Vyšlo na Lupě, 25.01.2024
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b24/b0125001.php3

Nevložíte, neodešlete, nepřijmete - Portál občana ještě nepodporuje větší datové zprávy a nové formáty příloh

Portál občana sice již podporuje nové eDoklady, ale k implementaci změn v datových schránkách u něj ještě nedošlo. A tak přes něj nepřijmete ani neodešlete nové "velkoobjemové" datové zprávy (do 100 MB), ani do nich nevložíte žádnou z nově přípustných příloh (jako ZIP či ASiC).

V současné vřavě kolem nových eDokladů možná trochu zapadlo, že datové schránky k počátku roku prošly určitými změnami. Popisoval jsem je podrobněji zde na Lupě již v říjnu loňského roku: kromě nových typů datových schránek pro další „profese“ (autorizované architekty, autorizované inženýry a autorizované techniky, úředně oprávněné zeměměřické inženýry) jde hlavně o zavedení tzv. velkoobjemových datových zpráv (VoDZ). Ty měly být zavedeny již o rok dříve a s maximem 1 GB, ale nakonec přišly až s počátkem letošního roku (2024) a s desetinovou maximální velikostí: novým maximem je 100 MB. Další významnou změnou pak je povolení nových typů příloh datové zprávy, hlavně ZIP a ASiC kontejnerů.

Klientský portál datových schránek (neboli to, co je na adrese https://mojedatovaschranka.cz) nové změny již plně podporuje. Ale pokud se svou datovou schránkou pracujete skrze Portál občana, máte smůlu – ten změny, které nastaly k 1. lednu 2024, ještě nepodporuje.

Portál občana to ještě neumí

Že je na Portálu občana všechno ještě „při starém“ neboli ve stavu z loňského roku, poznáte již v okamžiku, kdy chcete přidat nějakou přílohu do nově sestavované datové zprávy: jste upozorněni na to, že maximální velikost datové zprávy je 20 MB. Nikoli nových 100 MB.

 
 

Zastaralý je také výčet přípustných příloh (nejsou v něm ty nově přípustné). No a nesprávná je také informace o tom, že vložit můžete až 300 souborů: nově je to už jen 50. Ale to asi tolik „nebolí“.

A že to není jen neaktualizovaná hláška, ukazuje následující obrázek: pokus o vložení větší přílohy (nad 20 MB) či příloh nově přípustných formátů (obou variant ASiC kontejnerů a ZIP archivu) končí neúspěchem. 

 
 

Pro srovnání: pokud byste stejnou datovou zprávu chtěli odeslat přes klientský portál datových schránek, půjde to bez problémů, jak ukazuje následující obrázek.

 
 

A když už jsme u toho: maximální velikost 100 MB i nové typy přílohy se týkají jak (veřejnoprávních) datových zpráv, tak i poštovních datových zpráv. Nově ale platí, že jakmile je poštovní datová zpráva větší jak původních 20 MB, a je tedy považována za „velkoobjemovou“, její odeslání již přijde na 30 Kč (místo 10 Kč u zpráv do 20 MB). Příklad ukazuje následující obrázek.

 
 

Zpět ale k obsluze datových schránek skrze Portál občana: když vám nějaká „velkoobjemová“ datová zpráva přistane ve vaší datové schránce, skrze Portál občana se k ní nedostanete – neumí ji načíst. A odůvodní vám to tím, že „zvolená služba není určena pro tento typ zprávy“.

 
 

Ještě kurióznější odůvodnění je vám nabídnuto u „velkoobjemových“ datových zpráv, které jste sami odeslali (jinak než skrze Portál občana).

 
 

Nový endpoint a nové webové služby

Ještě než se začátkem letošního roku vzrostla maximální velikost datové zprávy na 100 MB, bylo maximem 50 MB. To ale platilo jen pro zprávy zasílané do datových schránek OVM, zřizovaných na žádost. Pro ostatní datové schránky a do nich zasílané zprávy bylo maximem 20 MB.

Nicméně přechod z 20, resp. 50 MB na 100 MB zase není až tak velký skok a mohlo by se zdát, že je to jen záležitost nějakého konfiguračního zásahu. Jenže není, a v tom je právě ten problém.

Připomeňme si, že původně zamýšleným maximem byl 1 GB. A pro něj byla zvolena jiná, jakoby paralelní „přenosová“ infrastruktura: samostatný endpoint (server, přes který se datové zprávy odesílají, resp. ze kterého se stahují) a samostatné webové služby pro práci s „velkými“ datovými zprávami. V nové verzi Provozního řádu ISDS je to vysvětleno snahou předejít možnému zahlcení:

Tok dat na novém kontextu bude v případě velkého objemu zpomalován či omezován. Díky oddělení endpointů nebude mít možné zahlcení velkými zprávami zásadní dopad na provoz běžných zpráv.

Právě to je důvodem, proč podpora velkoobjemových datových zpráv vyžaduje určité úpravy každé aplikace, která s datovými schránkami pracuje – aby mohla nové změny podporovat. Naproti tomu samotná podpora nových typů příloh by mohla být realizovatelná jednodušeji. 

Z informací, které mám k dispozici, usuzuji, že podatelny veřejnoprávních subjektů by již měly nové změny podporovat. Stejně tak klientský portál datových schránek (viz výše) či třeba aplikace Datovka.

Vlastně jediným místem, kde jsem narazil na to, že nové změny ještě nejsou podporovány, je právě popisovaný Portál občana. A to navzdory proklamacím (v rámci oficiální nápovědy) o tom, jak uživatelé klientského portálu a Portálu občana nemusí dělat nic.

 
 

Proč tomu tak je, se redakce dotázala přímo u Digitální a informační agentury, která má datové schránky i Portál občana na starosti. Odpověď mluvčí Anny-Marie Lichtenbergové slibuje nápravu již v únoru (tohoto roku): 

Bohužel Portál Občana ani Portál veřejné správy tyto novinky zatím nepodporuje. Nasazení velkoobjemových datových zpráv, formátu ZIP a dalších novinek se již plánuje, předpokládaný termín nasazení je únor tohoto roku.