Vyšlo na Lupě, 07.09.2015
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b15/b0907001.php3

Výpis z bodového konta řidiče už lze získat i on-line.

Nová služba CzechPOINT@home vám zašle výpis bodového hodnocení řidiče až do vaší datové schránky. Poslanci koketují s myšlenkou, že by datové schránky byly povinné pro všechny.

Kolem datových schránek bylo delší dobu spíše ticho. V posledních dnech se ale znovu dostaly do popředí zájmu médií, a to hned v několika souvislostech. Kvitovat určitě lze novou službu portálu CzechPOINT@home, která se stala dostupnou díky datovým schránkám: možnost získat výpis z bodového konta řidiče elektronickou cestou, ihned a zdarma. V tomto článku si ukážeme, jak to celé funguje.

Problematičtější to už je dalšími novinkami. Ledva se paní ombudsmanka stačila pozastavit nad tím, že úřady „poměrně často porušují“ svou zákonem danou povinnost doručovat příjemcům do jejich datových schránek a nadále lidem doručují listovní poštou, přišla některá média se zajímavou informací:  poslanci Hospodářského výboru prý zaúkolovali resort vnitra, aby prověřil „možnost připojení všech občanů do systému datových schránek“. Doplnila to titulkem, naznačujícím že datové schránky by mohly být povinné pro všechny občany.

Datové schránky jako povinnost?

No, nápad to není úplně nový. Vlastně je to už takový evergreen, který se opakovaně dostává na přetřes. A jednou na něj možná i dojde.

Záměr učinit datové schránky povinné i pro všechny OSVČ měli již „otcové zakladatelé“ celého systému. Jen se ještě neodvážili jej realizovat. Později se takováto povinnost fakticky již dostala do zákona – byť jen nepřímo, skrze povinnost (ukládanou mj. všem OSVČ) komunikovat se sociálkou již jen výhradně elektronicky. Nakonec ale i sama správa sociálního zabezpečení seznala, že to není rozumní a dosáhla změny povinnosti na možnost. Sice aktivně podporovanou, ale nikoli vynucovanou. 

Svou vlastní historii má i záměr zřídit datové schránky nejenom všem podnikatelům a osobám samostatně výdělečně činným, ale úplně všem obyvatelům (nebo alespoň těm plnoletým). Poprvé jsem takovýto záměr zaznamenal ze strany samotného ministerstva vnitra, a to počátkem roku 2013. Přišel s tím tehdejší náměstek ministra vnitra Robert Ledvinka, který ale sledoval trochu jiný cíl: aby každý dostal své přístupové údaje k datové schránce, a jejich prostřednictvím se mohl přihlašovat i k dalším službám eGovernmentu. Samotnou datovou schránku by sice měl zřízenu, ale její skutečné používání by stále bylo na jeho dobrovolném rozhodnutí.

To v roce 2014 dnešní ministr spravedlnosti Robert Pelikán (tehdy ale ještě první náměstek ministryně Válkové) přišel s podobným nápadem zřídit datové schránky všem plnoletým občanům, ale s jinou motivací – aby jeho resort (a s ním i celý stát) ušetřil tím, že bude všem občanům doručovat již jen elektronicky, do jejich datových schránek. Že to stát dodnes nedělá, a do datových schránek mnohdy nedoručuje ani těm, kteří si je kvůli tomu sami a dobrovolně zřídili, je zřejmě „jiná story“ (na kterou nedávno upozornila ombudsmanka, viz výše).

Dnes by podobný cíl – tedy úspory na straně státu - měl sledovat v úvodu zmiňovaný návrh poslanců Hospodářského výboru. Naznačuje to i argument o potřebě „sjednocení forem komunikace mezi státem a občany“, který citují všechna média, informující o požadavku poslanců (směrovanému na resort vnitra) – ať již Deník, či e15, server eGov a další. Všechny tyto zdroje ale současně naznačují, že alespoň část poslanců je opatrnější a poukazuje na to, že zdaleka ne všichni lidé by s datovými schránkami dokázali pracovat, pokud by jim byly zřízeny (a aktivovány) povinně. A to jak pokud jde o potřebné dovednosti a znalosti, tak i co do dostupnosti a spolehlivosti přístupu k Internetu.

Nahrávka vnitru?

Záměr zřídit datové schránky úplně všem ale není zdaleka nový ještě z jednoho pohledu: v loňském roce vyšlo unijní nařízení eIDAS (nařízení č. 910/2014), které předpokládá zavedení (i praktické používání) elektronických identit. Náš resort vnitra přitom již dříve deklaroval, že na národních elektronických identitách pracuje, a že by vše rád založil na již existujícím řešení pro přihlašování k datovým schránkám, které by se jen potřebným způsobem „rozšířilo“.

Takže vnitru by se velmi hodilo, pokud by každý občan měl zřízenu svou datovou schránku, a s ní spojenou identitu držitele datové schránky (s přidělenými přihlašovacími údaji atd.). Třeba i s tím, že aktivace takovéto povinně zřízené datové schránky byla stále dobrovolná (jak to předpokládal výše zmiňovaný návrh exnáměstka Ledvinky).

Nynější výzva poslanců na prověření možnosti „připojení všech občanů do systému datových schránek“ tak může přijít resortu vnitra velmi vhod. Stejně tak, jako s tím spojená starost poslanců o dostupnost Internetu pro všechny občany. Nezasáhne i tento argument do nynějších tahanic o to, kdo by měl koordinovat budování přístupových sítí nové generace (sítí NGA) a rozhodovat o dotačních prostředcích na budování těchto sítí, které nabízí EU?

Jak se dostat k výpisu z bodového konta řidiče?

Pojďme nyní již k tomu příjemnějšímu: k možnosti získat (skrze datovou schránku) výpis z vlastního bodového konta řidiče. K tomu si dodejme, že jde právě o příklad služby, která využívá elektronické identity spojené s datovou schránkou: abyste mohli o výpis požádat, musíte se nejprve představit a prokázat: identifikovat se (sdělit svou identitu, neboli říci kým jste), a pak se také autentizovat (prokázat, že skutečně jste tím, za koho se vydáváte, a ne někým jiným).

Tím, kdo službu poskytuje, resp. po kom ji můžete požadovat, je Portál veřejné správy. Přesněji ta jeho část, která je označována jako CzechPOINT@home. Zde musíte se svým požadavkem začít. Nejprve si vyberete příslušnou službu, a zvolíte s ní spojený formulář 

 
Výběr služby na Portále veřejné správy
 
 
Podrobnosti o službě
 

Portál (resp. CzechPOINT@home) se bude snažit vyplnit některé údaje o vás do formuláře sám. K tomu ale potřebuje vědět, kdo jste a že jste to skutečně vy. No a to mu sdělíte a prokážete právě skrze své přihlášení do datové schránky. To ukazují následující obrázky:

 
Přesměrování na datové schránky
 
 
Přihlášení k datové schránce
 
 
Předání údajů
 

Když už Portál ví, kdo jste, vyplní za vás vaše jméno, příjmení a datum narození. Tyto údaje zřejmě přebírá z evidence držitelů datových schránek. Tam ale není číslo vašeho řidičského průkazu, a tak jej musíte systému dodat (vyplnit do formuláře) sami. Stejně tak musíte vyjádřit souhlas s tím, aby si portál (CzechPOINT@home) „sáhl“ pro další vaše údaje do základního registru obyvatel (ztotožnil vás s vaším záznamem v registru obyvatel). Bez tohoto souhlasu vás nenechá pokračovat dál.

 
Předvyplněný formulář
 

Pak již následuje odeslání vyplněného formuláře do datové schránky automatu CzechPOINTu, který vaši žádost o výpis vyřídí.

 
Odeslání formuláře do datové schránky příjemce
 
 
Úspěšně odeslaná žádost
 

Víceméně obratem (v mém případě za cca čtvrt hodiny) vám do vaší datové schránky přijde odpověď, v podobě požadovaného výpisu.

 
Datová zpráva s výpisem
 
 
Výpis z bodového konta řidiče
 

Samotný výpis je elektronicky podepsán. Přesněji opatřen elektronickou značkou registru řidičů, spadajícího pod Ministerstvo dopravy. Není ale opatřen časovým razítkem.

 
El. značka na výpisu
 

Na závěr ještě jedno důležité konstatování: celá popisovaná možnost (získat výpis z bodového konta řidiče) je dostupná jen držitelům datových schránek. Nikoli dalším fyzickým osobám, které také mají přidělené své přístupové údaje k datovým schránkám (v různých rolích), a portál by je díky tomu dokázal jednoznačně identifikovat i autentizovat.

Je tomu tak nejspíše kvůli doručení výpisu: doručit výpis do „vlastních rukou“ fyzické osobě lze jen do její vlastní datové schránky. Tedy pouze držiteli datové schránky fyzické osoby.