři nabízet specifické služby pro realizaci GSM bran.

Přímé propojení

Při vyšší četnosti hovorů, odcházejících do konkrétní mobilní sítě, případně příchozích hovorů z této sítě, se firemním zákazníkům může vyplatit jiné řešení, než jakým jsou GSM brány s relativně omezenou kapacitou (v daném okamžiku vždy nejvýše jeden hovor na GSM bránu). Jedná se o přímé propojení pobočkové ústředny firemního zákazníka s ústřednou v síti mobilního operátora. Jde v zásadě o analogii propojení mezi telekomunikačními operátory, jen "v menším", pro potřeby konkrétního firemního zákazníka. Výsledkem je možnost souběžného vedení podstatně většího počtu hovorů (podle dimenzace propojení), a plného repertoáru souvisejících služeb (např. různá přesměrování hovorů, identifikace volajícího, možnost přenosu SMS zpráv apod.). Významná je i možnost úspory za hovorné, protože díky přímému propojení je skrze mobilní síť vedena fakticky jen polovina hovoru (tzv. terminační část).

Služby charakteru přímého propojení jsou vesměs určeny větším firemním zákazníkům, pro které bývají tarifní podmínky sjednávány individuálně. Podle neoficiálních údajů se cena za zakončení hovoru v mobilní síti při takovémto propojení pohybuje mezi 2 až 3 korunami.

Eurotel nabízí přímé propojení své sítě s pobočkovou ústřednou firemního zákazníka jako službu Conex a Conex Profi. Kromě toho nabízí ještě jednu "přechodovou" variantu, určenou menším firemním zákazníkům, kterým se Conex či Conex Profi nevyplatí (a naopak GSM brána jim nedostačuje). Jde o službu One Port, která v rámci jednoho připojení (proto: One Port) integruje kromě hlasu také připojení k Internetu a další datové služby.

T-Mobile nabízí přímé propojení jako službu T-Mobile Direct, kterou definuje jako službu pro své "klíčové zákazníky". U Oskara jde o službu Oskar Business Connect.

Přímé propojení pro SMS

Přímé propojení, popisované v předchozím odstavci, je obecně použitelné pro hlasové služby i pro SMS služby. Mobilní operátoři však nabízí také přímé propojení svého SMS centra s prostředky zákazníka, určené pouze pro SMS zprávy, a obvykle doplněné o další a rozšířené možnosti práce s SMS zprávami - například v oblasti elektronického bankovnictví, přístupu do firemních aplikací apod., a doplněné programovými prostředky pro podporu "masových" SMS služeb (například pro vyhodnocování odpovědí ve formě SMS zpráv apod.). jednou z možností využití takovéhoto "SMS propojení" je provoz vlastní SMS brány zákazníkem, případně poskytování placených SMS služeb (např. placených SMS bran).

Eurotel nabízí v této oblasti službu BMG (Business Messaging Gateway). U Oskara se jmenuje SMS Connect, u T-Mobile se jmenuje SMSC Direct. Eurotel a T-Mobile navíc nabízí i software, umožňující efektivně využívat SMS propojení (případně i GSM bránu, používanou k práci s SMS zprávami). U T-Mobile jde o aplikaci "Privátní SMS brána", u Eurotel o aplikaci MobilChange.

Další služby pro firemní zákazníky

 • Ani výše uvedenými službami však není zdaleka vyčerpán repertoár toho, co mobilní operátoři dnes dokáží nabídnout svým firemním zákazníkům. Zbývá ještě celá plejáda dalších služeb, ze kterých si stihneme naznačit jen jejich podstatu:

 • datové služby: vesměs založené na GRPS (u Eurotelu i na HSCSD), zajišťující mobilní přístup k Internetu, či propojení s firemním sítí (intranetem) apod.
 • vzdálený přístup do aplikací: nadstavba nad datovými službami či nad SMS službami, jde o možnost vzdáleného přístupu, z mobilního zařízení do aplikace běžící ve firemní síti, včetně synchronizace s kancelářskými balíky a jejich součástmi (jako je např. MS Outlook)
 • lokalizační služby: hlášení polohy mobilního telefonu, vyhledávání resp.. poskytování informací v závislosti na poloze mobilu
 • "cell info" - jde o rozesílání informací na displej mobilních telefonů, nacházejících se v určité konkrétní lokalitě (buňce). Může jít např. o reklamu zde existujících obchodů, dopravní informace apod.
 • "služby virtuální recepce", kdy mobilní operátor umožňuje svému zákazníkovi zřídit si vlastní hlasový informační systém apod.