Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 16/94 v roce 1994
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a94/a416c120.php3

Power user

Počítače se dnes stále více prosazují snad ve všech sférách lidské činnosti. Jedním z důsledků tohoto trendu je i skutečnost, že stále více lidí se ocitá tváří v tvář potřebě s nimi aktivně pracovat - některé z nich to naplňuje neskrývaným nadšením, jiné nechává indiferentní, zatímco ještě jiným to nahání doslova hrůzu.

Tak jako lidé nikdy nebudou stejní, budou jistě vždy existovat i různě zdatní uživatelé počítačů. Někteří z nich budou zřejmě navždy svádět marný boj s počítacími stroji, zatímco jiným se dříve či později podaří počítač zvládnout a používat jej ke své práci jako kterýkoli jiný nástroj. Vždy však budou existovat také takoví uživatelé, kteří se nezastaví u běžného zvládnutí různých aplikací, ale půjdou ještě dále - budou se podrobněji zajímat o to, jak vlastně jednotlivé aplikace fungují, jaké jsou všechny jejich funkční možnosti, jakými schopnostmi je jejich tvůrci obdařili, jaká mají omezení, nedostatky, chyby apod.

Takovíto uživatelé časem zvládnou jednotlivé aplikace natolik, že je dokáží využít až na samou hranici jejich možností. Většinou tak ale nedělají proto, aby sami sobě dokázali, jak jsou "dobří". Motivací je jim spíše snaha využít v maximální možné míře nástroj, který mají k dispozici a který dobře znají a umí ovládat - i se všemi jeho nejpokročilejšími a nejkomplikovanějšími funkcemi. Když přitom narazí na nějaké slabiny či omezení konkrétního programového produktu, není to pro ně důvodem nad ním "lámat hůl" - své poznatky využijí k tomu, aby dokázali správně zhodnotit, kdy a k čemu je daný produkt vhodný, použitelný, efektivní, resp. kdy je třeba místo něj použít produkt jiný.

Pro uživatele takového druhu, jaký jsme si právě vymezili, se samozřejmě vžilo i výstižné označení - v angličtině je to power user.

Opravdový "power user" je nutně člověk, který toho o počítačích ví opravdu hodně. Předmětem jeho zájmu jsou ovšem hlavně aplikace a jejich využití - to jej odlišuje od člověka označovaného v angličtině jako "guru" (viz CW 15/92). To je totiž také člověk, který toho o softwaru (a často i hardwaru) ví opravdu hodně, ale jehož hlavním zájmem je místo uživatelských aplikací spíše počítač jako takový a jeho systémové prostředí (tj. operační systém, různé ovladače, síťové prostředky apod.).