Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 14/94 v roce 1994
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a94/a414c120.php3

Bundle

Také vás v poslední době zaujala nabídka některých zasilatelských firem, které nabízí špendlík a k němu vám jako dárek přibalí ještě luxusní automobil? Tato kombinace je asi příliš divoká, ale co například sada hrnců a k nim jako přídavek barevný televizor? Nebo videomagnetofon?

Nerad bych hodnotil činnost těchto firem, které si ve svých reklamách dávají velmi záležet na tom, aby dokonale popřely zákony aritmetiky: nejprve vám vyjmenují, co všechno vám chtějí prodat a kolik by tyto věci stály jednotlivě, a pak vás ohromí směšně nízkou cifrou - výrazně nižší než celkový součet jednotlivých cen -, za kterou vám prodají všechno v jednom balíku. Fígl je zřejmě právě v tom, že kupujete buď všechno najednou, nebo nic.

V angličtině se pro takovéto kombinace produktů, prodávané společně jako jeden celek, vžilo označení bundle (doslova: svazek, otep, ranec, uzel, balík, hromada, spousta, stoh). A to nejen ve světě obchodníků se vším možným i nemožným, ale i ve zcela seriózním světě počítačů.

Takový softwarový "bundle" může tvořit kombinace programů nejrůznějšího charakteru, od aplikací až po systémové utility, ovladače, hry apod., které mohou, ale také nemusí být prodávány i samostatně. Například když si koupíte operační systém MS DOS, kupujete si vlastně celý takovýto "bundle", ve kterém kromě samotného operačního systému najdete například i některé samostatné antivirové a zálohovací utility (pocházející dokonce od jiného výrobce než vlastní operační systém). Nebo když si od některého tuzemského prodejce koupíte například síťový operační systém, přibalí vám k němu program pro elektronickou poštu apod. Velmi často také bývá "bundle" kombinací hardwaru a softwaru: například k novému počítači dostanete rovnou přibalen i nezbytný operační systém a eventuálně i některé další programy.

Anglické slovo "bundle" ovšem není dobré chápat a překládat jako "programový balík" - pro takovýto druh komodity má angličtina samostatný výraz: package, resp. software package. Programový balík, je-li vůbec nějak členěn na dílčí části, vykazuje obvykle těsnější vazbu mezi svými komponentami, a ty často nebývají ani samostatně použitelné: například programový balík pro elektronickou poštu může obsahovat jak klientskou část (vlastní uživatelské rozhraní), tak část serverovou, zajišťující samotný přenos zpráv apod. Důvody, kvůli nimž se různé programy sestavují do balíků (packages), bývají většinou technické, zatímco typický "bundle" vzniká spíše z ekonomických důvodů.

Jak ale správně překládat anglický termín "bundle"? A jak se s ním vyrovnat jako se slovesem, například ve větě: "this software is bundled with your operating system"? Věcně nejsprávnější je zřejmě hovořit o něčem, co je zahrnuto v ceně, co je přibaleno, resp. co je prodáváno jako celek, a nikoli samostatně. Naši anglickou větu bychom tedy měli přeložit nejspíše ve smyslu: "tento software je dodáván přímo s operačním systémem", či: "tento software je již zahrnut v ceně operačního systému", resp. "tento software je přibalován k operačnímu systému".