Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 15/94 v roce 1994
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a94/a415c120.php3

Bells & whistles

Není auto jako auto - některá se pyšní klimatizací, tónovanými skly a jejich elektrickým ovládáním, zabudovaným barem a ledničkou a kdoví čím ještě, zatímco jiná "jen" jezdí. Jsou ale všechny ty různé vymoženosti luxusních aut skutečně nezbytné? K tomu, aby auto jezdilo, zřejmě ne. K tomu, aby si jej koupil ten, kdo takovéto doplňky chce mít, nezbytné zřejmě jsou.

Jistá analogie existuje i ve světě počítačů a počítačových programů. Ty vesměs plní nějakou základní funkci - například editory slouží k editaci textů -, ale vedle toho mohou být vybaveny řadou dalších funkcí, které mohou, ale také vůbec nemusí tuto základní funkci rozšiřovat. Někdy jsou takovéto "další" funkce zaměřeny spíše na efekt, jako například možnost vkládat zvukové poznámky (klipy) do editovaného textu. Jindy jsou zaměřeny ryze prakticky, jako např. korektor pravopisu, zabudovaný v textovém editoru, nebo jsou určeny pro pokročilejší až hodně pokročilé uživatele, jako například možnost dynamické výměny dat mezi různými aplikacemi (např. mechanismy DDE či OLE v prostředí MS Windows) apod.

Pro označování toho, co nějakým způsobem překračuje základní funkce "holého" produktu, se v angličtině vžilo označení bells and whistles (doslova: zvonky a píštalky).

Obvyklý význam tohoto označení nejlépe vystihuje následující klasická věta, uváděná jako vysvětlující příklad v různých slovnících: "Now that we've got the basic program working, let's go back and add some bells and whistles." Přeloženo do českého počítačového slangu: "Teď, když už nám základní část programu chodí, pojďme a přidělejme k ní nějaké ty parádičky, vymoženosti a pokročilejší funkce."

Pokud se "bells and whistles" používají s ironickým či ironizujícím podtextem, doplňuje se k nim ještě slovíčko gongs: ve slovním spojení "bells, whistles and gongs" se pak dává důraz právě na ono poslední slovo, gongs.

Produkt, který neoplývá žádnými "bells and whistles", bývá označován také jako plain vanilla produkt. Pokud je doplňován a rozšiřován o takové věci, které jsou zaměřeny především na efekt a na přilákání uživatele, pak se tyto doplňky označují jako chrome (a česky asi nejspíše: pozlátka). Příkladem může být věta "The 3D icons in Motif are just chrome, but they certainly are 'pretty' chrome!" neboli: "Trojrozměrné ikony v grafickém uživatelském rozhraní Motif jsou jenom pozlátka, ale zato opravdu 'pěkná' pozlátka!".

Skutečné "bells and whistles" přidávají ke svým produktům jejich autoři, vedeni přirozenou touhou "lidí od počítačů", aby produkty byly co nejvíce funkčně bohaté. Pozlátky přitom autoři těchto produktů zásadně opovrhují.