Vyšlo v měsíčníku IT-NET, v září 2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0900021.php3

Příklady ASP služeb

MujPodnik, provozuje MSN Atlas

Integrovaný portál pro malé a střední firmy, nabízí

  • registraci a správu doménového jména
  • web hosting - datový prostor pro vystavení a správu webové prezentace
  • business e-mail - řešení elektronické pošty pomocí www rozhraní a poštovního klienta
  • business intranet - pro efektivní správu firemních dokumentů, kontaktů, odkazů a komunikace uvnitř firmy
  • online www statistiky - pro sledování a vyhodnocování statistik návštěvnosti webové prezentace
  • elektronický obchod - elektronický obchod podporuje například komunikaci s ekonomickými systémy (Pohoda, Money 2000, Altus Vario a platební brány eBanky a JuicePay)
Cena za použití je od 590 Kč měsíčně.

WebForm, provozuje ASP1000 (v rámci www.portalek.cz)

Služba umožňující tvorbu dotazovacích formulářů on-line, jejich vystavování a vyhodnocování odpovědí (pro potřeby různých anket a dotazníkových akcí).

Jednorázová aktivace služby a úprava 1 až 4 formulářů stojí 1.000 Kč, provoz formulářů přijde na 200 Kč/formulář/měsíčně. Počet odpovědí není omezen.


WorkTeam, provozuje ASP1000 (v rámci www.portalek.cz)

WorkTeam® je internetová aplikace vytvořená pro podporu řízení týmové práce malých a středních firem, týmů nebo pro jakékoliv jiné skupiny pracovníků podílejících se na řešení společného úkolu. Umožňuje sdílet dokumenty a složky dokumentů, zprávy el. pošty, projekty a sub-projekty, diskuse, tabulky, databáze kontaktních osob, umožňuje pracovat s kalendářem a úkoly atd. Cena za 1 uživatele je 1000 Kč za měsíc.


WebAuction, provozuje ASP1000 (v rámci www.portalek.cz)

Aplikační služba WebAuction umožňuje jednoduchým způsobem realizovat aukce pro nákup či prodej služeb nebo produktů. Je určena pro potřeby malých a středních firem. Aukce vytvořené během několika minut lze umístit na internetovou stránku a pomocí WebAuction vyhodnocovat jejich průběh. Cena od 2000 Kč měsíčně.


WebSurvey, provozuje ASP1000 (v rámci www.portalek.cz)

WebSurvey je aplikační služba umožňující snadno realizovat různé druhy průzkumů on-line cestou, včetně návrhu dotazníků, jejich vystavení i rozesílání poštou, vyhodnocování odpovědí atd. Cena od 2000 Kč měsíčně.


WAK Intra, demo

WAK INTRA je podnikový informační systém pro všechny druhy firem, které vyvíjejí obchodní a výrobní činnost. Pokrývá činnost virtuálního a standardního obchodního oddělení, skladů a ekonomického oddělení. Jde o aplikaci, kterou lze provozovat jako ASP službu (výrobce sám je v roli ISV, nikoli provozovatele služby).


ePersonalistika, demo

ePersonalistika je aplikace řešící běžnou personální agendu, včetně přímého přístupu zaměstnanců k údajům které jsou o nich v systému vedeny. Jde o aplikaci, kterou lze provozovat jako ASP službu (výrobce sám je v roli ISV, nikoli provozovatele služby).


Podatelny, provozuje společnost Deltax

Podatelny.cz jsou řešením elektronických podatelen orgánů veřejné správy na ASP modelu.

Občanům a podnikatelům umožňuje podávat libovolná podání prostřednictvím Internetu, a úřadům dovoluje tato podáví řádně zpracovávat. Podatelny.cz obsahují dvě WWW aplikace-Artemis a Apollon. Aplikace Artemis představuje WWW bránu, skrze kterou občané a podnikatelé uskutečňují svá podání. Aplikace Apollon je určena pouze úřadům. Obsahuje funkce umožňující vyřizování podání s možným napojením na spisovou službu a další elektronické informační zdroje. V současné době jsou podatelny.cz zaměřeny jen na podání nevyžadující elektronický podpis, do budoucna s ním ale jsou schopny pracovat.


Intelligo, provozuje společnost B2B Centrum

Elektronické tržiště Intelligo.cz slouží potřebám obchodování mezi firmami a je řešené na bázi ASP. Nabízí tři nástroje - služby: poptávky, výběrová řízení a aukce. Sortiment tvoří kancelářské potřeby a kancelářská technika, výpočetní technika, čistící prostředky, občerstvení a ochranné pracovní pomůcky.


CenTrade, provozuje Český Telecom

CenTrade je elektronické tržiště zaměřené na nákup a prodej zboží a služeb napříč průmyslovými odvětvími. Pokrývá oblast nakupování, objednávání, fakturace, placení a logistiky pro B2B operace a nabízí komplexního zabezpečení nákupního a prodejního cyklu s možností integrace s podnikovými systémy klientů pro elektronický nákup (eProcurement) a elektronický prodej (eSale). Jde o partnerský projekt společností ČESKÝ TELECOM, Citibank, PricewaterhouseCoopers.