Vyšlo v měsíčníku IT-NET, v září 2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0900022.php3

Pro koho je ASP?

Celý trend k poskytování aplikačních služeb je samozřejmě orientován na uživatele, kterým poskytuje mnoho výhod - ať již celkovým snižováním nákladů a jejich výhodnějším rozložením, řešením problému s nedostatkem kvalifikovaných odborníků, možností velmi rychle a bez rizika nasadit určité řešení do praxe atd. Celkově tak ASP model určitě přispívá k tomu, aby nejrůznější firemní subjekty využívající ASP služeb zvyšovaly svou efektivnost a dokázaly lépe obstát ve vzájemné konkurenci.

Již méně zřejmá ale může být skutečnost, že ASP model je velmi zajímavý i pro "druhou stranu barikády", neboli pro subjekty které se podílí na jeho fungování. I zde totiž otevírá nové možnosti a pomáhá různým subjektům prosadit se a získat odbyt pro své zboží a služby. O jaké subjekty se jedná?

Samotným "poskytovatelem aplikačních služeb", alias "subjektem ASP", se v užším smyslu rozumí ten, kdo provozuje příslušné aplikace a "vlastní" zákazníka, se kterým je v přímém styku (mj. je to právě subjekt ASP, kterému zákazník za používání aplikačních služeb platí). Tento subjekt ASP však musí někde provozovat své aplikace (na vhodných počítačích atd.), a potřebuje také kvalitní přístup k telekomunikačním službám. Tyto prostředky a služby si obvykle sám kupuje od jiných, příslušně specializovaných subjektů. Jedním z nich je provozovatel datacentra, neboli subjekt který vlastní příslušné prostory a počítače, na kterých pak ASP provozuje své aplikace. Dalším je poskytovatel síťových služeb, který zajišťuje příslušnou konektivitu směrem k zákazníkovi, ať již přes veřejný Internet nebo přes privátní sítě. V poslední době však tyto dvě role - provozovatele datacentra a poskytovatele konektivity - spíše splývají do role jediného poskytovatele aplikační infrastruktury (subjektu AIP, Application Infrastructure Provider). Tím je nejčastěji některý z telekomunikačních operátorů nebo poskytovatelů připojení k Internetu (ISP, Internet Service Provider), který dokáže zajistit jak konektivitu tak i příslušné prostory pro umístění a provozování serverů (které může provozovat sám, nebo si je ve vlastní režii provozuje subjekt ASP).

Další významnou rolí je role dodavatele programového vybavení (nyní označovaného jako ISV, od: Independent Software Vendor). Na změně jeho role je přitom asi nejvíce patrný vliv celého modelu ASP. Původně totiž producenti programového vybavení prodávali své produkty přímo jejich koncovým uživatelům, kteří si je provozovali ve vlastní režii. V rámci modelu ASP však své produkty prodávají subjektům ASP (poskytovatelům aplikačních služeb), kteří ale příslušné programy resp. aplikace sami nepoužívají - pouze je provozují a jejich použití nabízí (jako službu) svým zákazníkům.